Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Senest er forbindelsen til Obstrupvej åbnet. Foto: Stig Atzen

Målinger med magt

Kære læser

Der er nok rigtig mange mennesker i det sydlige Mårslet og det sydlige Tranbjerg samt borgere, som bor ud til Landevejen i Tranbjerg, der går og venter på målinger. Støjmålinger fra Giber Ringvej, for at være helt præcis.

Resultatet af de målinger kommer nemlig til at få enorm betydning på den fremtidige støjkamp på Giber Ringvej, for de målinger kommer til at vise et tal, og hvis det tal er enten højere eller lavere, end hvad man regner for acceptabelt – antageligt 58 decibel – så bliver det afsættet for, hvordan politikere, foreninger og fællesråd taler om støj langs Giber Ringvej.

Er tallet højt, vil borgerne kræve, at der sker handling. De vil have støjværn, og selvom kravet nok ikke er, at støjværnet skal komme med det samme, skal der garantier på bordet. Det vil imidlertid sætte byrådspolitikerne i en prekær situation, for den slags sætter præcedens.

Det betyder, at der i fremtidige projekter vil blive stillet lignende krav fra borgere, som bliver påvirket af støj. Det vil naboerne til Giber Ringvej nok synes er meget rimeligt, men ikke desto mindre betyder det, at anlægsprojekter bliver dyrere.

Ligeledes vil der blive stillet spørgsmål ved den regnemodel, man regner støj med, for hvis beregningerne siger et, men målingerne siger noget andet, vil det så en tvivl om andre projekter, hvor støj er beregnet med samme model.

Er tallet til gengæld lavt, kan man antage, at politikerne vil vurdere, at der er tale om borgere, som er blevet overrasket over den støj, som er kommet med Giber Ringvej, men at støjen er inden for rimelighedens grænser. De vil sandsynligvis stadig anerkende problemet, men der vil være langt til handling fra politisk hold.

Fællesrådene og borgerne vil samtidig have svært ved at råbe byrådet op, hvis byrådet kan affeje problemet med målinger, som ikke viser et behov for støjværn.

Jeg håber, at de, der laver målingerne, laver dem ordentligt. For uanset hvilket resultat, det ender med, har det stor betydning for de mange mennesker, som er påvirket af Giber Ringvej.

Giber Ringvej og andre væsentlige lokale emner er det, Tranbjerg-MårsletLIV er til for at fortælle om. Selvom jeg er smuttet på ferie, tjekker jeg stadig min e-mail sporadisk, og hvis du har et emne eller en historie, som dine naboer vil gavne af at høre, så skriv til mig på stdat@tranbjerg-maarsletliv.dk eller telefonnummer 42 18 97 24. Vi tales ved.

Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
Fællesrådene forholder sig til de kommende støjmålinger ved Giber Ringvej. Foto: Stig Atzen

Støjmålingerne er altafgørende for, hvad fællesrådene kan gøre for støjramte borgere ved Giber Ringvej: Problemet er, at der ikke er penge

Tranbjerg og Mårslets fællesråd afventer ligesom de støjplagede borgere langs Giber Ringvej på de støjmålinger, som Aarhus Kommune er ved at foretage. 

Viser målingerne, at støjen er for høj, forventer Thorkild Tosti Clausen fra Mårslet Fællesråd, at Aarhus Kommune tager de foranstaltninger, der kræves. Mogens Laursen fra Tranbjerg Fællesråd er skeptisk for, om kommunen har økonomien til at lave støjværn. 
Mogens Laursen henviser til, at man i Tranbjergs fællesråd har kæmpet mod støj i 20 år. 

Viser støjmålingerne ikke, at støjen er for høj, påpeger Thorkild Tosti Clausen, at det ikke er ensbetydende med, at støjen ikke generer borgerne. Han anerkender fuldt ud borgernes gener.  
- Vi kan imidlertid ikke forlange støjværn opført, og ligesom i andre henseender er det kommunen, der træffer beslutning om, hvordan midlerne bedst anvendes, siger ha

Mårslet Fællesråd afventer de igangværende støjmålinger og forventer, at Aarhus Kommune tager affære, hvis målingerne viser, det er nødvendigt. Tranbjerg Fællesråd fortæller, at de har kæmpet mod støjen fra starten, og at kampen fortsætter - men støjmålingerne er essentielle.

Der er dannet en fælles front mod støj langs Giber Ringvej, og Giber Ringvej Gruppen, som foreningen hedder, vil gerne have fællesrådene med i støjkampen. Det har formand for gruppen, Jane Simonsen, tidligere fortalt til Tranbjerg-MårsletLIV.

Thorkild Tosti Clausen er med i Mårslet Fællesråds forretningsudvalg og formand for fællesrådets trafikudvalg. Han fortæller, at man afventer resultatet af de målinger, som Aarhus Kommune lige nu er ved at foretage langs vejstrækningen.

- Mårslet Fællesråd er ikke en myndighed, fastslår Thorkild Tosti Clausen og uddyber:

- I og med at borgerne allerede har taget kontakt til Aarhus Kommune og fået støjmålinger sat i gang, afventer vi i Mårslet Fællesråd, hvad de målinger viser. Hvis målingerne viser, at der er behov for at gøre noget, så forventer vi da, at Aarhus Kommune laver de nødvendige foranstaltninger.

Mogens Laursen, som sidder i Tranbjerg Fællesråds forretningsudvalg, fortæller, at man fortsat vil kæmpe mod Giber Ringvej støj i Tranbjerg Fællesråd.

- Støj er en kamp, som har fyldt i Tranbjerg Fællesråd i 20 år. Vi var med til at sørge for en jordvold syd for Tranbjerg ud mod vejen, og vi har været med til at starte støjgrupper. Det arbejde fortsætter vi i allerhøjeste grad med.

Han tilføjer, at der er to repræsentanter fra Tranbjerg med i Giber Ringvej Gruppens bestyrelse, hvoraf den ene er fællesrådsmedlem Ken Hartig, mens den anden er Rasmus Poulsen fra Tranbjerg Hovedgade.

Målinger har stor betydning

Aarhus Kommune har på baggrund af henvendelser fra borgere langs Giber Ringvej igangsat støjmålinger på strækningen.

Her har de tænkt sig at måle

Tranbjerg-MårsletLIV har fået indsigt i, hvor Aarhus Kommune vil foretage støjmålinger. Man vil måle ved følgende adresser:

 1. Mustrupvej 55 i Mårslet
 2. Damgårdstoften 65 i Mårslet
 3. Tingskovvej 50 i Mårslet
 4. Nymarksvej 145 i Malling
 5. Trankær Mosevej 99 i Tranbjerg
 6. Ingerslevvej 76 i Hasselager

For at man kan måle støjen, skal vejene være tørre, og der skal være medvind. Man anbefaler, at man måler i spidsbelastningsperioderne for at undgå anden baggrundsstøj.

Der måles ved parcelhuse i skellet mod Giber Ringvej, mens der ved landejendomme måles 15 meter fra stuehuset mod Giber Ringvej. 

Målingerne skal give byrådspolitikerne et indblik i, om den reelle støj er meget værre, end projektets beregninger har antydet, at støjen ville være. Resultaterne af de støjmålinger venter både tranbjergensere og mårsletter spændt på.

Sikkert er det, at de får stor betydning for det fremtidige arbejde.

- Vi forventer, at hvis grænseværdierne er overskredet, så skal der ske noget, siger Mogens Laursen fra Tranbjerg Fællesråd og nuancerer:

- Problemet er, at der ikke er pengene til det. Aarhus Kommune havde forventet, at der ville være et overskud, som man kunne bruge til at anlægge støjværn, men det overskud er der ikke. Jeg ved, det kan blive svært, når pengene skal findes et sted, som ikke er der, men vi kæmper videre.

Fakta om støj

 • Miljøstyrelsen har fastlagt en støjgrænse på 58 decibel i boligområder. Det vil sige, at styrelsen har vurderet, at støj op til 58 decibel er acceptabelt. Den grænseværdi bruges også af Aarhus Kommune.
 • Boliger, der bliver bygget efter vejstøjvejledningen fra 1984, skal opføres med støjsikring, hvis trafikstøjen overstiger 58 decibel.
 • Støjen beregnes ved brug af Nordic2000-metoden. Det er en beregningsmodel, der bygger på støjmålinger på tværs af nordiske lande. Beregningsmodellen tillægger desuden støj om natten ekstra værdi for eksempel, fordi det er mere forstyrrende.
 • Aarhus Kommune går i gang med en ny støjkortlægning i 2023, og det vil blive fulgt op af en støjhandlingsplan i 2024.
 • Støjen fra Giber Ringvej er beregnet særskilt i VVM-undersøgelsen, som blev lavet i forbindelse med anlæggelsen af Giber Ringvej. 

Thorkild Tosti Clausen fra Mårslet Fællesråd kan som nævnt ikke forestille sig, at en kommune ikke tager affære, hvis målingerne overskrider de tilladte værdier.

- Men lad os antage, at målingerne ikke overskrider grænseværdierne, så kan det jo stadig opleves af nogen som værende støj. Vi kan imidlertid ikke forlange støjværn opført, og ligesom i andre henseender er det kommunen, der træffer beslutning om, hvordan midlerne bedst anvendes, siger han.

Hvornår er det støj?

Thorkild Tosti Clausen fra Mårslet Fællesråd bor selv på Nymarks Allé i det sydlige Mårslet og ikke langt fra Giber Ringvej. Han hører vejen, om end han ikke vil sige, at han synes, den støjer.

- Men jeg anerkender fuldt ud den oplevelse af støj, der måtte komme fra Giber Ringvej. Følelsen eller oplevelsen af støj er jo ikke en eksakt videnskab, så den kan være vanskelig at håndtere. Der kan sagtens være en diskrepans mellem målingernes resultat og det oplevede, fortæller han.

Han understreger, at Mårslet Fællesråd tilbyder foretræde i forbindelse med de månedlige møder, så hvis man som forening eller borger ønsker at fremføre et synspunkt, så kan man henvende sig til fællesrådet.

Man skal blot huske på, at vi ikke er en myndighed, men kan være en facilitator for en dialog mellem borger, forening og kommunen:

- Det lytter vi til. Absolut.

Danske Spil kuponer fotograferet mandag den 16. december, 2019. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fire mænd er sigtet for at svindle for 5,6 millioner kroner i SuperBrugsen i Tranbjerg

Fire mænd er sigtet for at have svindlet for 5,6 millioner kroner hos SuperBrugsen i Tranbjerg.

Mændene skal angiveligt have benyttet koder til Danske Spils systemer, som har gjort det muligt at genscanne en odds-kupon med gevinst på over 3000 kroner så mange gange, at mændene har fået udbetalt en milliongevinst.

De fire mænd er sigtet for at have genscannet en odds-kupon med gevinst på over 3000 kroner ved hjælp af koder til Danske Spils systemer.

Fire mænd er sigtet for at have begået databedrageri af grov beskaffenhed. Konkret skulle mændene have svindlet sig til 5,6 millioner kroner ved SuperBrugsen i Tranbjerg.

Mændene er sigtet for at have have været i besiddelse af nogle koder til Danske Spils systemer, som de har benyttet til at genscanne en odds-kupon med en gevinst på 3312 kroner. Ved at scanne koden igen og igen har mændene kunnet få udbetalt 5,615 millioner kroner.

Svindlen skulle være foregået fra 13. april til 19. april. De fire mænd er henholdsvis 27, 39, 30 og 26 år gamle. Den 26-årige er den seneste til at blive sigtet i sagen, og politiet krævede dørene lukkede af hensyn til efterforskningen og mulighed for flere gerningsmænd.

Tranbjerg-MårsletLIV følger sagen.

Sådan ser skitsen ud for det mulige byggeri i den nordlige del af Mårslet. Illustration: Aarhus Kommune

142 boliger ser ud til at komme til Mårslet: Men hvor skal de nye naboer færdes?

Til borgermøde om 142 boliger i det nordlige Mårslet var der ikke den store utilfredshed med, at der kommer knap 150 nye boliger til Mårslet. Til gengæld var mange frustrerede over den manglende plan for infrastrukturen i Mårslet. 

Blandt andet havde flere svært ved at se for sig, hvordan området skal betjenes af Jelshøjvej, der er en meget smal vej, som i forvejen giver anledning til utryghed blandt de borgere, som færdes på den. 

Et andet centralt punkt var, at man har tænkt en mulig forbindelse til Obstrupvejs forbindelse til Giber Ringvej ind i lokalplanforslaget, men man har ikke lagt pengene til side. Det fik flere til at anfægte, at man ikke sørger for, at infrastrukturen er på plads, før man bygger boliger.

Til borgermøde om muligt nyt byggeri nord for Mårslet med 142 boliger var det særligt infrastrukturen, som fyldte hos de fremmødte borgere.

I det nordlige Mårslet mellem Hørretvej og Frøkærparken ser der ud til at komme 142 boliger. Hvis du ikke har læst om projektet endnu, kan du gøre det her.

Til borgermøde tirsdag 16. maj modstillede de fremmødte mårsletter sig ikke, at der skulle bygges. Til gengæld var infrastrukturen – eller mangel på samme – til byggeriet aftenens helt store spørgsmål.

- I fører så mange mennesker ud på Mårslets mindste vej, lød det fra en af de fremmødte borgere.

En anden pointerede, at Jelshøjvej allerede er underdimensioneret til den tunge trafik, som kører der.

- Egentlig var tanken, at boligområdet skulle betjenes af Hørretløkken, men det har ikke været muligt at betjene hele området med Hørretløkken. Derfor bliver området tilsluttet Jelshøjvej, sagde Aarhus Kommunes repræsentanter.

Den medarbejder, som specialiserer sig i, hvordan trafikken bliver påvirket af det nye boligområde var forhindret, og derfor måtte kommunen være svar skyldig på de fleste af borgernes trafik-spørgsmål.

Slutter – måske – til Giber Ringvej

Det mest diskuterede trafikspørgsmål var, hvorvidt der vil komme en tilslutning til obstrupvejs Giber Ringvejs-forbindelse.

- Der er ikke lagt penge til side til det i lokalplanforslaget her eller i noget andet forslag, som det er lige nu, lød det fra Aarhus Kommunes fremmødte.

Det ansporede en større og mere principiel debat om, hvordan Aarhus Kommune planlægger infrastruktur. Flere af de fremmødte borgere undrede sig over, hvorfor Aarhus Kommune ifølge dem først tænker på infrastrukturen, efter man har bygget boligerne.

- Der er en tendens til, at man tænker boliger først og bagefter forsøger at få infrastrukturen til at passe, og nogle gange ender det med, at man ikke gør noget ved infrastrukturen. Hvorfor tænker Aarhus Kommune ikke infrastrukturen ind fra starten? spurgte Thorkild Tosti Clausen fra Mårslet Fællesråd retorisk.

Der var dog også borgere, som helst ikke ville se, at boligområdet skal tilknyttes Giber Ringvejs forbindelse til Obstrupvej.

Formand for teknisk udvalg mødte op

Borgere fra Frøkæparken stillede spørgsmål ved, hvorvidt lokalplanens bestemmelser vil blive overholdt, og hvordan man sikrer, at de bliver det. Her blev det fremhævet, at der stadig er ting, som mangler at blive realiseret i infrastrukturen ved Frøkærparken.

Formanden for Teknisk Udvalg, Solveig Munk (EL) var mødt op til borgermødet, og hun forsikrede om, at det var hendes opgave at sørge for, at lokalplanens bestemmelser bliver overholdt. Hun var mødt op, fordi der endnu ikke var indgivet høringssvar, og byrådsmedlemmet havde en klar opfordring til de fremmødte mårslettere.

- Det er så vigtigt, at man skriver høringssvar. Både om det positive og om det negative, for vi læser høringssvarene, og de er med til at give os indblik i, hvad folkene i lokalområdet mener, sagde Solveig Munk

Lokalplansprojektet skal gennem høringsfasen, før det vender retur til forvaltningen og sidenhen byrådsbehandling. Her vil forvaltning og byrådet skulle tage stilling til de høringssvar, som borgerne har indgivet.

Bliver projektet vedtaget, kommer der til at gå lidt tid, før de 142 boliger kommer til at stå i Mårslet.

Tanja Odbjerg Selvig har ikke før arrangeret indsamlinger, men hun synes, det er det hele værd. Foto: Stig Atzen

Tanja fra Mårslet vil gå langt for Børnetelefonen

Tanja Odbjerg Selvig fra Mårslet skal sammen med kollegaer og samarbejdspartnere fra TDC Erhverv gå 120 kilometer af Caminoen til september. De gør det for at samle penge ind til Børnetelefonen undervejs - et projekt, som Tanja Odbjerg Selvig beundrer. 

Inden de går de 120 kilometer samler de penge ind ved blandt andet at lave gå-begivenheder og loppemarkeder og så videre. Derudover har hun og holdet lavet sponsoraftaler med blandt andre Hot Yoga Aarhus Mårslet, hvor Christina Timmermann fra yogastudiet også har doneret til den gode sag. 

Selvom både det at gå lange ture og at arrangere indsamlinger er uvant for den energiske mårsletter, er det det hele værd, understreger hun.

Tanja Odbjerg Selvig skal sammen med kollegaer og samarbejdspartnere gå 120 kilometer for en god sag, og mens hun og holdet træner op, samler hun ind til Børns Vilkår.

De fleste vil gå rigtig langt for deres børn, men de færreste vil gå lige så langt for børns vilkår, som Tanja Odbjerg Selvig fra Mårslet vil. Hun er holdleder på et hold af medarbejdere og samarbejdspartnere fra TDC i Slet, som til september skal gå 120 kilometer på den kendte Camino-strækning.

Undervejs samler hun og holdet ind til børnetelefonen, som Børns Vilkår står for, og det gør de ved at lave forskellige events. Senest en gåtur på 10 kilometer rundt om Årslev Engsø i Aarhus.

- Børnetelefonen giver muligheden for, at man kan tale med nogen, som ikke lige er ens forældre om noget, der er er svært, og det er også noget, jeg har sag til mine døtre, siger Tanja Odbjerg Selvig, som har to piger på 9 og 12 år, inden hun uddyber:

- Børnetelefonen giver også mulighed for, at børn, som vokser op i et hjem med misbrug, vold eller andre problemer, har et sted at ringe til. Der er både i den lette og tunge ende, og det er så vigtigt, at man kan det.

Tanja Odbjerg Selvig er egentlig mere til at løbe end at gå. Foto: Stig Atzen

Nyt tempo

Selvom viljen ikke er til at tage fejl af hos Tanja Odbjerg Selvig, er de lange gåture faktisk en relativ ny beskæftigelse.

- Jeg har altid sagt, hvorfor vil man gå, når man kan løbe? Men jeg blev skadet af at løbe, og så gik jeg en del under corona, og nu er jeg faktisk i tvivl om, hvad jeg bedst kan lide, smiler hun.

Holdet, hun går med består både af kollegaer og samarbejdspartnere. Foto: Stig Atzen

De lange gåture er ikke det eneste nye for holdlederen fra Mårslet. I forbindelse med indsamlingen til Børnetelefonen arrangerer hun alverdens forskellige ting, som skal skæppe i kassen for den gode sag.

Blandt andet har hun og Christina Timmermann fra Hot Yoga Aarhus i Mårslet indgået et samarbejde, hvor pengene fra 6-8 yogahold i løbet af sommeren kommer til at gå direkte til Børnetelefonen. Det gør yogainstruktøren for Mårslet glædeligt.

- Som mor til to er det helt naturligt en hjertesag for mig. Jeg synes, det er så stærkt, at de på børnetelefonen har haft mere end 60.000 samtaler sidste år. Samtidig synes jeg, det er foruroligende, at så mange børn har brug for hjælp, siger Christina Timmermann.

Kollegaer med kilometer i benene

Både gå-disciplinen og rollen som den, der skal arrangere forskellige indsamlings-events er nye for Tanja Odbjerg Selvig, men selvom det kræver kræfter at stå for det, så får hun meget tilbage for sine anstrengelser.

- Det gør jo, at vi kommer til at kende hinanden endnu bedre, og vi har sådan en helt naturlig jargon, hvor vi snakker om, hvad der kunne være en god idé til at samle ind, og om vi er klar til den næste gåtur, siger mårsletteren og understreger:

- Det er det hele værd.