Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Alice Schou Nørgaard er biavler i Langballe og er med til at hjælpe flere lokale bi-interesserede i gang. Foto: Stig Atzen

Det summer i 8320

- Er du ved at få journalistfingre eller hvad?

Sådan spurgte min far mig i sommers, inden han brød ud i latter. Årsagen var, at jeg var blevet stukket af en bi i min pegefinger, og jeg råbte "Av" efterfulgt af af en svada, som jeg helst ikke vil gengive. Min far er biavler, og jeg har altid haft bier omkring mig. Jeg er også blevet stukket flere gange end de fleste, skal jeg hilse og sige, og det kan stadig være anledning til et par grovkornede sætninger, når det sker.

Derfor ved jeg også, at biavl er en hobby, som kan bidrage med mere end bare velsmagende honning. Bier bestøver planter, når de suser rundt og samler nektar, og det er livsvigtigt for de planter, der blomstrer.

Jeg har aldrig selv haft bier, selvom de altid har summet om ørerne derhjemme i Sønderjylland. Men hvis jeg skulle i gang med det, vil jeg tage til af de begynderkursus, som Alice Schou Nørgaard er med til at arrangere. Du kan i dagens nyhedsbrev læse om hendes passion for biavl, og hvordan hun lærer fra sig.

Du kan i dagens nyhedsbrev også læse om Aarhus Kommunes forslag til udvidelsen af Mårslet mod nord i området syd for Tranbjerggård og mellem Hørretløkken og Frøkærparken. Vi har fået en snak med projektlederen på lokalplanforslaget, der indeholder 142 boliger af forskellig slags.

Lokalplanforslaget indeholder store grønne arealer og skal ifølge projektlederen gerne lokke nogle fra de tilstødende områder til for at benytte sig af de mange fællesarealer, som der er lagt op til. Men det er også en lokalplan som betyder endnu flere bilister på Jelshøjvej.

Jeg tager dig med hele vejen rundt om det mulige nye byggeri, der kan blive vedtaget ved byrådsmødet i den kommende uge.

Hvis du sidder med en undren eller et spørgsmål, er der nok flere af dine lokale medborgere, der gør det samme. Tag fat i mig på telefonnummer 42 18 97 24 eller email stdat@tranbjerg-maarsletliv.dk, og så undersøger jeg sagen for dig og dine naboer. Vi tales ved.

Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
Alice Schou Nørgaard har tykke handsker på, for hun gider ærligt talt ikke blive stukket. Foto: Stig Atzen

Sådan bliver du biavler: Alice fra Langballe kan kunsten og lærer fra sig på forårskurser

Alice Schou Nørgaard fra Langballe har biavler i tæt på 10 år, og for hende er biavl nærmest terapeutisk. Hun lukker omverdenen ude, når hun lyner bidragten op, og så fascinerer det hende, hvor kompleks biavl kan være. 

Der er nemlig stor forskel på, hvad der kommer ud af tavlerne, alt efter hvor biavlerne stået henne. 

Hun begyndte som biavler, efter hun havde været på et begynderkursus. Nu er hun selv med til at arrangere begynderkursus for interesserede lokale. 
Flere af de fremmødte til kursus har allerede købt bier, og Malene Schmidt, som er blandt de tilmeldte havde ikke turdet købe bifamilier, hvis hun ikke skulle på kursus.

Når Alice Schou Nørgaard lyner sin bidragt op, forsvinder al støjen fra omverdenen. Hun er med til at undervise andre lokale i biavlens mange aspekter, som fascinerer hende vildt.

I haven bag sin fine bondegård af bindingsværk summer det hos Alice Schou Nørgaard. Ti bistader står klar til, at foråret for alvor sætter liv i Langballes landlige idyl.

Hun har haft bier siden et begynderkursus i 2012, men hendes interesse i biavl går helt tilbage til hendes barndom og opvækst på en bondegård på Møn.

- Dengang var der en biavler, som havde nogle stader stående ved vores bondegård. Jeg syntes, det var spændende, når han kom og kiggede til sine bier. Aftalen betød også, at vi fik lidt honning, og det var ikke alle, der havde honning på bordet dengang, siger hun.

Alice Schou Nørgaard lukker alt omverdenens støj ude, når hun lyner sin bidragt. Foto: Stig Atzen

Men der skulle gå længe, før den nu pensionerede gymnasielærer selv begyndte at holde bier. Det begyndte hun på i 2012, efter hun havde været på begynderkursus i biavl.

- Min nu afdøde mand og jeg havde haft besøg af nogle gode venner, som ville fortælle os om deres nye hobby. Vi tænkte, at de var begyndt at spille golf. Men de var begyndt på biavl. Jeg tænkte, at hvis de kunne, kunne jeg da også, fortæller Alice Schou Nørgaard.

Nu er hun selv med til at inspirere nye biavlere til begynderkursus gennem foreningen Moesgård Biselskab, der løber over fire aftener i marts.

Jeg håber, det bliver godt

Nogle få af dem, der møder op til begynderkursus i biavl i Foreningernes Hus i Malling, har allerede bier eller har købt nogle, der er på vej. Der er syv mænd og 12 kvinder inklusive oplægsholderne. En af de fremmødte er Malene Schmidt, som bor tæt på Hørret Skov.

Hun vil være biavler, fordi det gavner naturen, der omringer hendes hjem ved Hørret Skov.

- Vi vil gerne gøre noget for biodiversiteten og støtte naturen. Bierne bestøver de planter, vi har i området, siger hun.

Malene Schmidt får sine bistader til april. Hun turde ikke starte uden et begynderkursus. Foto: Stig Atzen

Det er anden gang, de mødes til begynderkursus. Først er der oplæg om honningbiens historie, hvordan den er beslægtet med både myrer og gedehamse, og dernæst er der gennemgang af, hvordan bistader bedst skal stå i læ, og hvilke redskaber man skal bruge.

- Jeg synes, jeg lærer meget. Jeg turde ikke starte uden det her kursus. Jeg håber, det bliver rigtig godt, siger hun.

Støjen lukkes ude med lynlåsen

For Alice Schou Nørgaard er biavl nærmest terapeutisk.

- Man er udendørs, og det er i samspil med naturen, og det er fantastisk, synes jeg. Når jeg står der, er det bare mig og bierne. Jeg lukker alt det andet ude, når jeg lyner bidragten, forklarer hun.

Interessen for biavl har flere lag end bare at være et mentalt frirum for Alice Schou Nørgaard. Hun blev først og fremmest fascineret af, at biavl er en kompleks størrelse.

Da Alice Schou Nørgaard løfter låget til bistaderne, bliver de ikke hidsige. Bier kan dog godt miste tålmodigheden, hvis det tager for længe. Foto: Stig Atzen

- Der er hele tiden mere, man kan sætte sig ind i. Du er aldrig udlært. Det har overrasket mig, hvor forskelligt produktet kan blive, når man gør det på forskellige måder. Det ene år trak bierne på bær, og honningen, der kom ud af det var helt mørk og syrlig. Det smagte skønt, fortæller Alice Schou Nørgaard og fortsætter:

- Det er jo også sjovt, at man faktisk får et produkt ud af sin hobby. Man bliver ikke millionær af det, men det giver da lidt. Det er jo også sjovt, at nogle vil betale penge for det.

Afhænger af dig

Hun har både tykke handsker og bidragt på, når hun tilser bierne, og som de fleste hobbybiavlere har hun valgt nogle mere fredelige bifamilier. Man skal dog stadig indstille sig på, at en hidsig bi kan finde vej gennem den tætvævede bidragt.

- Jeg har prøvet, hvor jeg var ude at kigge til bierne, og så var der en af dem, der fløj hen og stak mig gennem dragten og lige i brystvorten. Det gjorde godt nok ondt. Men ellers er det ikke meget, jeg er blevet stukket, for jeg har både dragt og handsker på. Jeg gider ærlig talt ikke blive stukket, siger hun.

Alice Schou Nørgaard har 10 bistader. Foto: Stig Atzen

Biavl går i hobbyens natur ud på, at man fjerner honningen fra bierne. Honning er biernes naturlige fødevare, når de skal overvintre, og derfor er det vigtigt, at man husker at fodre dem i kolde, blomsterfri måneder.

Derudover har bierne en ærkefjende; varroa-mider, snylter på bierne og formerer sig i bilarvernes pupper. Derfor er det vigtigt, at man varroa-behandler bierne, så miderne ikke tager livet af familierne.

- Man har jo ansvar for en hel klynge insekters liv. Det er ikke godt, hvis de dør, fordi man har glemt at fodre dem. Jeg har prøvet, hvor der ikke var mange tilbage, og det er ikke særlig sjovt. Heldigvis har jeg ikke prøvet, at de alle er døde, når jeg har kigget til dem, siger Alice Schou Nørgaard.

Vintergækkerne titter frem i Alice Schou Nørgaards have. Hun har blandt andet også plantet langt mere krokus, efter hun fik bier. Foto: Stig Atzen
Sådan ser skitsen ud for det mulige byggeri i den nordlige del af Mårslet. Illustration: Aarhus Kommune

Sådan ser forslaget om 142 boliger nord for Mårslet ud: Jeg håber, at folk vil kigge forbi

Ifølge et lokalplanforslag kommer der 142 boliger til i det nordlige Mårslet. Boligerne bliver en blanding af parcelhuse med forskellige grundstørrelser, rækkehuse, og 42 af de 142 boliger kommer til at være almene boliger. 

Det er ikke en lokalplan, som nøje bestemmer hvordan det skal se ud, men der er krav om ensartethed og bestemte facader og tage. Længst mod syd er der begrænsninger på højden, så man undgår indkigsgener mod Hørretløkken syd for området. 

To tredjedele af området skal vejbetjenes fra Jelshøjvej. Man har forsøgt at lægge tilslutningen så højt som muligt, så man har bedst mulige oversigtsforhold på vejen. Derudover åbner man fra forvaltningen op for, at der med tiden kan komme en tilslutning til Giber Ringvej gennem Obstrupvej.

Det mulige byggeri indeholder 42 almene boliger, legepladser og grønne arealer. Og der kommer også en passage for beskyttede dyrearter, så de kan komme til og fra deres vandhul. Men byggeriet betyder muligvis mange nye bilister på Jelshøjvej, som har dårlig sigtbarhed.

Mårsletter i den nordligste del af byen kan snart se frem til nye naboer. 142 boliger står til at blive bygget mellem Hørretløkken og Frøkærparken, hvis skitsen for lokalplanforslaget bliver ført ud i livet.

Boligerne bliver en blanding af parcelhuse og rækkehuse. Skitsen lægger op til 42 almene boliger. Se, hvordan området ændrer sig ved at trække i pilen herunder.

Boligerne vil ifølge lokalplanforslaget være rækkehuse på 100 kvadratmeter og parcelhuse med grunde på henholdsvis 700 og 400 kvadratmeter. De sydligste boliger må højest være seks meter, fordi der ikke må være indkigsgener mod boligerne, der ligger på Hørretløkken syd for de potentielt 142 boliger.

Indkigsgener et af hovedpunkterne, som borgerne fra de tilstødende områder, har gjort opmærksom på i de tidlige snakke med Aarhus Kommune. Det fortæller Randi Sandholm, der er arkitekt ved Aarhus Kommune og projektleder på lokalplanforslaget.

- Mod syd må man for eksempel ikke lave tagterrasser for at undgå indkig, og der er lagt en sti ind både mod øst og syd, så den eksisterende sti bliver fastholdt. Der er også lagt en grøn buffer-zone ind ved stien, så der kommer lidt mere afstand og noget grønt mellem nabolagene, siger arkitekten.

Tranbjerg-MårsletLIV har farvelagt, hvor de forskellige boligtyper skal ligge. Illustration: Aarhus Kommune

Plads til fællesskab, leg og vandsalamander

De mennesker, der potentielt flytter ind i de 142 boliger, kommer sandsynligvis til at have en del med hinanden at gøre. De får i hvert fald muligheden for det. Lokalplanforslaget lægger op til hele fem områder, der skal give mulighed for fælles ophold, leg og aktivitet samt en boldbane.

- Det er ikke som sådan helt fastlagt, hvilke områder der skal indeholde hvad. Men de skal fordeles rundt i området nogenlunde hvor det står i lokalplanen. Men der skal være noget for små børn, for større børn og for voksne, så der forhåbentlig kommer noget fællesskab, siger Randi Sandholm og uddyber:

- Jeg håber da også, at folk fra for eksempel Hørretløkken vil kigge forbi og benytte områderne.

Området indeholder også en miljøbeskyttet sø, hvor der lever løvfrøer og vandsalamandere. Der skal holdes en afstand på 10 meter fra boligerne til den miljøbeskyttede sø, og derudover vil man ifølge Randi Sandholm hæve kvaliteten af søen.

Her kan du se, hvor aktivitetsområderne skal være, og hvordan padderne skal bevæge sig. Det er markeret med hhv. prikker på lysegrønt og en gul streg gennem illustrationen. Illustration: Aarhus Kommune

- Der kommer ikke til at løbe mere regnvand i søen, end der gør nu. Den kommer til at fungerer som regnvandsbassin, og så laver vi et overløb, så hvis der kommer for meget vand, så løber det i tilstødende vandbassiner. Der vil være et fast vandspejl, og det er godt for dyrearterne, der bor der.

I har indtegnet, at de beskyttede dyr har en passage, hvor de kan drage mod nord og derefter dreje mod øst. Men kan sådan nogle dyr godt finde ud af det? 

- Det kan de godt, hvis etablerer den rigtige beplantning. Man har indrettet en beplantningsplan, som skal gøre det muligt, at de kan vandre under den tilkørselsvej der kommer i området. Man vil også etablere et paddehegn, som forhåbentlig gør, at de ikke i så stort omfang hopper over vejen, siger Randi Sandholm.

Bestemmer ikke nøje

I kraft af at der er tale om 142 boliger, der kommer i form af parcelhuse på grunde á 700 kvadratmeter og 400 kvadratmeter samt rækkehuse, står der ikke i lokalplanforslaget, hvordan de forskellige boliger præcis skal se ud.

- Vi har lagt nogle kvalitetskrav ind, som sikrer ensartethed inden for de enkelte delområder, men det er ikke en lokalplan, som nøje bestemmer, hvordan byggeriet skal se ud, siger Randi Sandholm.

Kvalitetskravene for rækkehusene er 'et ensartet udtryk og med samme taghældning, farvenuance samt facade- og tagmateriale'. Derudover bestemmer lokalplanen, at alle boliger skal have naturlige facade-farver og flade tage, tage med ensidig hældning eller saddeltage.

Sådan ser området ud nu. Satellitfoto: Google Maps

Hvis jeg nu bor på Hørretløkken, vil jeg så opleve, at de nye naboer kommer til at passe ind i mit nabolag?

- Det er min vurdering, at det ville. Langs Hørretløkken er der mulighed for at bygge i 8,5 meter, og det er der også i det nye område. Der er taget hensyn til Hørretløkken ved, at man begrænser højden på de huse, som ligger nærmest skellet, så man undgår indkigsgener.

- Boligerne bliver en blanding af boligtyper med cirka 35 parcelhuse, cirka 13 parcelhuse på mindre grunde, ca. 88 rækkehuse og 6 mindre etageboliger, som er indarbejdet i planen for at imødekomme et behov for små almene boliger på omkring 55 kvadratmeter, uddyber hun.

Ud på Jelshøjvej

Der skal anlægges en vej i forbindelse med det mulige byggeri, som skal slutte boligområdet til Jelshøjvej. Det vil altså sige, at der kan komme en del flere trafikanter ud på vejen, som på dele af sin strækning har ret dårlig sigtbarhed.

- Vi har placeret tilslutningen til Jelshøjvej, så det ligger så højt som muligt, så oversigtsforholdene er så gode som muligt. Vores førstevalg var, at hele området skulle tilsluttes Hørretløkken, men vi skiftede undervejs til, at det kun er en tredjedel, der kommer ind ved Hørretløkken og to tredjedele ved Jelshøjvej.

Tanken er, at man på sigt vil kunne føre Jelshøjvejs-tilslutningen over Letbanen og ud på Giber Ringvej-tilslutningen ved Obstrupvej.

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke er prioriteret penge til det endnu. En sådan vej vil også give Mårslet endnu en tilslutning til Giber Ringvej, så alle ikke skal den samme vej ud på ringvejen.

Det forventes, at lokalplanen bliver behandlet af Aarhus Byråd 22. marts. Hvis den bliver vedtaget af byrådet, skal den i otte ugers høring, hvor borgerne har mulighed for at gøre indsigelser og komme med bemærkninger.

Det er ikke hverdagskost, at en byudvikler og en fællesrådsformand er enige om, at et byggeprojekt med hundredevis af boliger er det helt rigtige. Men det er tilfældet på Slet Møllevej mellem Tranbjerg og Holme, hvor afgående formand Helle Søby Degn fra Tranbjerg Fællesråd og Mikael Mortensen fra MVM-Ejendomme er på bølgelængde. Foto: Christian Gnutzmann

Kommunal modvilje og krig i Europa: Boliger ved Slet Møllevej står stille

Op til 400 boliger ved Slet Møllevej er ifølge ejerne af jordlodsen sat på pause. Det er det, fordi krigen i Ukraine har gjort alting dyrere, og når det i forvejen er en dyr affære at bygge så mange boliger, venter investorerne på, at det bliver normaliseret.

Derudover fastholder Aarhus Kommune, at området skal være et erhvervsområde. Det giver ifølge Mikael Mortensen ingen mening, da der både er friplejehjem og ungdomsboliger meget tæt på området, og man har byggemodnet området til boliger.

Han henviser også til, at Tranbjerg Fællesråd har været åben for, at man bygger ved Slet Møllevej.

Ejendomsudvikler mener ikke, det giver mening, at kommunen holder fast i, at området ved Slet Møllevej skal være erhvervsområde, men samtidig må man konstatere, at krigen i Europa har fået investorerne til at afvente økonomisk medvind.

Tranbjerg står til en betragtelig udvidelse mod vest. Der er allerede vedtaget op til 55 boliger vest for Frisenholt, og der er flere udstykninger på vej ud mod Jegstrup.

Men stod det til fællesrådet og ejendomsudvikler MVM Ejendomme, kunne man med fordel udvide Tranbjerg med op til 400 boliger mod nord. Helt konkret ved området øst for Århus Friplejehjem mellem Slet Møllevej og Ellemosevej.

- Jeg har sådan set ikke noget nyt at fortælle. Tingene er gået lidt i stå. Vi har selv valgt ikke at gå videre med det foreløbigt, fordi investorerne til den her type byggerier ikke er der i øjeblikket, siger Mikael Mortensen der bor i Tranbjerg og er direktør i MVM Ejendomme.

Tranbjerg-MårsletLIV har i samarbejde med lokalmediet Skåde-Højbjerg-Holme tidligere skrevet om de op til 400 boliger ved Slet Møllevej.

Bilforretning giver ikke mening

Aarhus Kommune fastholder, at området fortsat skal være udlagt til erhverv. I den nuværende lokalplan, der blev vedtaget i 1992, for området står der, at området er udlagt til 'erhvervspark og naturområde'.

Ifølge Mikael Mortensen var hensigten dengang, at Aarhus Syd skulle være et bil-mekka, og området ved Slet Møllevej skulle være flere bilforretninger og et hotel.

- Der er nok tomme erhvervslokaler i Aarhus Syd, og det ville da også se mærkeligt ud, hvis der skulle komme bilforretninger og hotel lige ved siden af plejehjemmet, siger han og uddyber:

- Det giver ikke mening, at det skal være erhvervsområde. Man har endda byggemodnet området til boliger. Der er jo et plejehjem med 54 boliger lige ved siden af, og der er yderligere 108 ungdomsboliger tæt på, siger Mikael Mortensen.

Et af argumenterne for, at området egner sig til bebyggelse, er, at der ikke er en park eller lignende, som må lade livet for boliger. Det er derimod "bare" en mark, som skal agere byggegrund. Det vægter Tranbjerg Fællesråd højt. Foto: Christian Gnutzmann

MVM Ejendomme har siden 2003 ejet jordlodden. I  20 år har man ventet tålmodigt på, at byrådet skiftede mening, og den tålmodighed har Mikael Mortensen stadigvæk.

- Det er jo vores jord, så og vi har ventet i mere end 20 år. Vi kan godt vente lidt endnu, siger han.

Men når der nu er gået så længe, og der stadig er modvilje fra kommunen, har I så ikke overvejet at sælge grunden til erhvervsdrivende? 

- Det kan da godt være, at det er det, det ender med, men det ligger bestemt ikke lige for. Det er ikke noget, der kommer på tale i år eller det næste, understreger han.

Krig pauser byggeri

Før man kan præsentere Aarhus Kommune for et konkret projekt, skal man finde en investor, som vil købe grunden og fremvise et konkret projekt for, hvordan en boligbebyggelse kunne se ud. Et byggeri i en mulig størrelse af 400 boliger kræver ikke overraskende en stor pose penge.

Betragtelig flere penge, efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022.

- Det har gjort alting dyrere, og det gælder også at bygge et stort projekt som det her. Derfor venter investorerne på, at verden er normaliseret igen, forklarer direktøren.