Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Giber Ringvej støjer. Nu skal der måles, hvor meget den støjer. Foto: Jens Thaysen

Støjmåling for døve ører?

Kære læser

Jeg er ikke selv den mest støjfølsomme i verden. En stor del af min opvækst har jeg boet tæt på en befærdet landevej, og jeg skal ærligt sige, at meget af den tilstødende vejstøj er røget ind af det ene øre og ud af det andet. Som meget andet, vil mine forældre måske anføre, men fred være med det.

At jeg ikke har bemærket det særligt, det betyder ikke, at jeg har været upåvirket af støj.

Problemet ved at bo ved et støjplaget område er nemlig, at selvom du ikke selv føler dig generet i det daglige, kan støjen stresse dig. Det har jeg skrevet en artikel om, som du kan læse her.

Vejstøjen fra det hus, jeg har boet i som barn og ung, kan dog ikke sammenlignes med støjen ved Damgårdstoften i Mårslet eller støjen ved nabogrundene til Landevejen i Tranbjerg. Her må selv jeg konstatere, at det larmer, så det generer mig.

Men begge steder har ikke udsigt til, at der kommer nogen form for støjværn. Beregningerne, Aarhus Kommune har lavet, siger, at der ikke er behov. Det har fået de støjplagede borgere til at råbe op, og politikerne har i første omgang lyttet til opråbet.

Der skal laves støjmålinger fra virkeligheden, som skal sammenlignes med beregningerne fra skrivebordet.

En sejr? Umiddelbart, men der kan være malurt i de støjplagede borgeres bægere. Støjmålingerne kan nemlig ikke i sig selv give anledning til støjværn. Det er stadig beregningerne, der gælder. Hvorfor så overhovedet lave dem? Det har jeg stillet mig kritisk overfor, og du kan læse, hvad politikere, forvaltningen og borgere svarer i artiklen herunder.

Jeg forsøger at sortere støjen fra, når jeg laver lokaljournalistik i Tranbjerg og Mårslet, og jeg lytter altid til, hvad du har på hjerte. Tag fat i mig på telefonnummer 42 18 97 24 eller email stdat@tranbjerg-maarsletliv.dk. Jeg glæder mig til at tale med dig.

P.S:

Som du måske har opdaget, så er Tranbjerg-MårsletLIV blevet et betalingsmedie, og hvis du ikke allerede har tegnet et abonnement, vil vi rigtig gerne have dig med på holdet.

Som abonnent får du adgang til alle vores artikler, ligesom du ugentligt modtager nyhedsbreve om det vigtigste fra dit lokalområde.

Du kan tilmelde dig som abonnent her.

Og hvis du lige vil se os lidt an først, kan du fortsat modtage selve nyhedsbrevet ganske kvit og frit.

God læselyst.


Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
Støjen fra Giber Ringvej generer. Foto: Henrik Lund

Er støjmålinger langs Giber Ringvej en skueproces? Nej, siger politikere

Giber Ringvej har medført støj i både Tranbjerg og Mårslet, og borgerne mærker, at vejen har gjort situationen mærkbart værre. Det har fået borgere til at presse politikerne til at foretage støjmålinger, hvilket politikerne har indvilliget i. 

Men selvom man foretager støjmålinger, kan det ifølge forvaltningen i Teknik og Miljø ikke udløse støjreducerende tiltag. Man laver dem for at imødekomme det politiske ønske. 

Er der så tage om en skueproces? 

Ja, mener Jakob Søgaard Clausen fra Danmarksdemokraterne. Nej mener Jesper Kjeldsen (S) og Metin Lindved Aydin (RV). De henviser til, at målingerne kan danne baggrund for drøftelse i byrådet, selvom de ikke udløser støjværn.

Der skal måles støj langs Giber Ringvej, men støjmålingerne udløser ikke støjværn, lyder det fra forvaltningen. Det er dybt godnat, hvis man ikke bruger dem til noget, siger støjgenerede naboer.

Støjen fra Giber Ringvej er ifølge naboer til vejen svær at overdøve, men alligevel forsøger de at råbe byrådspolitikerne op. Det er da også lykkes de støjgenerede borgere langs Giber Ringvej at få politikerne til at love, at man vil måle støjen langs vejen.

Målingerne er vigtige, fordi man indtil videre har taget udgangspunkt i beregninger, man har lavet ved skrivebordet efter metoden Nord2000. Den beregningsmodel er anvist af Vejdirektoratet og bruges generelt til at vurdere støjpåvirkning, selvom den ikke beror på konkrete målinger i de områder, man regner på.

Beregningerne viser dog ikke virkeligheden, mener borgerne. Og virkeligheden er, at vejen støjer. Meget.

Rasmus og Line Poulsen bor på Hovedvejen i Tranbjerg. Landevejen løber forhøjet bag deres hus, og derfor ryger støjen lige ned i deres have. Foto: Stig Atzen

- Vi oplever, at støjen er rigtig generende, især fordi der er så mange lastbiler. Jeg er ikke så støjfølsom, men lastbilerne hyler hen over det åbne område. Det gør, at man hele tiden er på vagt, for støjen er rigtig høj, siger Mille De Fine Lassen, der bor på Damgårdstoften i det sydvestlige Mårslet.

Vejen har også haft stor betydning for trafikken gennem Tranbjerg, hvor flere drejer fra Giber Ringvej og ind ad Landevejen.

- Vi oplever en øget trafik og derfor også en øget støj på Landevejen. Min kone vågner tidligt om morgenen af tung trafik, og vi kan mærke det i huset, når de accelererer i bunden af bakken. Trafikken er bare blevet værre, efter Giber Ringvej er åbnet, siger Rasmus Poulsen, der bor på Tranbjerg Hovedgade.

Et øjebliksbillede

Selvom man foretager støjmålinger, skal man som borger ikke forvente, at målingerne bliver til handling. Forvaltningen skriver således i et notat til Teknisk Udvalgs drøftelse af vejstøj 1. marts i år:

"Opmærksomheden henledes dog på, at støjmålingerne ikke kan indgå som et afgørelsesgrundlag for iværksættelse af supplerende støjreducerende tiltag. Det er alene støjberegninger foretaget med metoden Nord2000, der giver grundlag for etablering af støjreducerende tiltag".

Kort fortalt: Det er stadig beregningerne, man kigger efter, når man vurderer, om støjen er for høj. Der er ikke nogen lovmæssigt fastsat grænse for eksisterende boliger, men man må ikke bygge nyt i områder med mere end 58 decibel, uden at man reducerer støjen.

Sådan ser støjkortet med støjberegningerne syd for Mårslet ud. Gul farve indikerer 58-60 decibel. Mørkegul 60-62 decibel. Orange 62-64 decibel. Rød 64-66 decibel. Lilla 66-68 decibel. Illustration: Aarhus Kommune

Trine Buus Karlsen er byrumschef ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Ifølge hende handler det om, at beregningerne er mere retvisende over længere tid.

- Målingerne er et øjebliksbillede. Det vil det være. Det er derfor, vi bruger beregninger, fordi de viser et gennemsnitsbillede over langt længere tid og tager højde for, om der er støj om natten for eksempel, siger hun.

Men hvorfor så overhovedet lave dem, hvis de ikke danner grundlag for noget?

- Det er, fordi der har været et politisk ønske om at se, hvordan støjen er i virkeligheden. Der har også været et pres fra borgerne for, at man laver målingerne. Der er jo en mulighed for, at målingerne viser den ene eller den anden vej. Jeg er spændt på at se, hvad målingerne viser. Vi har ikke lavet sådan en nålestiksprøve så hurtigt efter, vi har lavet beregninger, før.

Her har de tænkt sig at måle

Tranbjerg-MårsletLIV har fået indsigt i, hvor Aarhus Kommune vil foretage støjmålinger. Man vil måle ved følgende adresser:

  1. Mustrupvej 55 i Mårslet
  2. Damgårdstoften 65 i Mårslet
  3. Tingskovvej 50 i Mårslet
  4. Nymarksvej 145 i Malling
  5. Trankær Mosevej 99 i Tranbjerg
  6. Ingerslevvej 76 i Hasselager

For at man kan måle støjen, skal vejene være tørre, og der skal være medvind. Man anbefaler, at man måler i spidsbelastningsperioderne for at undgå anden baggrundsstøj.

Der måles ved parcelhuse i skellet mod Giber Ringvej, mens der ved landejendomme måles 15 meter fra stuehuset mod Giber Ringvej. Man estimerer, at det vil tage to uger at lave målingerne og en uge at lave den efterfølgende rapport.

Man har indtil videre udvalgt seks steder at måle for støj. Men ifølge hende er der mulighed for, at flere steder kommer til.

- Vi har udvalgt stederne efter, hvor vi har fået henvendelser fra. Stederne ligger jævnt fordelt langs Giber Ringvej. Hvis det viser sig, at der et sted, som vi ikke har taget højde for, men som er vigtigt at få med, så tager vi det med, siger Trine Buus Karlsen.

Sådan ser støjkortet med støjberegningerne for Tranbjerg ud. Gul farve indikerer 58-60 decibel. Mørkegul 60-62 decibel. Orange 62-64 decibel. Rød 64-66 decibel. Lilla 66-68 decibel. Illustration: Aarhus Kommune

Skueproces?

Den nyudnævnte danmarksdemokrat Jakob Søgaard Clausen 'forstår slet ikke noget af', at man laver støjmålinger, uden at det kan danne grundlag for støjværn.

- Det er fjollet, at man laver dem, hvis man ikke har i sinde at bruge dem. Forvaltningen virker ikke særligt imødekommende overfor de borgere, som presser på for støjmålinger, siger han.

Spørger man Jesper Kjeldsen fra Socialdemokratiet, om man har igangsat en skueproces, som reelt er uden betydning, svarer han klart, at det ikke er tilfældet.

- Det er på ingen måde en skueproces, det her. Vi er i Socialdemokratiet meget opmærksomme på det her, og det er vores indtryk, at rådmanden (Nicolaj Bang fra Konservative, red.) også er. De her målinger giver et oplyst grundlag, som vi i byrådet kan reagere på og forholde os til. Vi kan ikke komme udenom at tale om Giber Ringvej og støj, og de her målinger er med til at danne baggrunden for den snak, siger han.

Rasmus Bovbjerg Poulsen fra Tranbjerg Hovedgade fremlagde sidste år problematikken for Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø (K) på Kirkevænget i Tranbjerg. Foto: Stig Atzen

Metin Lindved Aydin (RV) forstår godt, hvordan det kan lyde som en skueproces, men han henviser til, at selvom støjgenerne er store ved Giber Ringvej, kan andre steder have større problemer.

- Nogle steder langs vejen er støjen nærmest kommet over natten. Derfor kan det måske være, at det opleves mere voldsomt end eksempelvis ved motorvejsramperne i Viby og Hasselager, hvor støjen gradvist er blevet værre og værre, siger han og konstaterer:

- Jeg er ikke sikker på, at støjen er værst ved Giber Ringvej, og vi har også en juridisk forpligtelse til at kigge på helheden i kommunen. Det kan være, at andre er hårdere ramt.

Dybt godnat, hvis man ikke bruger dem

Målingerne skal bruges til noget, mener de støjgenerede naboer til Giber Ringvej.

- Støjmålingerne skal jo bruges til noget. Det er dybt godnat, hvis de bare laver dem, fordi vi råber højt om, at vi vil have nogle målinger, siger Mille De Fine Lassen fra Damgårdstoften i Mårslet, der ikke nødvendigvis kræver øjeblikkelig handling på baggrund af målingerne.

- Hvis de bare vil sige, at de vil gøre noget ved det, behøver det ikke være lige nu, Det kan godt være om nogle år, men vi vil gerne have, at de siger, at de gør noget ved det, tilføjer hun.

Rasmus Poulsen fra Tranbjerg Hovedgade kalder formuleringen om, at det kun er beregninger, der kan udløse støjværn for en 'gummiparagraf, man kan gemme sig bag'.

- Hvis målingerne viser en ting, kan man bare henvise til beregningerne i stedet for. I mine øjne er målingerne det, der bedst viser virkeligheden, hvis de bliver foretaget på en ordentlig måde, så de afspejler, hvordan det er til hverdag, siger han.

Kunstgræsbanen i Mårslet er lavet sådan, at man bedst muligt inddæmmer granulatet. Foto: Thomas Vestergaard

EU drøfter forbud mod kunstgræsfyld, men banen i Mårslet er ny, og Tranbjerg har bane på vej: En kunstgræsbane skal være god at spille på

Mårslets kunstgræsbane er knap et år gammel, og i Tranbjerg venter man kun på de nødvendige tilladelser, før man anlægger sin egen kunstgræsbane. Men nu drøfter man et forslag i EU om at forbyde banernes fyldemateriale med en udfasningsperiode på seks år. 

Man har dog stadig valgt en kunstgræsbane med gummigranulat i Tranbjerg, og det har man, fordi kunstgræsbanen skal være så god at spille på som muligt. Alternativerne til gummigranulat er kun blevet testet under meget anderledes vilkår, end der er i Tranbjerg. TMG har takket nej til at deltage i denne artikel. 

Begge baner har dog gjort alt, man skal, for at undgå, at knustgræsbanens gummigranulat spreder sig til det omkringliggende miljø og mere til.

Mårslet har for nylig fået en kunstgræsbane, og i Tranbjerg er en bane på vej, og nu drøfter man i EU et forbud mod det granulat, man fylder i banerne. Men begge steder har man gjort meget for at holde fyldet på banen, og alternativerne er ikke gode nok.

Mårslets kunstgræsbane er knap et år gammel, og i Tranbjerg er kunstgræsbanen endnu ikke opført. Men i EU drøfter man lovgivning, der forbyder det gummigranulat, som man fylder i banerne. Granulatet er medvirkende til, at kunstgræsbanerne duer til at spille fodbold på.

Et muligt forestående forbud kommer dog ikke til at ændre på, at gummigranulat bliver fyldt i Tranbjergs kunstgræsbane. Det fortæller Morten Eaton Mølgaard, der er tovholder på kunstgræsbane-projektet, som har valgt leverandører til kunstgræsbanen og bare venter på de nødvendige byggetilladelser.

Det er det sorte gummigranulat, man fylder i kunstgræsbanen, der kan komme et EU-forbud mod. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

- Vi har fundet de leverandører, vi skal have, og vi har valgt en bane, som minder om den bane, de har i Silkeborg IF. Vi har valgt ud fra, hvor spilbar løsningen er. Meningen med en kunstgræsbane er, at den skal være god at spille på, og det har været vigtigt for os, fortæller tovholderen.

TMG, som åbnede sin kunstgræsbane for omkring et år siden, har takket nej til at medvirke i denne artikel. Der er i drøftelserne af EU-forslaget lagt op til en udfasningsperiode på seks år, så bliver lovgivningen vedtaget, skal man ikke finde på noget nyt med det samme.

Alternativer ikke i spil

Problemet ved at udfase gummigranulatet er, at det indtil videre er det fyld, som sikrer de bedste kår for at spille bold. Der findes alternativer som kork, olivenkerner, sand og derivater af træ. Alternativerne er bare ikke spilbare.

- Mange af de løsninger, der ellers er, er kun testet i Sydeuropa eller i Californien. Vi ved ikke, om det er spilbare løsninger i et nordisk klima med kraftig vind og meget nedbør, siger han og uddyber:

- Vælger vi en løsning, som ikke duer i mere end to år eller sådan noget, så vil vi som fodboldklub simpelthen ikke kunne bære det. Det har vi ikke økonomien til.

Morten Eaton Mølgaard er formand på projektet med at skaffe en kunstgræsbane til Tranbjerg. Foto: Mathilde Bach Callesen

Underlaget i Tranbjerg minder ifølge tovholderen på projektet om det underlag, man bruger i superligaklubben Silkeborg IF. Morten Eaton Mølgaard afventer, hvad undersøgelserne fortæller om det underlags påvirkning af miljøet. Den viden, vi har nu, er ikke nødvendigvis retvisende ifølge ham.

- Jeg er ikke helt enig i det billede, der er af kunstgræsbaner. Det er stadig meget tidligt at vurdere, hvad effekterne er ved banen i Silkeborg, men det billede, der tegner sig af den bane, det passer ikke ind i det billede, vi har generelt nu. De negative tal ser ud til at være sat for højt, siger Morten Eaton Mølgaard.

En kunstgræsbane er en stor investering for en fodboldklub, og derfor er det ifølge ham vigtigt, at man får noget, der virker, for pengene.

Forsøger at fange granulat

Det er ikke nyt, at man forsøger at inddæmme, hvor meget gummigranulat der ryger ud i naturen. Aarhus Kommune har retningslinjer, man skal følge, hvis man vil lave en kunstgræsbane. De retningslinjer skal sørge for, at miljøet ikke bliver sparket i smadder, fordi man vil spille fodbold hele året.

De retningslinjer handler blandt andet om, at man har en bande rundt om kunstgræsbanen, så granulatet ikke kan fy fra banen og ud i naturen. Der er også krav til, at der ikke kan sive miljøfremmede stoffer ned til grundvandet.

Mårslets kunstgræsbane lever op til kommunens krav, og der er i tillæg etableret en rist, som kan samle granulat op på vej ud og ind ad banen. I Tranbjerg kommer banen også til at holde så meget granulat inde som muligt.

- Vi arbejder på at få et indgangsparti med en rist, der kan samle granulatet op. Vi vil gerne have en bænk og opbevaring derude også. Det betyder, at man ikke skal gå til og fra kunstgræsbanen, uden man klæder om. Det gør, at mindre granulat slipper ud, og samtidig slider vi mindre på banen ved, at der kommer færre sten og mindre jord på den, siger tovholderen.

Skitsen for Eskegårds-byggeriet indeholder 42 boliger, hvoraf de 11 skal være almene boliger. Illustration: C.F. Møller Architects

Mårslet Vandværk er neutrale om Eskegård-byggeri, efter Aarhus Vand bremsede Tranbjerg-byggeri: Vi skal ikke være politikere

Aarhus Vand bremsede et byggeri i Tranbjerg, da Aarhus Vand utvetydigt frarådede, at man byggede på området. Sådan en melding kommer ikke i forbindelse med Eskegårds-byggeriet i Mårslet. Her forholder Mårslet Vandværk sig neutrale i sagen. 

Formanden for Mårslet Vandværk mener ikke, at de ter op til vandværkets bestyrelse at agere politikere. Han henviser til, at byrådet må vurdere på baggrund af Aarhus Vands udtalelse, om man vil fortsætte eller bremse Eskegårds-byggeriet. 

Han henviser dog personligt og ikke på vegne af Mårslet Vandværk til, at det boringsnære beskyttelsesområde tættest på boringen er friholdt for byggeri, og at der allerede er bygget så mange boliger i området, at 12 til eller fra næppe vil gøre det store udslag.

Et byggeri i Tranbjerg blev i slutningen af februar afvist, fordi Aarhus Vand ikke kunne anbefale byggeriet. Mårslet Vandværk forholder sig neutrale, lyder det fra formanden, der henviser til, at man vil bygge uden for det boringsnære beskyttelsesområde.

Et kokset byggeprojekt i Tranbjerg har sået tvivl om, hvorvidt man kan bygge inden for 300 meter af grundvandsboringer. Det omfatter også Eskegårds-byggeriet i Mårslet. Her er hele området inden for 300 meter af en grundvandsboring.

I sagen om det kulsejlede Tranbjerg-byggeri var det Aarhus Vand, der satte en stopper for projektet, da de utvetydigt frarådede byggeriet. Ved Eskegårdsvej er det Mårslet Vandværk, som er høringsberettigede. Bestyrelsen for Mårslet Vandværk har ikke i sinde at lægge sig på den ene eller anden side af et byggeri ved Eskegården.

Eskegården set oppefra. Det kan ændre sig markant. Sattelitfoto: Google Earth

- Vi skal ikke være politikere i Mårslet Vandværk, og derfor har vi besluttet at forholde os neutrale. Det er op til byrådet, om de på baggrund af Aarhus Vands udtalelser i den anden sag vil ændre noget, siger bestyrelsesformanden for Mårslet Vandværk, Willy Tang Pedersen.

I en kortlægning af byggeprojekter, der ligger inden for områder med grundvandsinteresser, skriver Aarhus Kommune, at Mårslet Vandværk er blevet hørt i afklaringsfasen og havde ingen indvendinger.

Uden for beskyttelsesområde

Aarhus Kommune hæfter sig i samme kortlægning ved, at den del af området, der ifølge projektet skal bebygges har større arealer, som er friholdt, befæstelsen er minimeret, og bebyggelsesprocenten er relativ lav på 32 procent.

Men måske væsentligst af alt, har man valgt at friholde det såkaldt boringsnære beskyttelsesområde for boliger. Den friholdte del med det boringsnære beskyttelsesområde er udlagt til rekreativt område.

Willy Tang Pedersen har siddet i bestyrelsen af Mårslet Vandværk i 40 år heraf 26 som formand. Han har derfor en betragtelig viden, når det kommer til beskyttelse af vand. Spørger man ham om sin personlige holdning og ikke som talsmand for Mårslet Vandværk, peger han også på, at det boringsnære beskyttelsesområde er friholdt.

Hele området ved Eskegården er inden for 300 meter af grundvandsboringen. Den blå cirkel viser 300-meters-zonen, mens det skraverede områder er det boringsnære beskyttelsesområde. Illustration: Aarhus Kommune

- Bebyggelsen ligger uden for det boringsnære beskyttelsesområde, og det er det, jeg hæfter mig ved, siger han og understreger:

- Der er ingen steder i Danmark, hvor grundvandet er lige så godt kortlagt som det sydlige Aarhus. Aarhus Syd blev nemlig brugt til at finde ud af, hvordan man kunne kortlægge grundvandet, og det er sidenhen blevet efterprøvet af helikoptere med særlige instrumenter. Jeg tror på, at det, man har udpeget som boringsnært beskyttelsesområde holder vand.

12 boliger blandt hundredvis

Anledningen til at diskutere grundvandsboringen i forbindelse med Eskegårds-byggeriet er som nævnt opstået i forbindelse med et kulsejlet byggeri i Tranbjerg. Der dog forskelle på de to projekter.

Ved Eskegårds-byggeriet er der allerede bygget betragtelig flere boliger inden for 300-meter-zonen, end der er ved byggeriet i Tranbjerg. Grunden, som omfatter Eskegården er også bebygget allerede, og der vil reelt være tale om 12 nye boliger på områder, som endnu ikke er bebygget.

- Hvis jeg sætter en passer på boringen og tegner en cirkel, der svarer til 300 meter, så er der måske 300 boliger allerede. Der kommer så måske til at være 12 yderligere boliger, men jeg tror ikke, det kommer til at gøre udslaget for vores grundvand, siger Willy Tang Pedersen.

Tilkørselsvejen til området kommer til at have en dug under sig, som projektet ser ud, så der ikke sker nedsivning fra vejen.

- Det er mit indtryk, at det er et projekt, hvor man virkelig har lavet foranstaltninger for at beskytte grundvandet, siger Willy Tang Pedersen.

Tranbjerg-MårsletLIVs korte overblik. Illustration: Jysk Fynske Medier

Det skal du også vide: Børnehave clearet for PFAS og Cykelsti mellem Tranbjerg og Solbjerg var for byrådet

Smilehullet i Tranbjerg er fjernet fra listen over forurenede grunde. Cykelstien mellem Tranbjerg og Solbjerg var for byrådet, men blev ikke vedtaget. Læs hvorfor i det korte nyhedsoverblik.

I det korte nyhedsoverblik er en børnehave frikendt for forurening, og en cykelsti er forsinket.

Børnehave clearet for PFAS-forurening

Børnehuset Smilehullet, Tranbjerg. Foto: Google Maps

Forældre og ansatte i Børnehuset Smilehullet har muligvis rynket lidt på panden, da daginstitutionen pludselig dukkede op på regionernes liste over steder, der muligvis kan ligge på PFAS-forurenede grunde. 

Århus Stiftstidende kunne i slutningen af februar berette om, at børnehaven ligger på en grund, som er på regionens mistankeliste. Vigtigt er det her at understrege, at der var tale om en mulig mistanke. 

Ifølge Region Midtjyllands oplysninger kunne der have været en losseplads på grunden engang, og det giver anledning til mistanke om, at der kan være PFAS i grunden. Direktør for Børn og Unge, Tanja Nyborg sagde dengang til avisen, at der ifølge Aarhus Kommunes oplysninger 'aldrig havde været en losseplads på grunden'.

Hvad er PFAS? 

PFAS er en samlet betegnelse for en stor gruppe af kemisk fremstillede og svært nedbrydelige stoffer. Blandt disse PFAS-stoffer er PFOS og PFOA nogle af de mest kendte.

PFAS forekommer ikke naturligt, og alle fund af PFAS skyldes en form for menneskelig påvirkning.

PFAS-forbindelser er både vand-, fedt- og smudsafvisende. De egenskaber gør, at PFAS-stoffer har været brugt i brandskum, fødevareemballage, tekstiler mv. Derfor finder vi også PFAS mange forskellige steder i vores omgivelser.

Region Midtjylland

Af den årsag valgte vi på Tranbjerg-MårsletLIV at afvente, hvorvidt mistanken skyldtes en fejl, eller om der rent faktisk var grund til bekymring. Det har sandsynligvis været det førstnævnte. I skriver Århus Stiftstidende, at børnehuset er fjernet fra listen over steder, man mistænker for at kunne have PFAS på grunden. 

Region Midtjylland undersøger ligesom de andre regioner, om der er sket jordforurening af blandt andet PFAS. Man undersøger såkaldt punktkilde-forureninger, som betyder forurening af et afgrænset sted. Eksempelvis på et sted, hvor en børnehave ligger. 

Når man finder PFAS-forurening vurderer man, om det udgør en risiko for grundvand, menneskers sundhed eller miljø. Hvis det udgør en risiko, skal regionen sørge for enten at fjerne forureningen eller forhindre, at den spreder sig. 

Længe ventet cykelsti udskudt lidt endnu

Henrik Meilstrup (i midten) havde bagt en kage i anledning af, at Gert Bjerregaard (V) og Jesper Kjeldsen (S) kom på besøg for at snakke cykelsti. Foto: Stig Atzen

Det blev endnu en udskydelse af cykelstien mellem Tranbjerg og Solbjerg, da projektet blev diskuteret af Aarhus Byråd 8. marts i år. Cykelstien er en del af en større pakke cykelstier, som skal vedtages af én gang, og det var også årsagen til, at byrådet endte med at sende den tilbage i Teknisk Udvalg. 

Det var særligt Liv Gro Jensen fra SF, som ønskede at vide, hvordan man havde prioriteret midlerne til cykelstierne. 

- Vi elsker cykelstier og drømmer om et cykelrutenet, der binder hele Aarhus Kommune sammen, sagde hun, inden hun uddybede:

- Oplandsruter kan tabe til de ruter, hvor flere færdes, når vi har begrænsede midler. Men i tider med begrænsede midler må vi skele til de ruter, hvor de fleste cykler, og de fleste uheld sker. Vi er ikke imod ruterne, men det er mange midler, vi kanaliserer her.

Gert Bjerregaard for Venstre var klar i mælet om, at cykelstierne i oplandet er vigtige. 

- En oplandsdagsorden tror jeg, mange partier melder sig i koret om, at det er vigtigt. Ikke mindst når det gælder infrastruktur. Det er i virkeligheden en rigtig, rigtig vigtig indstilling. Derfor forstår jeg måske heller ikke helt SFs indlæg, sagde han.

Danmarksdemokraten Jakob Søgaard Clausen nævnte cykelstien mellem Solbjerg og Tranbjerg.

- Jeg synes først og fremmest, at det er positivt, at cykelstien mellem Solbjerg og Tranbjerg er på dagsordenen. Jeg tror, at mange siger "jaja, lad os nu se", fordi de flere gange har oplevet, at stien er blevet lovet. Den røde snor er endda klippet. Det er med at sætte gang i projektet, sagde han.