Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Henrik Nygaard er formand for ejerlauget ved de boliger, der ligger lige ud til området ved Tingskov Allé. Han glæder sig over, at der ikke kommer til at være bygningsfacader på grunden ved Tingskov Allé. Foto: Stig Atzen

En park? Det er oplagt

Kære læser

Det kom som noget af en overraskelse for de fleste, da Aarhus Byråd valgte at skrotte et projekt med 21 boliger ved Tingskov Allé. Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan det gik til, kan du læse artiklen her.

Jeg har i løbet af ugen arbejdet med det spørgsmål, de fleste tranbjergensere sidder med. Hvad skal der så ske? Du kan i artiklen nedenfor også læse, hvad det koksede projekt har kostet.

I den lokalplan, der stadig gælder, fordi man afviste lokalplanen med de 21 boliger, står der, at området skal være en park. Det har det faktisk været udlagt til i 30 år og ifølge både naboer, Enhedslisten og Jakob Søgaard Clausen, er det nu, man skal føre den park ud i livet.

Man vil ikke bygge på området, fordi man vil passe på grundvandet. Den bedste måde at passe på grundvandet er med en blågrøn park, der er friholdt for de ting, som kan sive ned og ødelægge fremtidens drikkevand. De fleste synes også, at en park pryder bybilledet.

Men som det så ofte er, bliver det hurtigt et spørgsmål om penge. Har man råd til at lave en park, når der er sparetider i Aarhus Kommune? Det skal Aarhus Byråd beslutte, men det må være en fordel, at kommunen selv ejer jorden.

Vælger man at gøre området ved Tingskov Allé til en af de blågrønne parker, som kommunen vil have mange flere af til at passe på grundvandet, slipper man for en dyr ekspropriation.

Der er mange pile, der begynder at pege i samme retning. Man skal ikke bruge mange penge på at ekspropriere, der står i den nuværende lokalplan, at det skal være park, og man vil kunne passe på grundvandet. Det synes oplagt.

Jeg følger sagen. Hvis du har en idé til noget andet, jeg skal følge, så tag kontakt til mig på telefonnummer 42 18 97 24 eller email stdat@tranbjerg-maarsletliv.dk. Vi tales ved.

Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
Fra venstre: Sven Jørgensen, Dorthe Jakobsen, Jes Jakobsen, Henryk Nygaard og Gitte Larsen bor på Trankær Vænge. Naboerne er glade for, at lokalplanen med 21 boliger blev afvist. Foto: Stig Atzen

'What's not to like': Får Tingskov Allé endelig sin park, efter byggeplaner gik i vasken?

Byrådet har besluttet at afvise et byggeri med 21 boliger ved Tingskov Allé i Tranbjerg. Det betyder, at den eksisterende lokalplan gælder, og i den står der, at der skal være en park. Naboerne til området håber, at parken bliver realiseret, efter området i 30 år har været landbrug. 

Enhedslisten og løsgængeren Jakob Søgaard Clausen mener, at det er oplagt at gøre området en såkaldt blågrøn park. Sådan en vil give Tranbjergs borgere et reakreativt område, og det vil passe på grundvandet. Aarhus Kommune ejer tilmed jorden, så man vil slippe for at skulle ud i en dyr ekspropriation. 

Socialdemokratiet vil dog ikke love en park endnu, da man bliver nød til at finde ud af økonomien i at anlægge en park. Det samme gælder for rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K). Han henviser til, at han ikke kan sige noget endnu, og at selvom der er mange gode argumenter for, at man kunne lave en blågrøn park på området, kan det også være, at man hellere vil lave et større, sammenhængende areal til park p, lyder det.

Enhedslisten, Jakob Søgard Clausen og naboerne mener, det er oplagt nu at lave afvist bygge-område til en park, men der er ikke udstukket nogen garanti endnu.

Man kan ikke bygge ved Tingskov Allé. Det har byrådet besluttet. Men hvad skal man så med området? Ifølge naboerne til området, Enhedslisten og Jakob Søgaard Clausen, er svaret helt oplagt.

Det står faktisk i den lokalplan, som stadig er gældende, efter man afviste lokalplanen med 21 boliger. Der skal være en park.

- Vi er så glade for, at vi ikke skal kigge ind i 8,5 meter høje boliger. Det er godt nok dejligt. Nu vil vi bare gerne have en afklaring, så det ligger klart, hvad der så skal ske, siger Henrik Nygaard, der er formand for ejerlauget på Trankær Vænge 1-25 og nabo til byggeriet.

Aktindsigt: Så meget har kokset byggeri kostet

Tranbjerg-MårsletLIV har søgt aktindsigt i, hvor mange penge Teknik og Miljø har brugt på det afviste byggeri ved Tingskov Allé.

Ifølge Teknik og Miljøs egen opgørelse, er der blevet brugt 1240 timer og 45 minutter af projektleder og deltagerne i projektet fra miljøteamet og Byggeriafdelingen samt andre medarbejdere i Planafdelingen. Det svarer til 64,5 % af et årsværk, som er blevet brugt på lokalplanen. Den var mere end tre år undervejs.

Herudover har Grundsalgsafdelingen brugt 612.730 kroner, og Byggemodningsafdelingen har brugt 245.149,21 kroner på blandt andet konsulentydelser og interne timer. Tilsammen har der været en udgift på 857.879,21 kroner oveni lønnen for de 1240 timer og 45 minutters arbejde på lokalplanen. 

Aarhus Kommune havde desuden regnet med, at lokalplanen ville indbringe op til 16 millioner, hvis den blev realiseret.

- Vi vil selvfølgelig gerne have den park, som der blev lovet for 30 år siden, og som der står i den gældende lokalplan, at området skal have. Det vigtigste er, at der tages hensyn til vores grundvand, og vi bevarer et grønt område i Tranbjerg, siger Dorthe Jakobsen, der bor på Trankær Vænge, inden hendes ægtemand Jes Jakobsen uddyber:

- En park til at passe på grundvandet vil være oplagt. Måske med lavtvoksende buske og træer. Vi kan godt forstå, hvis parken skal være så vedligeholdelsesfri som muligt af hensyn til økonomien.

Grundvandspark oplagt

Solveig Munk (EL) har sammen med løsgængeren Jakob Søgaard Clausen foreslået, at man laver en park på stedet, som både skal passe på grundvandet, og som skal være til glæde for Tranbjergs borgere. En såkaldt blågrøn park.

Blågrøn park - hvad er det?

For at beskytte grundvandet arbejder man i Aarhus Kommune med etablering af såkaldte blågrønne parker. Idéen er, at man friholder områder tæt på grundvandsinteresser fra ting, der kan forurene grundvandet. Det kan være bebyggelse, markdrift med pesticider eller andet.

Idéen er, at man gør disse områder til parker, som Aarhus Kommunes borgere kan blive glade for, og som kan fremme biodiversiteten. 

Der er ikke vedtaget en konkret handlingsplan endnu, og indtil videre arbejder man med 35 millioner kroner, som skal gå til blandt andet ekspropriering af grunde, som kan blive til grundvandsparker. Da temaet blev diskuteret senest i byrådet 1. februar 2023 var Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Nye Borgerlige skeptiske ved, hvor langt 35 millioner ville række.

- Der har været en aftale med en landmand, der måtte dyrke området, og den udløber nu. Derfor er det nu, man skal gøre noget andet. Borgerne har forsøgt at få den park længe, og de skal stole på de planer, vi laver. Der er afsat penge i budgettet til blågrønne parker, og det er den bedste løsning her, siger Solveig Munk.

Jakob Søgaard Clausen stemmer i.

- Det er oplagt med et grønt areal, som er til glæde for både Tranbjerg og grundvandet, siger han.

Sådan så skitsen ud for de 21 boliger, når det rammer byrådet senere på måneden. Illustration: Aarhus Kommune

Ingen garanti

Byrådsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af Teknisk Udvalg, Jesper Kjeldsen, vil ikke garantere, at der kommer en grundvandspark i stedet for det afviste byggeri. Han henviser til, at en park koster penge, og de skal findes, før man etablerer den.

Men når man nu ikke kan bygge her, skal borgerne så ikke bare have den park, de er blevet lovet nu?

- Nej, for vi skal spare 219 millioner i år. Vi har mange prioriteter. Men det ville da være dejligt med en park. Jeg vil heller ikke afvise, at der kan komme en park på et tidspunkt, hvis vi kan finde midlerne til det, og det passer med den politiske retning

Rådmanden for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K) vil heller ikke love en park på arealet.

- Vi skal først sætte os ned og tænke os om, for den her udvikling (at lokalplanen blev afvist, red) kom som en overraskelse. Jeg tør ikke sige noget endnu om, hvad vi gør. Vi er gået ind i en faglig diskussion med Aarhus Vand, for danner det her præcedens, kan vi ende med at mangle 300 millioner. Så kan jeg ikke sidde og love, at vi laver en park, siger han.

Henrik Nygaard slipper for at kigge på 8,5 meter høje husfacader og kan i stedet se solen gå ned over området ved Tingskov Allé. Foto: Stig Atzen

Men der er jo tale om et sted, I har besluttet ikke at bygge, fordi der er grundvandsinteresser. Der står i den nuværende lokalplan, at der skal være en park, og man slipper for at skulle ud i en dyr ekspropriation, fordi kommunen ejer jorden. Er det ikke oplagt? 

- Vi vil gerne først undersøge sammen med Aarhus Vand, om det giver bedre mening at lave større, sammenhængende blågrønne parker, så det virkelig kan gøre noget for biodiversiteten. Jeg tør ikke sige, hvad vi vil gøre endnu.

Men er det ikke mere rentabelt at lægge en blågrøn park et sted, hvor man slipper for at ekspropriere? 

- Det er det selvfølgelig.

Metin Lindved Aydin (RV) tager også forbehold for finansieringen af en park, men kan umiddelbart se potentialet i at realisere det.

- What's not to like. Jeg synes, det lyder super fint, men det kræver penge at sætte i verden, som man skal finde, siger han.

Aarhus Kommune kan gå forrest

Netop økonomien i at anlægge en grundvandspark er ifølge Solveig Munk et godt argument for at realisere en park, der både kan nydes af tranbjergensere og passe på grundvandet.

- De penge, man har afsat til at oprette blågrønne parker, de er afsat til blandt andet at opkøbe landbrugsjord, som ligger på sårbare grundvandsområder. Den udgift sparer man jo her. Så kan kommunen ovenikøbet gå forrest med at vise, hvordan man skal behandle sit grundvand ordentligt, siger hun.

Her kan du se grundvandsinteresserne i området De dækker store dele af det område, man foreslår at bygge på ved Tingskov Allé. Illustration: Aarhus Vand

Selvom man friholder arealet ved Tingskov Allé, er der stadig boliger, der ligger inden for 300 meter af grundvandsboringer. Det er ifølge Solveig Munk ikke et argument for, at man så vælger at lade være med at anlægge en grundvandspark på stedet.

- Tværtimod er der ekstra grund til, at man fastholder det område, der ikke er bygget på, fri for bebyggelse. Jeg har tænkt på, hvad vi gør ved de områder, der er bebyggelse på i forvejen, og vi forsøger at komme frem til, at man ikke må bruge blandt andet produkter med pesticider eller PFAS inden for 300 meter af grundvandsboringer, siger Solveig Munk.

Kampen værd

Nabogruppen fra Trankær Vænge har fra starten arbejdet for, at der ikke blev bygget på området ved Tingskov Allé. Bare under høringsfasen, leverede naboerne 215 underskrifter og størstedelen af de 39 høringssvar til byggeriet.

- Vi har brugt sindssygt meget tid på at sætte os ind i alt muligt. Det må man sige, siger Jes Jakobsen.

Som udgangspunkt er man som borgere i en byggesag en meget lille aktør i forhold til hele den forvaltning, der sidder i Aarhus Kommune. Derfor har kommunen fokus på borgerinddragelse, og naboerne til byggeriet har også følt sig hørt undervejs.

- De fjernede jo den sti, som skulle gå lige ude foran vores haver, og de havde også fjernet to af de boliger, som vi ville kigge lige ind i, siger Dorthe Jakobsen.

- Man må også sige, at man i byrådet træffer den rigtige beslutning, da man får den rigtige viden fra Aarhus Vand. Det nemme havde måske været at sige, at man ville stemme for byggeriet alligevel, når man var nået så langt. Man tog den sværere beslutning. Det, synes jeg, er betryggende, tilføjer Henrik Nygaard.

Jelshøjvej er smal, og sigtbarheden er flere steder rigtig dårlig. Fartgrænsen er stadig 80 km/t.. Foto: Stig Atzen

Borgere vil have gjort noget ved fartglade bilister på Jelshøjvej: - Sæt hastighedsgrænsen ned, og lav fartkontrol

Det er utrygt at færdes på Jelshøjvej, selvom bilisterne holder sig nogenlunde til den fart, de må.

Sådan lyder det fra Eva Bonefeld, der hver dag går tur med hunden omkring den smalle landevej.

Hun opfordrer derfor til, at hastighedsgrænsen sættes markant ned. Det samme gør en håndfuld andre borgere, der gennem de seneste par år har taget fat i Aarhus Kommune.

Men grænsen er stadig 80 kilometer i timen.

I første omgang lyder det som en fin grænse, mener byrådsmedlem Jesper Kjeldsen (S), da han har stor tillid til kommunens fagfolk.

Flere borgere er utrygge ved farten på Jelshøjvej, hvor det for 18 år siden gik helt galt. Byrådsmedlem tror på, at kommunens fagfolk vurderer rigtigt, men opfordrer samtidig til, at man tager kontakt til ham. Alternativt kan man bestille fartkontrol.

Når Eva Bonefeld hver morgen går tur med sin hund, har hun plads på første parket til de ubehagelige situationer.

Scenen er Jelshøjvej, og aktørerne er de bilister, der bruger Jelshøjvej, og som ifølge hende trykker lidt for hårdt på speederen.

- Det er uforsvarligt, som folk kører. Vejen er smal, og flere steder er der meget dårlig sigtbarhed, siger hun.

Jelshøjvej er en smal landevej, der går fra Skåde og syd på mod Tranbjerg og Mårslet. Eva Bonefeld bor på Skåde Højgårdsvej, der ligger lige ved Jelshøjvej, og hun kunne godt vælge at lufte sin hund andre og mere trygge steder.

- Der er flere, der spørger, hvorfor jeg tør blive ved med at gå tur her, men jeg er jo voksen, og jeg går i rabatten eller op på marken. Det er værre for cyklister og især små børn på cykel.

- Men det er da ærgerligt, at alle ikke kan færdes på Jelshøjvej, fordi nogen bruger den som en smutvej og kører rigtig hurtigt.

Fartgrænsen er 80 kilometer i timen, og det er her, det store problem er ifølge Eva Bonefeld. For det egner strækningen sig slet ikke til.

- Man bør sætte grænsen ned til 40 i timen, og så skal der laves fotokontrol. Folk kan nemmere forstå det, når det koster penge, siger hun.

Flere henvendelser

Eva Bonefeld er ikke den eneste, der råber vagt i gevær, når det kommer til hastigheden hos de firehjulede på Jelshøjvej.

Siden 2021 har kommunen fået henvendelser fra fem forskellige borgere, der alle påpeger det uhensigtsmæssige i kombinationen af smal vej og høj fart. Det viser en aktindsigt som Skåde-Højbjerg-Holme og Tranbjerg-MårsletLIV har fået.

Vejen deler sig i en østlig og vestlig del, når man kører fra Højbjerg og ned mod Mårslet. Skal man fra den østlige del ud på den vestlige del, skal man holde på en meget stejl bakke, mens andre bilister suser forbi. Foto: Stig Atzen

”Der er mange, som kører efter forholdene og nyder udsigten samt passer på cyklister, heste, løbere samt gående. Så er er dem, som absolut ikke forstår, at forholdene ikke giver ret til 80-100 km i timen”.

Sådan står der i en af henvendelserne til Aarhus Kommune. En anden borger skriver: ”Jeg har talt med flere af mine naboer, og vi er alle enige om, at Jelshøjvej helt fra Ringvej Syd og til Ellemosevej ikke egner sig til at køre den tilladte generelle hastighed på 80 km. i timen.”

I henvendelserne bliver der foreslået noget af det samme, som Eva Bonefeld flager for. En nedsættelse af hastighedsgrænsen.

”Vi kunne godt tænke os, at hastigheden på vejen blev nedsat til 50 km. i timen”.

Tiltro til forvaltningen

Jesper Kjeldsen sidder i Aarhus Byråd for Socialdemokratiet, og han har generelt en stor tiltro til, at man i forvaltningen sætter fartgrænserne efter et stærkt rationale.

Men hvad skal der til, for at man sætter fartgrænsen ned?

- Det kan eksempelvis være, hvis man udstykker et område i nærheden, og det bliver den daglige vej for mange cyklister. Der kan også være mulighed for, at man sætter farten ned på bestemte områder, og det er der nogle, som er enormt fagligt dygtige, der ved mere om end mig, og dem har jeg tillid til, siger han.

- Derved er det ikke sagt, at der ikke er nogle ting, hvor opmærksomheden ikke lige har været der, og så er det fint, at borgere eller fællesråd for eksempel bringer tingene på bane. Så er det vores opgave at reagere på det og vurdere, om vi skal gøre noget ved det. Eller om der er en grund til, at det er, som det er, uddyber Jesper Kjeldsen.

Han er ikke bekendt med, at hverken borgere eller fællesråd i området har rettet henvendelse til ham, men hvis nogle gør, vil han tage den videre til forvaltningen og høre, hvorfor man ikke sætter fartgrænsen ned.

På den østlige del af Jelshøjvej er vejen endnu smallere. Foto: Stig Atzen

Tragisk ulykke i 2005

Eva Bonefeld har set flere situationer, som kunne være endt rigtig galt. Og så minder hun om, at en ulykke for en del år siden fik det værst tænkelige udfald.

En ung bilist kom kørende med lidt over 80 kilometer i timen, og på en bakketop ramte bilisten ni cyklister, som kom cyklende i modsat retning. Sammenstødet var så voldsomt, at det kostede to cyklister livet.

Retten fastslog senere, at cyklisterne havde kørt korrekt og ikke havde fyldt hele vejen. Sagen endte med, at den unge bilist blev kendt skyldig i uagtsomt manddrab men slap med bødestraf, da retten ikke mente, at bilisten havde kørt væsentligt over de tilladte 80 i timen, og at der ikke var tale om ”særlig hensynsløst kørsel”. Det kunne man læse i Århus Stiftstidende i september 2006.

Ulykken fik meget opmærksomhed, og særligt fra de nærmeste naboer og motionscyklister, som ofte benyttede Jelshøjvej, gik opfordringen på, at der skulle gøres noget ved fartgrænsen.

Sådan endte det ikke, og Eva Bonefeld håber, at der nu bliver gjort noget ved hastigheden på strækningen.

- Det er et spørgsmål om tid, før det går galt igen, siger hun.

Bestil en fartkontrol

Selvom strækningen har en fartgrænse på 80 kilometer i timen, betyder det ikke, at du absolut skal sende speedometeret op til de 80.

Det understreger Lars Bisgaard, der er politikommissær ved Østjyllands Politis færdselsafdeling.

- Man skal altid køre efter forholdene, lige gyldigt hvad grænsen er.

Han fortæller samtidig, at man kan tage fat i ordensmagten, hvis man mener, at der bliver kørt for hurtigt på en strækning.

- Så kan man bestille en hastighedskontrol på politiets hjemmeside, og så kigger vi på, om det kan lade sig gøre, og om det giver mening. Så vil man i hvert fald få belyst, om der er noget, siger Lars Bisgaard.

Foto: Stig Atzen

Mere åbenhed og en ledig plads på førersædet: Her er, hvad der blev snakket om til generalforsamlingerne i Tranbjerg og Mårslet

I Mårslet Fællesråd diskuterede man til generalforsamlingen særligt, hvordan man kunne blive mere åbne. Journalist og ansvarshavende chefredaktør for Mårslet Avis, Per Henrik Hansen, havde sendt en række konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre kommunikationen. 

Formanden for Mårslet Fællesråd var skeptisk ved hårde deadlines for at kommunikere, men medgav, at man gerne vil være mere åbne. Blandt andet ved at lave indlæg til Mårslet Bladet. 

Til Tranbjerg Fællesråds generalforsamling blev der ikke fundet en aftager til Helle Søby Degn, der går af som forman for fællesrådet. Hun blev takket for sine to års arbejde, og der var flere, der forsøgte at overtale hende til at blive siddende som formand, men det lykkes ikke.

Hvis du ikke var med til fællesrådets generalforsamling i Tranbjerg eller Mårslet, så kan du læse vores referater her.

Kan mere åbenhed styrke interessen i Mårslet Fællesråds arbejde?

Fællesrådet i Mårslet vil gerne skabe mere opmærksomhed om sit arbejde. Foto: Stig Atzen

Allerede inden Mårslet Fællesråds generalforsamling begyndte 28. februar, var det klart, at åbenhed om Fællesrådets arbejde ville blive et større samtaleemne til generalforsamlingen. 

Per Henrik Hansen, journalist og ansvarshavende chefredaktør på Mårslet Avis, havde før mødet indsendt et konkret forslag til, hvordan forretningsudvalget i Mårslet Fællesråd kunne være mere åbne om sit arbejde. Du kan læse hans forslag her

- Der er brug for opmærksomhed på fællesrådets arbejde, for at flere vil interessere sig for det. Der er meget lidt interesse nu. Jeg synes, det har skortet rigtig meget på kommunikationen, sagde Per Henrik Hansen og uddybede: 

- Jeg ser to argumenter for det. Det ene er manglende tid. Det tager 2-3 timers ekstra arbejde i forbindelse med fællesrådets møder at skrive mere uddybende referater og lægge op. Jeg ved, det er frivilligt arbejde, men man har også valgt at være med i fællesrådets forretningsudvalg. Der må følge forpligtelser med. 

- Det andet argument er, at man ikke vil have ting på Facebook, hvor folk kan svine hinanden til. Men Facebook-debatten i 'Mårslet og omegns opslagstavle' er meget sober.

Formand Anders Kjær henviste blandt andet til, at fællesrådet ikke har uanede mængder af tid, og at hårde deadlines vil gøre arbejdet meget sværere for de frivillige. 

- Vi vil gerne være mere åbne. Men vores arbejde sker også i bølger, og der er perioder, hvor der ikke er særlig meget at berette om, sagde fællesrådsformanden. 

Et af kritikpunkterne lød blandt andet på, at fællesrådets referater var svære at forstå, fordi de er kortfattede og svære at afkode for dem, der ikke har været med til møderne. Mårslet Fællesråd havde allerede iværksat et initiativ sammen med Mårslet Bladet.

- Vi vil prøve at få Mårslet Bladet til at lave en journalistisk udvælgelse af de ting, vi arbejder med, så det også er de interessante ting, der bliver fremhævet, sagde fællesrådsformanden.

Der blev til mødet stillet spørgsmålstegn ved, om det er tilstrækkeligt at kommunikere gennem Mårslet Bladet, eller om man burde være mere til stede på sociale medier. 

Per Henrik Hansen fra Mårslet Avis stillede sig skeptisk ved, at man ikke anvender den mest brugte kommunikationsplatform til at fortælle om fællesrådets arbejde. 

- Det tager kun et minut at lægge ting op på Facebook, argumenterede han.

Formanden for Mårslet Fællesråd, Anders Kjær. Foto: Stig Atzen

Fællesrådet har fravalgt Facebook, fordi man ikke vil skabe splittelse, lød svaret fra Anders Kjær. 

- Vi har en hjemmeside, som man kan gå ind på. Vi mener ikke, Facebook er det bedste sted at kommunikere om vores arbejde, svarede Anders Kjær.

Bredere samarbejde og helhedsplan

Det var ikke kun kommunikation, der fyldte til generalforsamlingen. Anders Kjær lavede også nedslag i Fællesrådets arbejde i det forgangne år. Heriblandt et ønske om at stable et stærkere samarbejde på benene mellem Mårslet og de andre fællesråd i Aarhus Syd. 

- Det tager tid at stable på benene sådan et samarbejde, men der er ting, hvor vi kan hjælpe hinanden på tværs af Aarhus Syd. For eksempel ved Giber Ringvej. Derudover kunne vi godt tænke os en digital platform på tværs af Aarhus Syd.

Formanden for forretningsudvalget var også inde på helhedsplanen for Mårslet. Den kan du tilgå her. Helhedsplanen skal sørge for, at Mårslet udvikler sig i den rigtige retning.

- Helhedsplanen er endnu ikke blevet formelt indført af Aarhus Kommune, og det er den ikke, fordi det er meget dyrt. Man har vurderet, at andre steder har været vigtigere, men det er bestemt noget, der er værd at holde fast i, fortalte Anders Kjær.

Tranbjerg Fællesråd: Begivenhedsrigt år. Men hvem skal stå ved roret nu?

Fællesrådets generalforsamling blev holdt på Kirketovet 10. Foto: Stig Atzen

- Kan vi ikke overtale dig til at fortsætte, Helle? 

Sådan lød et af mange forsøg på at få Tranbjerg Fællesråds afgående formand, Helle Søby Degn til at blive siddende som formand for fællesrådet. Trods adskillige overtalelsesforsøg, lykkes det ikke at få den siddende formand til at fortsætte. 

Det betyder, at Tranbjerg Fællesråd indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen skal finde en afløser for Helle Søby Degn. Hun fik rosende ord med på vejen for sine to år som formand.

- Tak for dit store arbejde gennem dine to år, lød det fra forsamlingen. 

Fartbump og borgerinddragelse

I løbet af året har Tranbjerg Fællesråd blandt andet arbejdet med Aarhus Kommune om at få tilrettet de sidste trafikbump, som hører til 40-km/t-zonen.

- De skulle være tilpasset og. Jeg tror ikke, der kommer til at blive gjort mere ved dem, sagde Helle Søby Degn i løbet af formandens beretning.

Der har dertil været to byggerier, som fællesrådet har arbejdet med i i løbet af 2022 og 2023. Byggeriet ved Frisenholt og byggeriet ved Tingskov Allé. Ifølge fællesrådsformanden repræsenterer de hver især eksempler på god og dårlig borgerinddragelse. 

- Vi har været med til mange møder omkring Frisenholt, og jeg må sige, at processen har været alt andet end optimal. Jeg er forholdsvis træt af den måde, det endte med, sagde hun med henvisning til, at lokalplanen ændrede sig meget lidt efter høringsfasen, og at man ikke orienterede fællesrådet om, at den skulle for byrådet. 

- I sagen ved Tingskov Allé, der nu er blevet afvist, blev vi inddraget, og man lyttede faktisk til, hvad der kom i høringssvarene. Der blev blandt andet fjernet to boliger og flyttet en sti, sagde Helle Søby Degn. 

Hun kom også ind på støjgenerne fra Giber Ringvej og langs Landevejen i Tranbjerg. 

- Jeg vil opfordre til, at man får alle med ombord. som er berørte af støjen. Kommunen er ikke super nemme at snakke med om det her, men vi holder fast i at gøre, hvad vi kan, sagde den afgående formand.

Det skal du også vide: Få passagerer står på ved Vilhelmsborg og mere natur i Aarhus Syd

Vi kigger på Letbane-passagerer og natur i Aarhus syd i det korte nyhedsoverblik.

Der er få, som står på ved Vilhelmsborg-stoppestedet.

Få passagerer står på ved Vilhelmsborg

Der er gennemsnitligt færre end 20, der står på ved Vilhelmsborg. Foto: Henrik Lund

Kun 13 stiger på Letbanen fra stoppet Vilhelmsborg om dagen. Det viser tal fra Århus Stiftstidende

Midttrafik foreslog i 2014 at nedlægge stoppestedet ved Vilhelmsborg for at undgå forsinkelser på strækningen. Stoppestedet overlevede dengang, men Midttrafik vil ikke afvise, at man kan finde på at drøfte en nedlæggelse igen. 

- Midttrafik, Aarhus Letbane og ejerne (Aarhus Kommune og Region Midtjylland) undersøger løbende muligheden for at styrke driften på letbanen, så vi skaber mest muligt værdi for passagererne inden for den økonomiske ramme, meddeler Midttrafik til Århus Stiftstidende.

Der er langt flere, der tager Letbanen fra Mårslet by. Her er der hele 413, der stiger på i døgnet. Fra stationen i Tranbjerg stiger 339 på i døgnet, mens der på Nørrevænget stiger 93 passagerer på i døgnet. 

Mere natur syd for Aarhus

Du kan se her på kortet, hvor der kan komme ny natur. Blandt andet ved Vilhelmsborg. Kort: Teknik og Miljø

300 hektar kommunal landbrugsjord syd for Aarhus skal omdannes til mere vild natur. Formålet er at skabe flere levesteder til en masse arter, der mangler plads og give aarhusianerne nye, bedre naturoplevelser. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse. 

Projektet er blandt de største i Aarhus Kommune, når det kommer til arbejdet med at højne biodiversiteten.

- Jeg har kæmpestore forventninger til, hvad vi kan udrette på arealer af den størrelse. I Aarhus har vi allerede gang i rigtig mange initiativer, der styrker biodiversiteten, men det her projekt er i en helt anden skala, siger Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø.

Indsatsen vil også beskytte drikkevandsressourcerne i området og give mindre CO2.

Mere natur

Der kommer blandt andet ny bynær natur på kommunal jord ved Vilhelmsborg, hvor man arbejder på en cirka 10 km lang, grøn, rekreativ kile mellem Beder, Malling og Mårslet. I fremtiden bliver der endnu mere grønt at se på og gå på opdagelse i, når de dyrkede marker forvandles til åbne naturområder og skov med stier på kryds og tværs.

- Omlægningen bliver en enorm gevinst for de tusindvis af aarhusianere, der bor i området og snart får meget bedre adgang til den natur, der gør deres nærområde unikt, siger Nicolaj Bang i en pressemeddelelse.

Det er endnu ikke planlagt, hvordan naturen skal udvikles, og hvor stierne skal anlægges. Der er nemlig lagt op til en høj grad af borgerinddragelse i arbejdet med mere ny natur syd for Aarhus, lyder det fra kommunen..