Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Naboerne fra Trankær Vænge har indgivet mange høringssvar mod byggeriet, og nu lader det til, at grundvandsbekymringer kan få afgørende betydning for byggeriet. Fra venstre: Henrik Nygaard fra nummer 7 John og Gitte Jensen fra nummer 11, Ditte Madsen fra nummer 13 og Dorthe og Jes Jakobsen fra nummer 9. Foto: Stig Atzen

Meget mærkelig sag: Byggeplaner i Tranbjerg kan blive jævnet med jorden, før de kom i gang

Kære læser

Jeg har skrevet talrige artikler om det mulige byggeri på Tingskov Allé. Jeg har været med til møder, taget telefonsamtaler, talt med politikere og besøgt naboer til det område, hvor der kan komme 21 boliger.

Jeg skal også blankt indrømme, at jeg troede, det ville være sandsynligt, at de 21 boliger vil blive vedtaget ved byrådsmødet 18. januar. Det blev de ikke. Tværtimod.

Under høringsfasen kom der mange høringssvar fra naboerne til byggeriet. Fra fællesrådet. Men et essentielt høringssvar udeblev.

Høringen fra Aarhus Vand. Området ved Tingskov Allé indeholder sårbart grundvand, og det kan ende med at byrådet simpelthen ikke kan stå inde for byggeriet, hvis Aarhus Vands holdning til området er, som det lader til.

Jeg ledte selv efter svaret i sagsakter, men det var ikke at finde. Det skyldes, at Jesper Kjeldsen fra Socialdemokratiet selv har undersøgt Aarhus Vands holdning, da han opdagede, at de ikke havde svaret. Nu skal sagen for Teknisk Udvalg, og Aarhus Vand skal give deres officielle mening til kende.

Er holdningen, at et byggeri vil bringe grundvandet i fare, kan lokalplanen blive ændret markant eller, ja, måske endda skrottet helt. Det vil naboer sandsynligvis juble over, for vil det betyde, at området i stedet bliver til den park, man har troet vil komme? Eller slipper man måske for boligtyper, der muligvis kan betyde indkigsgener?

Mens naboerne jubler, vil man i forvaltningen nok klø sig i hovedbunden, for man burde have taget kontakt til Aarhus Vand for at sikre, at den meget, meget vigtige part i sagen fik redegjort for, hvad byggeriet kunne betyde for grundvandet.

Havde man gjort det, havde man sparet sig selv en masse kræfter. Og måske naboerne til byggeriet den usikkerhed, som nu følger, mens man afventer, hvad Aarhus Vand vil sige.

P.S:

Som du måske har opdaget, så er Tranbjerg-MårsletLIV blevet et betalingsmedie, og hvis du ikke allerede har tegnet et abonnement, vil vi rigtig gerne have dig med på holdet.

Som abonnent får du adgang til alle vores artikler, ligesom du ugentligt modtager nyhedsbreve om det vigtigste fra dit lokalområde.

Du kan tilmelde dig som abonnent her.

Og hvis du lige vil se os lidt an først, kan du fortsat modtage selve nyhedsbrevet ganske kvit og frit.

God læselyst.

Vi vil følge sagen.

Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
Sådan ser skitsen ud for de 21 boliger. Illustration: Aarhus Kommune

Store ord fra politikere: Grundvand kan blive 'showstopper' for byggeri af 21 boliger ved Tingskov Allé

Da byrådet i maj sidste år sendte forslaget om 21 boliger ved Tingskov Allé i Tranbjerg til høring, bad man om, at Aarhus Vand skulle give sit besyv med. Det høringssvar kom aldrig, og derfor henvendte Jesper Kjeldsen (S) sig til Aarhus Vand selv. 

Aarhus Vand var utvetydige i, at de ikke anbefaler, at man bygger på arealet. Det fortalte Jesper Kjeldsen til byrådsmøde 18. januar, og han kalder det efterfølgende for en 'showstopper' for Socialdemokratiet, hvis det viser sig, at byggeriet bringer grundvandsdepoter i fare. Flere parter var enige i den betragtning, og flere gav også udtryk for skepsis om, at man vil dispensere fra sø-beskyttelseslinjen. 

Venstre og Nye Borgerlige ønskede også at blive helt klar over, hvor stor en fare, man udsætter grundvandet for ved at bygge på arealet, men de ønskede også at nuancere, at man i byrådet varetager flere interesser end udelukkende grundvandet.

Flere partier med Socialdemokratiet i spidsen var meget skeptiske ved, hvorvidt 21 boliger ved Tingskov Allé i Tranbjerg kan være negativt for grundvandet. Man afventer nu Aarhus Vands vurdering, og det tyder på, at den bliver utvetydig.

Der blev talt med store ord onsdag 18. januar, hvor byrådet for anden gang diskuterede lokalplanforslag om 21 boliger ved Tingskov Allé. Her var flere partier skeptiske ved udsigten til 21 boliger på Tingskov Allé.

Læs om forslaget her, og læs om naboernes bekymringer her.

Årsagen til bekymringerne skyldes, at der er grundvandsinteresser i det område, man gerne vil bygge på. Man bad Aarhus Vand komme med et høringssvar om, hvad byggeriet ville betyde for grundvandet på arealet. Det høringssvar kom aldrig.

Derfor undersøgte Jesper Kjeldsen fra Socialdemokratiet og medlem af Aarhus Vands bestyrelse, hvad byggeriet ville betyde for grundvandet.

- Meldingen fra Aarhus Vand var ret utvetydig. De kunne absolut ikke anbefale, at man byggede i området. Hvis den melding står til troende, så kan det blive en showstopper for os i Socialdemokratiet. Vi kan ikke se os selv i byggeriet, hvis det bringer vores grundvand i fare, understreger han over for Tranbjerg-MårsletLIV.

Partiernes holdning kort

Socialdemokratiet var meget skeptiske ved lokalplanforslaget på grund af de implikationer, det kan have for grundvandet.

SF tilsluttede sig Socialdmokratiets skepsis om, hvad byggeriet betyder for grundvandet.

Venstre bemærkede, at Aarhus vand har én interesse, og det er at beskytte grundvandet, men at Aarhus Kommune tjener flere interesser end bare den ene. Venstre bakkede op om bekymringerne om grundvandet og ønskede flere oplysninger.

Enhedslisten har under hele behandlingen af lokalplanforslaget modsat sig flere ting ved det mulige byggeri. Heriblandt at det kan true grundvandet. Til byrådsmødet udtrykte Enhedslisten bekymring for, at man bare dispenserer fra søbeskyttelseslinjen, og at man bare har fjernet to grunde efter høringsperioden.

Radikale Venstre mente, at området var rigtig godt egnet til bebyggelse. De ville gerne tage fællesrådets forbehold for trafik, indkig og forbindelser til efterretning samt vide, hvorfor man ikke respekterer den vejledende afstand vandboringer.

Nye Borgerlige tilsluttede sig Radikale Venstres pointer. De efterlyste en masterplan for beskyttelse af grundvandet. De udtrykte bekymring for grundvandsinteresser og søbeskyttelseslinjen.

Løsgænger Jakob Søgaard Clausen tilsluttede sig bekymringerne omkring grundvand og søbeskyttelse, og at man fra Aarhus Kommunes side i første omgang ikke har lavet området til en park, som den oprindelige plan var, og som naboerne havde regnet med.

Konservative og rådmand Nicolai Bang påpegede, at man skal tage Aarhus Vands holdning alvorligt og ønskede, at den var kommet under høringsperioden.

Tranbjerg-MårsletLIV har forsøgt at forhøre sig ved Aarhus Vand, om hvad man mener om bebyggelse i arealet, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser endnu.

Tilbage til udvalget

Byrådets partier var enige om at sende lokalplanforslaget tilbage til Teknisk Udvalg, hvor man nu afventer især Aarhus Vands redegørelse for, hvad et eventuelt byggeri vil betyde for grundvandet. Den redegørelse burde allerede være kommet i høringsfasen, mener Jesper Kjeldsen:

- Det undrer mig, at selvom byrådets største parti, Socialdemokraiet, i byrådssalen bad om et høringssvar fra Aarhus Vand, at man fra forvaltningens side ikke har fulgt op på det og taget kontakt til Aarhus Vand. Det er klart, at Aarhus Vand ikke selv kan gennemtrawle alle byrådssager, så vi må have en praksis, hvor vi kontakter dem.

Tranbjerg-MårsletLIVs analyse: Der er flere problemer, men det står og falder med Aarhus Vand

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten er meget klare i deres holdning om, at hvis Aarhus Vand siger, at byggeriet kan skade sårbare grundvandsdepoter, så kan partierne ikke tilslutte sig byggeriet. De tre partier alene tegner sig for 17 af byrådets 31 mandater og er i sig selv et flertal. Giver Aarhus Vand rødt lys, kan man forvente, at de tre partier forkaster lokalplanforslaget. 

Det er derfor klart, at områdets fremtid i høj grad afhænger af, hvad Aarhus Vand siger til Teknisk Udvalg. Men vi har allerede fået en snas af, hvad holdningen er i det, Jesper Kjeldsen refererer. Det ser ud til, at Aarhus Vand klart modsætter sig et byggeri, og er det også sådan for teknisk udvalg, vil byrådet næppe realisere lokalplanforslaget.

Dertil kommer andre punkter, som byrådet stiller sig uforstående over for. Blandt andet at man dispenserer fra søbeskyttelseslinjen, og Enhedslisten og Jakob Søgaard Clausen mener, at man burde overholde, hvad området oprindeligt var udlagt til, nemlig en park. 

Det er dog vigtigt at understrege, at man ikke nødvendigvis bevæger sig helt væk fra et byggeri. Det kan være, at Aarhus Vand åbner for et indskrænket byggeri, og at man derfor vil set et nyt lokalplanforslag i området, der ifølge Aarhus Vand ikke bringer grundvandet i fare. Det vil tiden vise.

Ikke alle partierne i byrådet holdt grundvandsinteresserne i samme hævd som Socialdemokratiet. Venstres Bünyamin Simsek gav udtryk for, at grundvandsinteresser var vigtige, men at byrådet ikke kun eksisterer for grundvandet.

Det sårbare grundvand er i den nordlige del af lokalplansområdet. Illustration: Aarhus Kommune

- Vi har en anden opgave (end Aarhus Vand, red.). Der er rigtig mange andre hensyn, et byråd skal varetage. Det handler ikke om at være for eller imod vores grundvand, men det handler om at træffe den rigtige beslutning på et oplyst grundlag, sagde han med henvisning til, at forslaget skal til Teknisk Udvalg.

Lige smart nok

Grundvandet var det store tema i byrådet og også den primære årsag til, at man sender lokalplanforslaget tilbage til teknisk udvalg. Men flere partier var utilfredse med, at man skal dispensere fra søbeskyttelseslinjen for at kunne bygge på arealet.

Det skyldes, at arealet ligger inden for 150 meter af Tranbjerg Sø. Man ønsker at mindske søbeskyttelseslinjen til 50 meter, for at man kan realisere de 21 boliger, der er i lokalplanforslaget. Forvaltningen skriver:

- Det er fortsat muligt at beskytte søen som værdifuldt landskabselement og som levested og spredningskorridor for plante- og dyreliv ved en reduktion af søbeskyttelseslinjen til 50 meter.

Byrådet var dog ikke så lun på tanken om, at man forkorter søbeskyttelseslinjen. Her var især Enhedslisten og Solveig Munk klare i mælet.

- En af de ting, vi ikke bryder os om, er, at man ville bygge inden for søbeskyttelseslinjen. Det har man løst ved at dispensere fra søbeskyttelseslinjen. Den flytter man bare. Det synes jeg er lige smart nok, sagde hun i byrådet.

I naboernes mange appeller til byrådet under høringsfasen henviser man til, at området oprindelig var udlagt til park. Det bemærkede Jakob Søgaard Clausen i byrådet og tidligere har Enhedslisten også kritiseret det punkt i sin mindretalsudtalelse. Partierne diskuterede dog mest grundvandet og søbeskyttelseslinjen i byrådssalen.

Kvalitet, bæredygtighed og en lækker oplevelse skal være hjørnestenene i Worn. Foto: Stig Atzen

Tre ambitiøse mårsletter flytter ind i de tidligere apotekslokaler: Mårslet får butik med second-hand kvalitetstøj

En ny tøjbutik med second-hand kvalitetstøj åbner fra 15. marts i Mårslet. I butikken vil man kunne finde kvalitetsmærker som Marlene Birger, Ganni, Julie Fagerholt og Stine Goya. Det skal være god kvalitet, som holder i lang tid.

Butikkens udtryk skal også emme af de kvalitetsvarer, man ønsker at sælge. Det vil ifølge stifterne blive ligesom at komme ind i en lækker tøjbutik, og der vil løbende blive ændret på, hvordan butikken ser ud. 

De tre stiftere af Worn, som butikken kommer til at hedde, er alle tre fra Mårslet, og de ønskede at gøre noget fedt for byen og indtage de tomme lokaler og fylde dem op med kvalitetstøj. Man vil også kunne købe en kop kvalitetskaffe i butikken.

Second-hand i høj kvalitet kommer til at pryde hylderne i det tidligere apoteksudsalg, hvor der fra marts vil være en tøjbutik, som skal være en lækker oplevelse at besøge. Hvis det går godt i Mårslet, er der vide udsigter ifølge de tre stiftere fra Mårslet.

Fra marts får Mårslet en tøjbutik med kvalitets second-hand tøj til kvinder. Butikken kommer til at være i de lokaler, hvor der før var apoteksudsalg ved SuperBrugsen Mårslet. Butikken kommer til at hedde "Worn". Det er tre ambitiøse mårsletter, som står bag butikken: Sandra Dahl Surland, Susanne Bødtker Agerbo og Christina Gereon Riddersholm.

Man kommer i butikken til at kunne leje en reol, hvorfra man kan sælge det kvalitetstøj, man selv ikke går nok i, men som kan give liv i andre menneskers garderober. Eksempler på kvalitetstøj kunne være Marlene Birger, Ganni, Julie Fagerholt og Stine Goya. Hotte danske og internationale designere, lyder det.

- Det skal være god kvalitet, som holder i lang tid. Også når det får en ny ejer. Det bliver ikke fast fashion, og det giver måske heller ikke så meget mening for kunderne, at man kan spare lidt på en trøje, som i forvejen er meget billig, siger Sandra Dahl Surland.

Lækker butik

At der er tale om second-hand tøj betyder ikke, at man skal forvente, at butikken har et 'brugt' udtryk. Tværtimod skal det være en lækker oplevelse

- Det vil blive lige som at komme ind i en lækker tøjbutik. Der kommer til at være rum mellem tøjet, og vi vil gøre meget ud af at præsentere tøjet, så det ikke bare bliver nogle forskellige reoler, man så kan gå og kigge i. Vi vil for eksempel bruge tøj fra forskellige reoler til at skabe et look, siger Susanne Bødtker Agerbo og understreger:

- Vi vil løbende sørge for, at butikkens udtryk kommer til at forny sig, så man vil opleve, at det ændrer sig, hvordan tøjet står, og oplevelsen ikke altid vil være den samme.

Der er ifølge Sandra Dahl Surland meget kvalitetstøj, som egner sig til gensalg i Mårslet, men det bliver ikke udelukkende Mårslet, man henter tøjet fra.

- Vi kommer til at få tøj ind fra hele landet, så det bliver ikke sådan, at man skal være bange for, at man ender med sin nabos garderobe, siger hun.

Der vil blive kælet for de fysiske rammer, men det bliver ikke udelukkende i Mårslet-butikken, at man kan handle.

- Vi kommer også til at sælge gennem sociale medier, og vi kan sende til hele landet, siger Sandra Dahl Surland.

Fra 1. marts og frem vil man opleve en tøjbutik med kvalitetstøj og lækkert udtryk i de lokaler, som før husede apoteksudsalget. Foto: Stig Atzen

Mulighed for mere

Butikken åbner som nævnt 15. marts, men der er allerede styr på, hvordan lokalerne skal bruges bedst muligt, og hvilke roller, de tre ambitiøse mårsletter hver især skal have.

Susanne Bødtker Agerbo, der er arkitekt, kommer til at stå for butikken og Worns fysiske udtryk. Sandra Dahl Surland vil især være drivkraften på de sociale medier og økonomi-delen, mens Christina Gereon Riddersholm kommer til at være mere på sidelinjen.

- Sandra og jeg vil primært være dem, man møder her i butikken, siger Susanne Bødtker Agerbo.

Idéen har været længe undervejs. Den startede over et glas vin mellem de tre mårsletter i sommeren 2022.

Det er primært Susanne Bødtker Agerbo og Sandra Dahl Surland, man vil møde i butikken. Foto: Stig Atzen

-Det skulle have handlet om noget helt andet, men vi er alle tre sådan indrettet, at vi ser muligheder i alt. Også et tomt lokale i Mårslet, fortæller Sandra Dahl Surland.

Idéen er udviklet, så den har brede perspektiver. Hvis det viser sig, at folk er vilde med kvalitets second-hand kommer man sandsynligvis til at kunne finde Worn-butikker flere steder end bare Mårslet.

- Tanken har helt fra starten været, at det skulle være noget, som vi også kunne skalere og sprede ud, fastslår Sandra Dahl Surland.

Vil gerne Mårslet, og Mårslet vil bæredygtighed

Selv om der er ambitioner om at nå bredt ud, er der ingen tvivl om, at den første Worn-butik skulle være i Mårslet, hvor alle tre indehavere kommer fra.

- Når der er et tomt butikslokale, som der har været her, så ser vi det jo også, og vi vil ligesom andre fra Mårslet gerne have noget ind. Vi vil gerne lave noget fedt her i Mårslet, siger Sandra Dahl Surland.

Der vil også være mulighed for at købe en kop kvalitetskaffe i Worn.

- Vi har ikke plads til, at man kan sidde og drikke den inde i tøjbutikken, men hvis man går forbi, så kan man jo komme ind og få en god kop kaffe. Det er noget, som vi selv har savnet, fortæller Susanne Bødtker Agerbo.

Mårslet er ifølge iværksætterne et godt sted at starte, fordi idéen om kvalitetstøj, gensalg og grønt ansvar passer godt ind i byens bevidsthed.

- Mårslet går op i bæredygtighed, og derfor tror vi også, at byen kommer til at tage godt imod os, siger Susanne Bødtker Agerbo.

Man kommer til at kunne købe en kop kvalitetskaffe i Worn. Foto: Stig Atzen
Arkivoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Der er fundet PFAS i tre ud af ni Mårslet-boringer: Her er, hvorfor du ikke skal være bekymret

Der er fundet PFAS i tre boringer i Mårslet. Konkret er der tale om en boring ved Bedervej 93 og to boringer ved Vilhelmsborg. PFAS er mistænkt for at have en lang række skadelige virkninger, men ifølge Aarhus Vand skal man ikke være bekymret. 

Boringer med PFAS bliver nemlig i så vidt muligt omfang undladt, når der skal vand ud i hanerne, og ved normalforbrug vil der sandsynligvis ikke blive brugt boringer med PFAS. Sker det, at man tager dem i brug, vil stoffet blive meget fortyndet, inden det løber ud i hanerne.

Der er fundet PFAS i tre ud af ni boringer i 8320. Men det er i lave koncentrationer, og under normalt forbrug vil boringerne ikke blive brugt. Tager man dem i brug, vil stoffet blive meget fortyndet, inden det kommer ud i hanerne.

I tre ud af ni vandboringer i 8320 er der fundet spor af PFAS i grundvandet. Det fremgår af den såkaldt Jupiter-database, som samler data fra de forskellige vandboringer rundt omkring i landet.

Der er tale om vandboringen ved Bedervej 93 samt to boringer ved Vilhelmsborg. Der er fundet så lave mængder i boringen ved boringerne, at det ved to af boringerne slet ikke fremgår, hvor meget der er fundet.

Ved den tredje boring er der fundet en koncentration, som er en hundrededel af det tilladte. Fundene er gjort i sommeren 2022.

Fund af PFAS i grundvandet

PFAS (per- og polyfluoroalkyl-stoffer) består af en stor gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, som har været brugt siden begyndelsen af 1950'erne. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende.

PFAS har været brugt lige fra fødevareemballage, brandslukningsskum til overfladebehandling og imprægnering af tekstil, tæpper og i maling. Stofferne mistænkes for at have en lang række skadelige virkninger for menneskers helbred.

Der er i flere år blevet målt for PFAS i grundvandsboringer i Aarhus. Nu er flourstofferne for første gang fundet i sammenlagt 12 boringer.

Der er tale om 10 indvindingsboringer under Aarhus Vand. Det gælder fire boringer under Kastedværket, fire boringer under Bederværket og to boringer under Åboværket, 

Desuden viser målinger PFAS i en såkaldt afværgeboring under Kastedværket, Afværgeboringen benyttes til et holde pesticidforurening væk fra en boring til indvinding af drikkevand.

Den sidste grundvandsboring med PFAS tilhører Stavtrup Vandværk og har adresse ved Ormslevvej.

PFAS-stoffer mistænkes for at have en lang række skadelige virkninger for mennesker, men ifølge Aarhus Vand, behøver man ikke blive bange, fordi der er fundet PFAS i lokale grundvandsboringer.

- Borgerne skal ikke være bekymrede, da der ikke er et målbart indhold af PFAS i deres drikkevand, lyder det fra Bo Vægter, geolog ved Aarhus Vand.

De gule prikker viser, hvor der er fundet PFAS. Grønne prikker viser boringer, hvor der ikke er fundet noget. Kort: Jupiter-databasen

Boringer bliver brugt mindst muligt

Aarhus Vand bruger boringer med PFAS-fund i mindst muligt omfang, og det er årsagen til, at man ikke skal være bekymret.

- Vandforsyningen i Aarhus er en kompleks struktur. De fleste forbrugere i Aarhus modtager vand, der kommer fra oftest 2-3 vandværker. Hvert vandværk får grundvand fra typisk 10 boringer, siger han.

Ved normalt forbrug vil man i de forskellige vandværker ikke trække på alle de vandboringer, man får grundvand fra. Derfor fravælger man simpelthen de boringer. Er forbruget tilstrækkeligt højt, kan man ende med at bruge vand fra en af de forurenede boringer. Men det er væsentligt fortyndet undervejs.

- Da indholdet i den forurenede boring, som i forvejen er langt under grænseværdien for drikkevand, bliver blandet sammen med vandet fra de 7 uforurenede boringer, er indholdet så lavt, at det ikke længere er målbart. Blandes vandet yderligere med andre vandværker, kan indholdet endog blive endnu lavere.

Nationalt problem

Det er ikke kun i Aarhus, at man har fundet PFAS i boringer. Stoffet er fundet i mange boringer rundt omkring i landet. Det er for nyligt også blevet fundet i økologiske æg.

Ifølge Aarhus Vand kan det godt være, at man vil opdage flere fund af PFAS i Aarhus.

- De fund, der har været i Aarhus Vands boringer, har ligget tæt på detektionsgrænsen, det kan altså kun akkurat lige måles med de metoder, der findes i dag, derfor forventer vi, at vi vil opleve, at forureningerne kan dukke op og ”forsvinde” igen, hvis indholdet fluktuerer bare en lille smule, siger Bo Vægter og konkluderer:

- Vi vil naturligvis holde nøje øje med nye forureninger, så vi kan styre vores brug af boringer herefter

- Når vi om lidt åbner vores nye center i Hvidovre, så kommer vi ikke til at gøre det på samme måde, fortæller Martin Petersen, der er medejer og direktør i Boulders. Foto: Stig Atzen

Klatrehal har næsten været for populær: Chefen måtte agere dørmand for at undgå for mange mennesker i hallen

Den nye klatrehal tæt på Tranbjerg og Mårslet har været overrendt, siden den åbnede. Det betyder, at direktør Martin Petersen har måttet agere dørmand, for at der ikke kom for mange ind i forhold til brandsikkerhed, og hvor fedt det er at klatre i en fyldt hal.

- Det er sgu gået meget godt, siger Martin Petersen.

Det er dog stilnet lidt af igen, men abonnementssalget er gået godt, lyder det fra direktøren, som kan fortælle, at man er halvvejs til, hvor mange man kan have i en hal.

I to uger har man kunnet klatre i det nye Boulders-center , og starten har været så god, at det næsten har været kaotisk, fortæller medejer og direktør Martin Petersen.

- Det er sgu gået meget godt, siger Martin Petersen.

Det er næsten en underdrivelse. Klatrekæden Boulders få minutter fra Tranbjerg og Mårslet, som Martin Petersen er medejer og direktør i, er blevet løbet over ende siden åbningen midt i januar.

- Vi måtte begrænse vores tilbud om gratis træning den første uge lidt, for det gik amok. Vi måtte sige, at det var maks halvanden time per mand og kun én gratis gang.

Der var ellers lagt op til, at man kunne træne alt det, man ville kvit og frit i det nye centers første åbningsuge. Men det skulle vise sig, at Boulders hurtigt kunne ryge i karambolage med brandmyndighederne, hvis ikke åbningstilbuddet blev modereret.

- For det første er det ikke sjovt at være i hallen rent klatremæssigt, hvis der er proppet, og så er der også en grænse for, hvor mange der må være i forhold til brandsikkerhed. Så vi måtte stå i døren som dørmand i nogle dage. Når der så gik tre ud, kunne tre nye gå ind, fortæller Martin Petersen til lokalmediet Skåde-Højbjerg-Holme.

Boulders har mulighed for at flytte rundt og skifte grebene ud, så der hele tiden er nye udfordringer i hallen. Foto: Stig Atzen

Boulders måtte også opfordre de øvrige medlemmer af kæden til at vente med at begive sig ud i det nye center på Søren Nymarks Vej i Højbjerg på grænsen til Slet, så der var plads til alle de nye.

Kæden har to klatrecenter i Aarhus udover det i Højbjerg, som er det største af de tre centre.

Boulders

Navnet på klatrekæden spiller på navnet på sporten; bouldering.

Sporten adskiller sig lidt fra øvrige klatresportsgrene, da man her ikke bruger seler. Til gengæld klatrer man ikke så højt. Cirka fire-fem meter. Og så er der madrasser, så man lander blødt, hvis man skulle risikere at smutte.

Der findes ruter i alle sværhedsgrader. Der er de forholdsvis lette med mange greb, og så er der de helt svære med få og små greb. Nogle gange klatrer du endda på vægge, der hælder den ”forkerte” vej.

Boulders har i dag seks centre. Et i Aarhus Nord, et i midtbyen, et i Odense og to i København og så det nye center nummer seks i Højbjerg, som er Aarhus’ største.

Man kan melde sig ind i centeret og klatre alt det, man vil. Man kan også købe adgang til en enkelt klatring.

En engangsentre koster 95 eller 125 kroner alt efter, hvornår på dagen det er. For børn hedder priserne 60 og 85 kroner.

Et medlemskab koster 399 kroner om måneden. Børn og studerende får det billigere.

Boulders

I Højbjerg har kæden åbnet for en 1.500 kvadratmeter stor legeplads, hvor både store og små, begyndere og rutinerede kan kaste sig ud i klatredisciplinen.

Halvvejs til ”udsolgt”

Der er næsten gået to uger, siden den store klatrehal åbnede, og Martin Petersen er færdig med at stå og tælle i døren.

- Det er stilnet lidt af igen, så der er perfekte forhold i hallen, siger Martin Petersen, som faktisk næsten havde håbet, at starten ville have været lidt mere rolig.

- Der var så mange mennesker, at det var svært for os at gøre oplevelsen rigtig god og give en klatreintroduktion til alle.

- Det er lækkert med så stor interesse, for det er jo vores produkt. Hvis vi gav noget væk gratis, og der ikke kom nogen, var det jo et dårligt tegn, siger Martin Petersen. Foto: Christian Gnutzmann

Noget tyder dog på, at de fleste alligevel er gået derfra med en god oplevelse. Boulders har i hvert fald fået langet en hel del medlemskaber over disken.

- Vi ved af erfaring, hvor mange medlemmer vi cirka kan have i en hal, og der er vi halvvejs til toppen lige nu, siger Martin Petersen.

Skåde-Højbjerg-Holme og Tranbjerg-MårsletLIV var forbi den nye klatrehal, inden den åbnede. Du kan læse en reportage og en anmeldelse af hallen ved at klikke her.