Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

I dagens nyhedsbrev kommer vi omkring byggeri, støjsikring, cykel-kage og søskendekunstnere. Illustration af lokalplan: Aarhus Kommune. Fotos: Stig Atzen

Fællesråd i skarp kritik af vedtaget bolig-plan

Kære læser

I dagens nyhed har jeg nok engang skrevet om lokalplanen om boliger vest for Frisenholt. Det er efterhånden blevet til en håndfuld artikler om de potentielt 55 boliger i Tranbjerg, som nu er vedtaget. Projektet kommer til at ske, og fællesråd, naboer og en løsgænger i byrådet er utilfredse med, hvor meget der blev ændret i høringsprocessen.

En byrådspolitiker fra Socialdemokratiet mener dog, at naboer og fællesrådet er blevet mødt på de områder, de har anket mod. Det kan du læse om i artiklen nedenfor . Her i mit intro-skriv vil jeg beskæftige mig med den del af artiklen, som der er enighed om.

At processen mellem lokalplanens to byrådsbehandlinger kan forbedres. Fællesrådet og naboer var nemlig ikke orienteret om, at lokalplanen var blevet ændret, efter den var sendt tilbage i teknisk udvalg efter første byrådsbehandling. Det betød, at de havde et par døgn til at sætte sig ind i sagens dokumenter - det kan være komplekst for almindelige mennesker - og fortælle byrådet, hvad de mente om det.

De nåede at gøre det. Men det blev helt til sidst, og det betød, at Steen Bording Andersen fra socialdemokratiet og antageligt andre byrådsmedlemmer ikke har nået at læse meningstilkendegivelserne, da de diskuterede sagen i byrådet. Derfor lød det fejlagtigt, som om parterne var tilfredse i byrådet.

Man skriver sin mening, fordi det har en værdi, men den værdi forsvinder, hvis modtageren ikke når at læse det. Samtidig skal byrådspolitikerne sætte sig ind i tungt stof hver gang, og det kan være svært at nå at læse noget, som kommer ind fra højre.

Derfor vil det være langt bedre for alle parter, at man sørger for at give en lokalplans parter besked om, at der er sket en udvikling i sagen. De får tid til at sætte sig ind i sagerne og sige sin mening. Samtidig afstedkommer det nok en hurtigere tilkendegivelse, som byrådet kan forholde sig til.

Som du kan læse ud af artiklen, vil det sandsynligvis være noget, man vil forsøge at ændre på. Forhåbentligt og for alles bedste.

Hvis du har noget at fortælle, slår jeg hellere end gerne mine lyttelapper ud. Tag fat i mig på 42 18 97 24 eller email stdat@tranbjerg-maarsletliv.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Hav' en herlig weekend, og vi ses.

Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
Til venstre er den ændrede og vedtagne lokalplan, mens den til højre var lokalplanen fra før høringsprocessen. Illustration: Aarhus Kommune

Op til 55 boliger i Tranbjerg vedtaget under skarp kritik fra fællesråd og naboer: Byrådspolitiker fastholder, at borgerne har været med

Byrådet har vedtaget en lokalplan, som giver mulighed for 53 boliger i tæt-lav bebyggelse i Tranbjerg samt muligheden for yderligere to boliger i lokalplanens nordligste område. Fællesrådet udtaler skarp kritik af høringsprocessen og de ændringer, som den har medført, og fællesrådet bakkes op af naboer og Jakob Søgaard Clausen (Løsgænger).  
Selv om lokalplanen er ændret efter første byrådsbehandling, er der ifølge fællesrådets formand flyttet kommaer og ikke reelt ændret noget. 
Steen Bording Andersen (S) afviser, at der ikke reelt er ændret noget. Han påpeger, at man har ændret lokalplanen på de fire områder, som naboer og fællesrådet har efterspurgt. Fællesrådet kritiserer samtidig, at man ikke er blevet oplyst i ordentlig tid. Den del af kritikken kan Steen Bording Andersen godt forstå, og han ønsker, at man skaber en bedre proces for at give besked om, at parterne i et lokalplanforslag bliver bedre orienteret.

Fællesrådsformanden i Tranbjerg fattes ord over borgerinddragelsen i sagen om op til 53 boliger i Tranbjerg. Hverken fællesråd eller naboer føler sig hørt undervejs i processen, men byrådspolitiker mener, man er gået så langt som muligt, men erkender, at man bør være bedre til at oplyse fællesråd og naboer i god tid.

- Der er flyttet et komma, men ellers er der ikke ændret noget. Jeg er faktisk lidt i chok.

Sådan lyder vurderingen fra formand for Tranbjerg Fællesråd, Helle Søby Degn, om den lokalplan, som blev vedtaget onsdag aften i byrådssalen.

Lokalplanen tillader op til 53 boliger i tæt-lav bebyggelse vest for Frisenholt i Tranbjerg samt giver mulighed for et fritliggende enfamiliehus eller dobbelthus i lokalplanens nordlige område.

Tranbjerg-MårsletLIVs dækning af sagen: Byrådet krævede ændringer, men de blev ikke markante

Byggeriet vest for Frisenholt har været længe undervejs. Den første skitse for lokalplanforslaget kom i slutningen af sidste år. Det kan du læse om her

Naboerne til byggeriet var utilfredse med mængden af boliger, fordi lokalplanforslaget ifølge dem ville skade naturen og de dyr, som lever langs især det vandløb, som ligger mellem lokalplanområdet og boligområdet Frisenholt. Derudover udtrykte de bekymring for den ekstra trafik, der vil være på villaområdet, og at det ville betyde mere uro i området, som de er flyttet til for at finde ro. 

Det gav naboerne og fællesråd udtryk for i høringsprocessen. Men da høringsprocessen var afsluttet, var der ikke ændret noget den første indstilling, som var for byrådet 17. august. Her ønskede byrådet bedre trafikforanstaltninger og en bredere passage langs åen, mens nogle politikere kritiserede borgerinddragelsen. Læs om det her. Det gav naboerne håb, selvom de følte sig forbigået af forvaltningen. Læs om det her.

28. september kom lokalplanen endnu engang for byrådet. Her var der reduceret i antallet af etagemeter, der var tilføjet et udviklerbetalt vejbump, og i bunden af vandløbet var afstanden gået fra fem til otte meter. Byrådet vedtog endeligt den ændrede - men ikke markant forandrede - lokalplan onsdag 28. september. Læs om det her. Løsgænger Jakob Søgaard Clausen kunne ikke tiltræde beslutningen, mens SF, Radikale Venstre, de Rød-Grønne og Enhedslisten tiltrådte indstillingen med forbehold for at dispensere fra skovbyggelinjen.

Helle Søby Degn bakkes op af naboer og byrådsmedlem Jakob Søgaard Clausen (Løsgænger). Men Steen Bording Andersen (S), som i byrådssalen talte varmt om indstillingen mener ikke, man kan sige, at naboerne og fællesrådet ikke er blevet inddraget, og at der ikke er ændret noget undervejs.

Brita Bartels fra Tranbjerg mener, at boligbyggeriet vil afvikle naturen vest for Frisenholt, hvor hun bor. Foto: Stig Atzen

- Jeg har selv været ude at snakke med naboerne, der har været foretræde, hvor vi har haft fællesrådet inde, vi har ændret lokalplanen på de fire områder, som borgerne havde ønsket. Vi har ikke ændret den fuldstændig, som borgerne havde ønsket, men vi har ændret den på alle de parametre, som de har ønsket, siger han og konkluderer:

- Om det er reel borgerinddragelse, det er svært at måle. Men det er ikke, fordi vi ikke har taget dem alvorligt.

Vurder selv, hvor meget der er ændret ved at trække i illustrationen herunder. Ved at trække fra højre mod venstre bevæger du dig fra den vedtagne plan til den plan, som første gang var for byrådet. Læg mærke til vejbumpet ved indgangsvejen, afstanden til vandløbet i bunden af illustrationen, grønne parkeringspladser i stedet for asfalt samt et lidt skrumpet byggeri.

"En floskel"

Hvis man spørger Brita Bartels, som kommer til at bo ved siden af de i alt op til 55 boliger, om hun og de andre naboer føler sig inddraget i projektet, er svaret klart.

Her er de konkrete ændringer

Byrådet ændrede følgende ting i lokalplanforslaget mellem den første gang var i byrådet til endelig vedtagelse i august, og da den ved anden byrådsbehandling blev vedtaget:

  • Det samlede etageareal blev skrumpet fra 6.912 kvadratmeter til 6.359 kvadratmeter.
  • Det største område i lokalplanen, stykket syd for indkørselsvejen fra Frisenholt, må kun bebygges 60 procent af etageboliger. Før var det 75 procent. 
  • Byggefelterne ud til vandløbet reduceres og trækkes så langt væk fra vandløbet, beplantning og ydre skel som muligt. 
  • Bræmmen langs vandløbet (mod øst og syd) øges fra ca. 5 meter til 5 op til 8,2 meter på en delstrækning mod øst og hjørnet i sydvest. Bebyggelsen syd for søen roteres for at øge afstanden til vandløbet.
  • Asfalteret vejareal er tydeliggjort og det vises, at parkering etableres som græsarmering.  Ved adgangen til lokalplanområdet påtænkes et fartdæmpende bump, som vises på illustrationsplanen.
Aarhus Kommune.

- Det her, det er ingenting. Der er rykket ingenting, siger hun og uddyber:

- Borgerinddragelse er ikke det samme som at få ret. Vi har hele tiden været forstående for, at der skulle bygges. Men jeg føler ikke, at vi er blevet lyttet til. Borgerinddragelsen har jo sidste ende været ligegyldig, og så ender det med at være en floskel, siger hun.

Hun bakkes op af Tranbjerg Fællesråd.

- Man har ikke på noget tidspunkt krævet, at der ikke blev bygget. Men man har gerne villet have, at det blev på en ordentlig måde. Men de har flyttet et komma. Ikke mere. Det er ikke borgerinddragelse, når man ikke lytter til borgerne, understreger hun.

Også byrådsmedlemmet Jakob Søgaard Clausen mener, at man ikke har ændret nok i lokalplanen, efter naboer og fællesråd er blevet hørt i sagen.

- Jeg er utilfreds over planen og borgerinddragelsen. Man har ikke lyttet til fællesrådet eller borgerne undervej, og det synes jeg, at lokalplanen afspejler. Jeg synes ikke, der er gjort nok for at komme fællesrådet og naboerne i møde, siger han.

Det bedst mulige

Det klare ønske fra naboerne til byggeriet har været færre boliger. Men ifølge Steen Bording Andersen er der allerede taget særlige forbehold. Han henviser til, at man må bygge på 40 procent af området ifølge kommuneplanrammen, men at man har holdt procenten nede på 34 procent.

Steen Bording Andersen (S). Pressefoto

- Det er usædvanligt, at vi går pænt under det, som bygherre i virkeligheden har ret til - eller i hvert fald er blevet stillet i udsigt. Det er, fordi vi har prøvet at få en afstand til naboen, og det er , fordi vi har villet sikre nogle naturværdier. Så har vi også pillet noget højde af noget af det, som er med til at bringe procentdelen ned, siger han.

Hvis et mindre byggeri havde løst mange af de problematikker, som er ved det her område, hvorfor så ikke bare bygge 10-20 boliger mindre? 

- Hvis vi tager 20 boliger, så er vi næsten nede på halvdelen af byggeriet. Er det rimeligt? Udvikler har jo købet et stykke jord under nogle andre forudsætninger. Det svarer til, at du køber en pakke oksefars, og så kommer der nogen og tager halvdelen, når du har betalt, siger Steen Bording Andersen.

Steen Bording Andersen fastslår trods fællesråd og naboernes protest, at der har været tale om god borgerinddragelse. Fællesrådet og naboerne ønskede mindre byggeri, mere grønt, bedre trafikforhold og større afstand fra byggeri til bækken. Det har de fået, fremhæver han.

Men kan man virkelig kalde noget for god borgerinddragelse, når borgerne slet ikke føler sig hørt?

- Det kan man jo ikke, hvis borgerne ikke føler det. Men hvis borgernes forventning er, at det, de siger, det er også det, vi gør, så kan vi ikke nå hinanden i en borgerinddragelsesproces. Jeg vil ikke sige, at de sagde, at der ikke skulle bygges. Men deres ønske var meget langt fra det, som vi politikere i Aarhus Kommune havde besluttet.

Læs Steen Bording Andersens svar på kritikken af borgerinddragelsens ændringer

I har øget afstanden fra vandløbet til byggeriet fra fem til otte meter nede i bunden af området. Gør det reelt nogen forskel for de dyr, som færdes i området her?

- Det er klart, at de større dyr ikke bevæger sig i det. Men er vi nede i padder eller salamandere eller dyr på en 10-20 centimeter, så betyder det faktisk noget, at der er den afstand, som vi har sikret. Det bliver svært at give 30 eller 50 meter, for så er der stort set ikke noget byggeri tilbage. Jeg havde håbet, og det sagde jeg også i byrådet første gang, at vi kunne få et noget bredere bælte. Men så ville vi komme rigtig langt ned i byggeprocent. svarer Steen Bording Andersen.

I har skrumpet mængden af etagemeter i byggeriet. Men det er jo stadig samme antal boliger. Gør det overhovedet nogen forskel på antallet af mennesker, som kommer til at bo her og den uro, som det medfører? 

- Det handlede jo i virkeligheden om højde, som vi prøvede at lægge så langt væk fra naboerne som muligt. Det er rigtigt, der kommer nok til at bo lidt over 100 mennesker her. Vi snakker om Tranbjerg på 8000 mennesker, og vi snakker om et nabokvarter, som i hvert fald indeholder 5-6 gange så meget bare nede i det hjørne der. Det er jo ikke en kæmpe mængde mennesker, 53 boliger udløser.

Men trafikken på de her villaveje har hele tiden bekymret borgerne. Der bliver så indlagt det her udviklerbetalte fartbump, men stadigvæk, hvis vi skal have i hvert fald 50 biler til området, som skal færdes på de her villaveje. Gør det reelt noget med sådan et lille trafikbump?

- Det er ikke kun et fartbump. Der bliver også bedre oversigtsforhold og parkeringsforbud. 

Men det bliver jo alligevel noget mere befærdet. Gør det her en forskel? 

- Selvfølgelig bliver det mere befærdet. Jeg bor selv i et kvarter med 100 boliger i Beder, hvor vi har et trafikbump. Og, ja, der er da trafik, men den er reguleret, og det er dobbelt så mange boliger som i Tranbjerg. Det bliver svært  at bygge noget som helst, hvis vi ikke kan have trafik ind gennem små veje. Der er smalle veje i Tranbjerg og mange ad de andre oplandsbyer. Det er ikke en kæmpestor mængde boliger i det her område i forhold til, hvad man ser andre steder. Der er absolut ikke noget ekstra pres her i forhold til, hvad man ser andre steder.

Du har selv været med til at sørge for, at man bevarer en sø syd for området. Det var foreningen "Bevar Tranbjergs Åndehuller", du og Bünyamin Simsek (V) var ude at se på søen. Når du nu har bevaret søen syd for området for at bevare områdets grønne udtryk og sikre biodiversitet. Hvorfor så skære det her område over med boliger? 

- Vi har prøvet at skabe en forbindelse for mindre dyr. Der er stadig ret store områder vest for den her bebyggelse, og der er en respektafstand. Der er masser af padder og salamandere og planter og alt muligt, som lever ved den fredede sø, som har fået bedre betingelser.


Bedre service i fremtiden

Da Steen Bording Andersen i byrådet omtalte lokalplanforslaget, kaldte han det et resultat af god dialog mellem alle sagens parter og fremhævede borgerinddragelsens kvalitet. Problemet var, at han ikke havde nået at læse Tranbjerg Fællesråd og byggeriets naboers kritiske meningstilkendegivelser.

- Havde jeg nået at læse dem, havde jeg nok brugt nogle andre ord i byrådet, siger Steen Bording Andersen.

Grunden til, at Steen Bording Andersen ikke nåede at læse meningerne, var, at Tranbjerg Fællesråd og naboerne først i sidste øjeblik blev bekendt med, at lokalplanen var klar, og at den skulle for byrådet, da byrådspolitikeren Jakob Søgaard Clausen af egen drift gjorde fællesrådet opmærksom.

- Vi havde ikke mere end et par døgn til at læse indstillingen, gøre naboerne opmærksomme og forfatte en meningstilkendegivelse. Det er meget svært at lave en ordentlig tilkendegivelse på kort tid, siger Helle Søby Degn.

Hun suppleres af naboen Brita Bartels.

- Det er meget, man skal sætte sig ind i, når man skal forstå, hvad der er sket i sådan en indstilling. Det er næsten umuligt at gøre ordentligt på så kort tid, tilføjer hun.

Steen Bording Andersen forstår, at naboer og fællesråd kritiserer den sene udmelding.

- Lige den del af det, kan jeg godt forstå, at de (naboerne og fællesrådet, red.) er trætte af. Jeg synes, at man fra teknisk forvaltning og fra rådmandssekretariatet lige skal række ud og sige, at nu kommer den her sag, som I tidligere har haft indsigelser imod, siger Steen Bording Andersen, som samtidig påpeger, at man kan abonnere på information ved Aarhus Kommune.

Burde man så ikke ændre det?

- Jo. Det vil være en god service.

Vil du ikke tage det med ind i byrådet og gøre noget ved det så?

- Jo.

Nogle dage kan Kim Fyllgraf Christensen høre Oddervej i sin have. Uden en støjvold, tænker han, at Giber Ringvej ville være bare et par nøk mere støjende, end Oddervej er. Foto: Stig Atzen

Jord fra Giber Ringvej bliver til støjvold ved Kim fra Mårslet: - Det er skønt, men den må gerne blive lidt længere

Efter at have fået tilladelser på plads, som blandt andet påviser, at jorden ikke betyder, at grundvandsressourcer bliver pesticid-forurenet, og at en eventuel støjvold faktisk sænker støjen, har beboere ved Enkegårdslunden i Mårslet nu fået en støjvold, som skal fjerne støj fra Giber Ringvej. 
Kim Fyllgraf Christensen er begejstret for støjvolden, som ikke skæmmer landskabet, men antageligt holder Giber Ringvej ude af syn og hørelse. Han håber dog, at man får en lidt længere støjvold, så trafiklarmen ikke slipper gennem et hul i landskabet ude for hans baghave.

Beboere ved Enkegårdslunden i Mårslet får en støjvold mod Giber Ringvej, som er lavet med overskydende jord fra projektet. Det glæder Kim Fyllgraf Christensen, som bor ud til vejen, men han kunne godt tænke sig, at volden blev bare lidt længere, fordi han tror, at støjen kan slippe gennem den, som den er nu.

Det er forår. Du vil nyde din morgenkaffe, mens du skuer efter de første påskeliljer i haven. Livet er godt, mumler du. Du går ud i haven uden at tænke over, at en stor vej er flyttet ind cirka 100 meter fra din baghave.

OTTE DÆK FRA EN OVERHALENDE LASTBIL HYLER, MENS EN BILIST BAGVED DYTTER, SAMTIDIG MED AT HAN FLAGRER EN LANGEMAND HENVENDT MOD LASTBILCHAUFFØREN, SOM REPLICERER MED ET DYT, DER FÅR DIG TIL AT TABE KAFFEKOPPEN.

Eksemplet er tænkt, og heldigvis bliver det ved tanken for Kim Fyllgraf Christensen fra Mårslet. Han bor på Enkegårdslunden og meget tæt på Giber Ringvej. Men overskydende jord fra vejen bliver til en støjvold, som skærmer mårsletten fra artiklens indledende scenarie.

- Det er fantastisk i forhold til alternativet. Vi må se, hvor meget det kommer til at betyde, når vejen åbner på stykket, siger han, mens han spejder ud mod de mange tons jord, som skal sikre hans hjem for støj fra Giber Ringvej.

Vindretningen betyder meget for, hvor højlydt støjen er. Inden de mange tons jord blev støjværn, var vindretningen altafgørende for, hvor meget af vejarbejdet, man kunne høre i mårslettens baghave. Foto: Stig Atzen

Må gerne blive lidt længere

Selvom han er glad for, at hans baghave bliver støjsikret, kunne Kim Fyllgraf Christensen godt tænke sig, at man finder lidt flere tons jord til at forlænge volden.

- Det er skønt, at vi får den, men den må gerne blive lidt længere. Som det er nu, stopper den et sted, hvor terrænet daler, inden stiger igen, og derfor kan støjen slippe gennem det hul, som er på det stykke, fortæller mårsletten.

- Det er fint, at trafikken også bliver gemt bagved vejen, uden at volden i sig selv bliver skæmmende, når den bliver mere grøn af planter. Jeg kan også stadig se landskabet bag volden, og det er jeg glad for, siger han.

Det er i stykket, som er markeret med rødt, som Kim Fyllgraf Christensen er bekymret for, at trafikstøjen vil slippe gennem. Billedet er taget med et mobilkamera, og det kan være en fordel at trykke på billedet for at forstørre det. Foto: Stig Atzen

Han flyttede til Enkegårdslunden for to år siden velvidende, at der var planer om Giber Ringvej, som dengang havde projektnavnet Beder-Bering vejen.

- Jeg havde helst været fri for den, men jeg er glad for, at man har valgt at støjsikre her, fortæller Kim Fyllgraf Christensen.

Overvejede endnu større vold

Støjvolden er et resultat af ting, som går op i en højere enhed, hvis man spørger projektleder for Giber Ringvej, Carsten Thomsen. Det kan nemlig være en bekostelig affære at flytte de mange tons jord, som man arbejder med ved Giber Ringvej.

Det kræver dog først de rigtige tilladelser, før man kan bruge jorden som støjvold. Effekten af støjreduktionen fra volden skal dokumenteres, og så skal man sikre, at man ikke placerer jord med pesticider for tæt på grundvadsressourcer.

Tilladelsen er dog kommet i hus, om end man gerne vil have haft tilladelse til en endnu større støjvold.

- Det havde naturligvis haft en større effekt, hvis støjvolden var blevet lavet endnu større, men vi kunne desværre ikke dokumentere, at det ville have en tilstrækkelig effekt, og derfor kunne tilladelsen ikke gives, siger Carsten Thomsen.


Jakob og Kirsten Nørskov Greibe udstiller for første gang sammen i Kirsten Greibes hjem i Mårslet. Det ligger på Ved Kirken 6. Foto: Stig Atzen

Søskende-kunstnere udstiller sammen i Mårslet: - Når jeg har lavet kunst, FaceTimer jeg med Jakob for at høre hans holdning

Kirsten Nørskov Greibe fra Ved Kirken i Mårslet udstiller sammen med sin bror, Jakob Greibe i slutningen af november i hendes hjem. De to søskende kommer fra et nysgerrigt hjem, hvor de blev introduceret til kunsten, allerede da de var børn. 

Deres rejse mod at udstille sammen har dog været vidt forskellig. Kirsten Nørskov Greibe var egentlig den første, som sprang ud som kunstner. Dengang udtrykte hun sig især ved at skabe kunstmotiver ud af ting i kasser. Hun lagde dog kunsten på hylden, da hun flyttede til Mårslet i starten af 00'erne for at koncentrere sig om at være mor. 
 
I mellemtiden begyndte Jakob Greibe at springe ud som kunstner, og han overgik gradvist mere og mere til at være fuldtidskunstner end at være sygeplejerske, som han ellers har arbejdet med i en årrække. 
Selvom de er søskende, er der fire år mellem de to kunstnere, og derfor har de aldrig skullet konkurrere med hinanden som børn. Som voksne er det også et forhold præget af stor faglig tiltro og sparring med hinanden, de to søskendekunstnere har.

Kirsten Nørskov Greibe fra Mårslet er efter 20 års kunstnerpause vendt tilbage som kunstner, hvor hun udstiller i Mårslet sammen med sin bror, Jakob Greibe fra Aarhus. Søskendeparret er sammen vokset op i et nysgerrigt hjem, men de har udviklet sig som kunstnere hver for sig.

Det er svært at undsige sig, at man på en eller anden måde minder om sine søskende. På godt og ondt.

Men det er alligevel de færreste, som deler det samme kunstneriske talent og indfødte skaberlyst som søskendeparret Kirsten Nørskov Greibe fra Mårslet og Jakob Greibe fra Aarhus. Sammen udstiller de i Kirsten Nørskov Greibes hjem Ved Kirken 6 i Mårslet i slutningen af november.

Disse dage kan du komme til udstilling i Mårslet

Jakob og Kirsten Nørskov Greibe udstiller følgende dage på sidsnævntes adresse Ved Kirken 6 i Mårslet:

18. november kl. 16-20. 

19. november kl. 10-16. 

20. november kl. 10-16. 

25. november kl. 16-20. 

26. november kl. 10-16. 

27. november kl. 10-16.

- Vi er vokset op i et nysgerrigt hjem, og vores forældre introducerede os til forskellige typer af kunst som billedkunst, musik og teater, fortæller Kirsten Nørskov Greibe.

Hun er fire år ældre end lillebroren Jakob, og det var også hende, som først begav sig ud i at skabe kunst.

- I begyndelsen udtrykte jeg mig meget ved at putte ting i kasser og lave kunst på den måde. Nu laver jeg grafiske værker og tegner, siger Kirsten Nørskov Greibe.

Kirsten Nørskov Greibe udtrykte sig tidligere meget med motiver skabt ved at putte ting ind i kasser, som hun blandt andet fandt langs vadehavet ved den danske vestkyst. Foto: Stig Atzen

Kunst var især i starten en altopslugende beskæftigelse for Kirsten Nørskov Greibe. Derfor lagde hun kunsten på hylden, da hun flyttede til Mårslet med sin datter i begyndelsen af 00'erne. Madpakker skal smøres, og hun koncentrerede sig om at være mor. Derfor kunne hun ikke på samme måde forsvinde ind i sit kunstneriske univers.

Nogenlunde samtidig begyndte Jakob Greibe til gengæld for alvor at springe ud som kunstner.

Har aldrig kæmpet om forældrenes gunst

Jakob Greibe arbejdede i begyndelsen som sygeplejerske i blandt andet psykiatrien, inden han blev hjemmesygeplejerske i en årrække. Over årene blev vagterne som sygeplejerske færre, og timerne ved lærredet blev flere. Han er hovedsageligt bestillingskunstner.

Det vil sige, at han tager ud til mennesker, taler med dem om, hvordan kunsten skal tage sig ud, og så skaber han det.

- Du har en enorm forståelse for de mennesker, du møder. Du er i stand til at afkode, hvad de mener, og hvad det er, de gerne vil have frem i kunsten, siger Kirsten Nørskov Greibe.

Jakob Greibe er og har været repræsenteret ved danske og internationale gallerier, og derfor vægter hans holdning tungt, når Kirsten Nørskov Greibe spørger til råds. Foto: Stig Atzen

Hun har i mange år arbejdet som terapeut, og selvom parallelerne med både at arbejde med sårbarhed hos mennesker og have talent for kunsten begynder at være tydelige, er der ikke et spor af søskendedyst at spore hos Kirsten og Jakob Greibe.

- Der er fire års forskel mellem os, og på den måde er vi gået gennem de forskellige livsstadier hver for sig, og vi har aldrig haft et behov for at skulle konkurrere om vores forældres gunst, smiler Jakob Greibe.

Fosøgte forgæves at lokke

Havde søskendeparret opfattet hinanden som konkurrenter i kunsten, havde Jakob Greibe nok heller ikke forsøg at få sin søster til at genoptage kunsten.

Jakob Greibe kan både udtrykke sig abstrakt, men også mere konkret. Foto: Stig Atzen

- Jeg tror, at han prøvede at lokke mig tilbage i kunsten i 10 år. Men til sidst sagde jeg, at han skulle lade være med at prøve at overtale mig, siger Kirsten Nørskov Greibe og tilføjer smilende:

- Så begyndte jeg jo alligevel igen noget tid efter, at han stoppede med at prøve at få mig tilbage. Jeg har heller aldrig lavet så meget kunst, som efter jeg begyndte igen.

Der ingen tvivl om, at Jakob Greibe nærer en enorm tiltro til sin søsters evner. Tiltroen er gengældt. Søsteren stoler enormt meget på sin lillebrors faglighed.

Blandt andet har Jakob Greibe malet dette billede med et portræt, de fleste aarhusianere ret nemt kan afkode. Foto: Stig Atzen

- Når jeg har lavet noget, så FaceTimer jeg med Jakob om aftenen for at høre, hvad han synes om det. Det giver mig rigtig meget at kunne sparre med ham om min kunst, og hans holdning er vigtig for mig, fortæller hun.

Vildskab, ventil og bevæget systematik

Der er paralleller og stor gensidig tiltro mellem søskende. Men når det kommer til kunsten er der også store forskelligheder i den måde, hvorpå længslen efter at udtrykke viser sig hos de to søskende.

- For mig er det lidt som en ventil. Der er noget, som vokser inde i mig, og så har jeg et behov for at lukke noget af det ud. Så bliver jeg simpelthen nød til at lave kunst. Det er en form for vildskab, en drift, forklarer hun.

Kirsten Nørskov Greibe er efter hun kom tilbage til kunsten begyndt at udtrykke sig gennem grafik. Foto: Stig Atzen

Jakob Greibe er anderledes. For ham er skaberlysten todelt. Flydende kreativitet kickstarter kunsten, men systematik og en stærk fundamental værktøjskasse samler kunsten og afslutter projekterne.

- Jeg starter tit med min kunst et sted, hvor jeg føler mig inspireret eller bevæget, og det er det, som sætter mine værker i gang. Men for at værkerne også bliver færdige, og jeg ligesom får fuldent, hvad jeg startede, så skifter jeg på et tidspunkt i processen over til at fokusere mere på mit håndværk og de redskaber, jeg har, til at gøre det færdigt, som jeg er startet på, forklarer han.

Mårslet-kunstneren er dertil begyndt at tegne abstrakte værker som dette. Foto: Stig Atzen
Henrik Meilstrup (i midten) havde bagt en kage i anledning af, at Gert Bjerregaard (V) og Jesper Kjeldsen (S) kom på besøg for at snakke cykelsti. Foto: Stig Atzen

Cykelsti-gruppe inviterede politikere på kage: Venstre vil kæmpe for fuld model, mens Socialdemokratiet ikke ville love noget

Byrådspolitikerne Gert Bjerregaard (V) og Jesper Kjeldsen (S) har besøgt gruppen Sikker Cykelsti Solbjerg-Tranbjerg, som kæmper for en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé mellem Solbjerg og Tranbjerg. Gruppens medlemmer understregede, hvor meget bedre cykelmuligheder vil betyde for områdets cyklister. 
Jesper Kjeldsen ville ikke love noget, før han kunne se forvaltningens indstilling til byrådet. Han kunne dog sige, at han vægter tidligere vedtagne projekter højere, og projektet om en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg blev vedtaget i 2019. 
Gert Bjerregaard var noget mere klar i sin udmelding. Han ville kæmpe for den fulde løsning, og han ville ikke godtage andet end en dobbeltrettet cykelsti. 
Begge byrådspolitikere understregede vigtigheden af, at man har gode cykelmuligheder i oplandet.

Gruppen, som arbejder for den 'rigtige' cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg, havde i løbet af ugen besøg af byrådspolitikere fra Venstre og Socialdemokratiet, som forstod vigtigheden af gode cykelforbindelser i oplandet, men ikke kunne love, at løsningen blev den, som gruppen arbejder for.

Hvis tro kan flytte bjerge, burde kage kunne skaffe en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé.

Bevægelsen Sikker Cykelsti Solbjerg-Tranbjerg, serverede i hvert fald kage for byrådsmedlemmerne Gert Bjerregaard (V) og Jesper Kjeldsen (S) på Gammel Horsensvej i Tranbjerg.

Gruppen havde inviteret byrådspolitikerne på besøg, fordi de ville argumentere for, hvorfor byrådet skal stemme ja til forvaltningens indstilling om en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé mellem Solbjerg og Tranbjerg. Tranbjerg-MårsletLIV har tidligere afsløret, at det er den indstilling, der kommer for byrådet.

Diskussionen handler kort fortalt om, hvorvidt cyklister mellem Solbjerg og Tranbjerg får en dobbeltrettet cykelsti med afstand til vejen - i eget tracé, som det hedder. Eller om en eventuel cykelsti bliver en anden løsning.

- Bilerne kører i raketfart på Gammel Horsensvej (vejen, hvor en stor del af cykelstien ville løbe langs, red.) Folk tør ikke at lade deres børn cykle her. Men folk vil gerne cykle her, så der er et stort behov for den lovede cykelsti, sagde Karsten Stær, som bor på Gammel Horsensvej og kæmper for en sikker cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg.

Henrik Meilstrup, stifter af gruppen Sikker Cykelsti Solbjerg-Tranbjerg, supplerede:

- Vi lavede en rundspørge for længe siden, og der var der mange, som gav udtryk for, at de lige nu ikke cykler på ruten på grund af utryghed, og at flere ville vælge cyklen, hvis der kom en god og sikker cykelsti.

'Fairness' fylder

Både Jesper Kjeldsen og Gert Bjerregaard lagde vægt på, at de gerne ville have cykelstier i det aarhusianske opland. Jesper Kjeldsen lagde blandt andet vægt på, at flere cyklister belaster klimaet mindre.

Han ville dog ikke love ved mødet med borgerne, at en cykelsti bliver løsningen i eget tracé, som borgerne kæmper for.

- Jeg bliver nødt til at se indstillingen, før jeg kan sige noget om det. Der er rigtig mange, som gerne vil have en cykelsti og har ønsket det længe, og jeg vil ikke love noget, jeg ikke kan holde, sagde han og understregede, at han lægger vægt på 'fairness', når cykelstien mellem Solbjerg og Tranbjerg skal for byrådet.

Cykelstien i mellem Solbjerg og Tranbjerg var egentlig besluttet, men på grund af stigende materialepriser, blev projektet sendt til genovervejelse sammen med en række andre. Gruppen bag cykelstien håber, at Gert Bjerregaard (til venstre) og Jesper Kjeldsens (til højre) spadestik i kagen senere bliver til spadestik på en ny cykelsti. Foto: Stig Atzen

Hvad betyder 'fairness' konkret?

- Det kan for eksempel være, hvis noget har været vedtaget i byrådet før, men så er blevet udskudt på grund af materialepriserne, svarede han.

Cykelstien mellem Solbjerg og Tranbjerg har før været vedtaget i byrådet som en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé, og den indgik i kommunens budgetforlig i 2019.

Vil kæmpe for den fulde model

Ifølge Gert Bjerregaard kommer Venstre ikke til at sige ja til en indstilling, uden at der er en dobbeltrettet cykelsti.

- Vi kommer til at kæmpe for, at I får den fulde model. Det kan jeg godt garantere, sagde han.

Henrik Meilstrup (i midten) håber, at man kan få en cykelsti i eget tracé, så cyklister ikke skal dele vejen med biler. Foto: Stig Atzen

Nogle vil argumentere for, at man skal prioritere de cykelstier, som bliver brugt af flest mulige cyklister. Det ville dog samtidig betyde, at cykelstierne tættere på byen naturligt vil få fortrinsret, fordi der er flere, som bruger dem.

- Der er også steder, hvor de ønsker sig en motorvej af en cykelsti, men allerede har en cykelsti. Det har man ikke her, og derfor må det komme før i rækken, sagde han.

Foto: Anders Knudsen

Mårslet-mand jagede tyven:  Biltyv i Mårslet taget på fersk gerning

Et vakst ægtepar fra Mårslet var hurtige til at ringe til ordensmagten, da en mand var brudt ind i deres bil. Manden fra Mårsletløb efter biltyven, mens hans kone ringede til politiet, som fandt stjålne ting biltyvens lommer fra et andet sted i Mårslet

En 52-årig biltyv lærte torsdag aften 23.35 en lektie om, at man ikke skal begå indbrud hos den forkerte beboer i Mårslet.

Manden fra Mårslet hørte ifølge politiet lyde fra sin indkørsel, og da han kiggede ud af vinduet, kunne han se, at der sad en fremmed mand inde på førersædet af hans bil. Mårsletten løb ud af sit hus for at pågribe biltyven og jagede ham væk, mens hans kone ringede til politiet, da gerningsmanden stak af.

Kort efter ankom en hundepatrulje til adressen. Hunden fik hurtigt færten af biltyven, og den snusede sig frem til en 52-årig mand, som passede på beskrivelsen af biltyven. Mårsletten kunne bekræfte, at det var manden, som havde været i bilen. Den 52-årige biltyv havde stjålne genstande i sine lommer, som stammede fra et indbrud i en anden bil i Mårslet.

Han er nu blevet sigtet for tyveri fra biler.