Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Ole Ethelberg er en af de naboer, som føler sig forbigået af forvaltningen, selvom han har været til talrige møder og indsendt høringssvar. Illustration til venstre: Aarhus Kommune. Foto i midten: Stig Atzen. Foto til højre: Google Earth

Er byggeri-naboer blevet lyttet til?

Kære læser

Jeg er af den grundlæggende holdning, at vi mennesker har fået en stemme, fordi den skal høres. Selv de mest forsagte sjæle fortjener at blive lyttet til. Spørger du mig, er det en ufravigelig menneskerettighed.

Når det så er sagt, er det at blive lyttet til ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du får ret. Når der er flere sider af en sag, som har forskellige interesser, som stritter mod hinanden, er balancen svær. Hvordan lytter man lige meget til alle?

Jeg er midterbarn i en søskendeflok på tre, og jeg misunder ikke mine forældre de gange, de har skullet løse en gordisk knude med tre parter, som vil hver sin vej. På samme måde misunder jeg ikke Aarhus Kommune, når de står med byggesager, hvor udvikler, naboer og politiske ambitioner skal balanceres på et knivsæg. Puha.

Jeg misunder heller ikke de naboer, som undervejs i processen om op til 53 boliger ved Frisenholt i Tranbjerg har deltaget i dialogmøder og indsendt høringssvar til forvaltningen, uden de oplever, at der har gjort nogen forskel overhovedet på, hvordan forvaltningen har fortsat sit arbejde.

Fra skitsen til lokaplanforslaget i slutningen af sidste år gik i høring, til det 18. august blev behandlet i byrådet, er der ændret så lidt, at det kan være svært at se. Solveig Munk fra Enhedslisten sagde i byrådet, at der ikke var ændret "en tøddel", inden byrådet sendte forslaget retur til Teknisk Udvalg. Samtidig har forvaltningen begrundet punkt for punkt, hvorfor de har afvist naboernes anker både før høringsfasen og i forhold til de konkrete høringssvar fra naboer og Tranbjerg Fællesråd.

Kort sagt: Forvaltningen har hørt borgerne, men har ikke ændret noget af den grund. Her rejser spørgsmålet sig så: Er naboerne levet lyttet til, hvis de ikke har fået indflydelse? Hvad mener du?

P.S:

Som du måske har opdaget, så er Tranbjerg-MårsletLIV blevet et betalingsmedie, og hvis du ikke allerede har tegnet et abonnement, vil vi rigtig gerne have dig med på holdet.

Som abonnent får du adgang til alle vores artikler, ligesom du ugentligt modtager nyhedsbreve om det vigtigste fra dit lokalområde.

Du kan tilmelde dig som abonnent her.

Og hvis du lige vil se os lidt an først, kan du fortsat modtage selve nyhedsbrevet ganske kvit og frit.

God læselyst.

Husk at hive fat i mig på 42 18 97 24 eller stdat@tranbjerg-maarsletliv.dk, hvis der er noget, jeg skal tage op i dit lokalområde. Det er det, jeg er her for. Vi tales ved.

Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
Brita Bartels og Ole Ethelberg modstiller sig ikke et byggeri på området vest for Frisenholt i Tranbjerg. Men de mener ikke, at forvaltningen lytter til de anker, de har mod projektet. Foto: Stig Atzen

Naboer til 53 mulige boliger i Tranbjerg føler sig forbigået af forvaltningen, men delvist hørt af byrådet

Selvom naboerne har været med til mange møder og har indsendt høringssvar, føler de sig ikke hørt i sagen om op til 53 boliger vest for Frisenholt i Tranbjerg. Borgerne har siden lokalplanskitsen blev offentliggjort i december sidste år argumenteret mod flere facetter af byggeriet, selvom de ikke direkte modstiller sig, at der kommer boliger. 

De argumenterer mod, at man bebygger en passage, som områdets dyr benytter for at komme fra skovområdet i syd til skovområdet i nord, og de påpeger, at villavejene ikke er egnet til trafik fra 53 familieboliger. Derudover vil støjen blive for stor, og byggeriet for højt, har borgerne fra starten argumenteret for. 
Da lokalplanforslaget kom for byrådet 17. august var der ikke ændret i de ting, som borgerne har stillet sig skeptiske over for, og det får dem til at føle sig overhørt. At høringsprocessen er til skue og ikke til nytte. 
Projektleder for lokaplanforslaget afviser dog, at det skal være tilfældet. Hun siger, at man balancerer flere hensyn, og at det er umuligt at gøre alle tilfredse. Tværtimod handler det om bedst muligt at imødekomme de interesser, der er i spil, og hun påpeger, at byggeriet så meget anderledes ud i starten, og at det blandt andet er blevet "mindre boligblok-agtigt".
Byrådet i Aarhus lod dog tilsyneladende til at være forstående over for to af naboernes hovedpunkter, og det vækker glæde hos naboerne, som dog stadig afventer alternative løsninger og stadig har flere anker end dem, byrådet bed sig fast i. 
Tranbjerg Fællesråd fremhæver desuden, at der i fremtiden er udstykket grunde, som kan blive bebygget længere ud mod Jegstrup, hvorfor man ved en helhedsorienteret tankegang kunne lade området bestå som en grøn kile mod de fremtidige udstykninger.

Naboerne til 53 mulige boliger vest for Frisenholt i Tranbjerg føler sig uden indflydelse i dialogen med forvaltningen, som ikke lytter til deres argumenter, mener de. Til gengæld er de glade for, at byrådet har bidt mærke i to af deres hovedpunkter.

De har været til mange møder, og de har indsendt høringssvar. Men Brita Bartel, Ole Ethelberg og naboerne til de muligt 53 boliger vest for Frisenholt i Tranbjerg føler ikke, at de har haft særlig meget at sige undervejs i forløbet.

Eller rettere: Naboerne har haft meget at sige, men de oplever ikke, at det bliver lyttet til.

- Vi har været vedholdende, udholdende - og udmattede, fortæller Brita Bartels og fortsætter:

- Problemet er, at vi ingen direkte indflydelse har. Der er et demokratisk underskud i den forstand, at selvom vi indsender høringssvar og deltager i møder, har vi ikke en reel indflydelse.

Svært at nå igennem

Området, hvor de 53 muligvis kommer til at stå, forbinder to naturområder i syd og nord. Lige nu benytter flagermus, rådyr og andre dyr området til at bevæge sig mellem de to områder.

Som det er nu, vil der kun være fem meter at bevæge sig på, når boligerne er bygget. Alt for lidt til dyrene, vurderer en biolog, som naboerne til byggeriet har haft til at kigge på planerne.

Derudover vil de 53 boliger ifølge naboerne betyde en tættere trafik, end områdets eksisterende villaveje kan holde til, og de stiller sig skeptiske i forhold til, hvor meget støj, der vil være fra trafikken til og fra området, og fra de børnefamilier, Aarhus Kommune gerne vil have til at flytte ind. Der vil dertil være byggeri i 8,5 meters højde, hvilket ifølge naboerne vil være voldsomt i villakvarteret.

Naboerne til byggeriet har svært ved at se, hvordan dyrene skal kunne færdes gennem området, når der er 53 boliger. Det har en biolog givet dem ret i. Illustration: Aarhus Kommune

Alt dette har naboerne som nævnt argumenteret for til møder med Aarhus Kommune, og de har sendt høringssvar. Men selvom de har hævet stemmen mod byggeriet, føler de sig forstummet undervejs, for de mener ikke, at forslaget har ændret sig nævneværdigt undervej i processen.

- Det giver noget utryghed for os, når de, vi sender høringssvar til og taler med, også er dem, der skal indstille lokalplanforslaget for byrådet. Vi føler ikke, at de har lyttet ret meget til os undervejs, forklarer Ole Ethelberg, som har svært ved at se en anden løsning end et byggeri med færre boliger i en mindre størrelse.

Det muliges kunst

Maria Issakainen er arkitekt og projektleder på lokalplanforslaget, og ifølge hende er det beklageligt, at borgerne ikke føler sig hørt undervejs i de møder, der har været, og høringsperioden.

- Vi balancerer mange interesser, når vi laver lokalplanforslag. I denne sag arbejder vi inden for den gældende kommuneplanramme, og vi skal forsøge at finde den bedste løsning for det konkrete sted, der tilgodeser både udvikler og borgere, samtidig med at vi arbejder med et politisk ønske om flere boliger af bestemte typer. Jeg ville ønske, at vi kunne gøre alle tilfredse, men det er svært, siger hun og understreger, at borgernes input har været vigtige undervejs i processen.

Men kan du komme på et konkret eksempel, hvor I har ændret i lokalplanforslaget på baggrund af naboernes indsigelser?

- I det første udkast til skitseprojektet med den nuværende udvikler var der foreslået hvide facader, flade tage og en tættere bebyggelse. Det har vi ændret, så der er nu er færre sammenbyggede boliger, facadeforskydninger og variation i boligerne, så det fremstår meget mindre boligblok-agtigt og tilpasset stedet, fortæller Maria Issakainen.

Kæpheste lagt mærke til

Selvom naboerne har svært ved at se, at lokalplanforslaget har ændret sig på baggrund af deres input, lagde byrådet 17. august vægt på naboerne og Tranbjerg Fællesråds høringssvar. Her efterspurgte byrådsmedlemmerne en større passage til områdets dyr samt en bedre løsning for den trafik, boligerne vil medføre.

Trafikken og naturpassagen betyder meget for naboerne. Fra starten har det været centrale argumenter mod byggeriet.

- Det er jo nogle af vores hovedpunkter. På den måde føler vi os hørt i byrådet, når de lægger vægt på to af de ting, vi kæmper for. Men det er også først i byrådet, og når det er sagt, ved vi ikke i hvilken grad, det kommer til at ændre sig. Der er jo flere ting, vi argumenterer mod, end de to punkter, fortæller Ole Ethelberg.

Brita Bartels var i sidste uge til møde med Teknisk Udvalg, hvor naboerne kunne fortælle om nogle af de ting, der gør dem skeptiske ved byggeriet. Her oplevede hun, at udvalgsmedlemmerne lyttede til argumenterne fra naboer og fællesråd.

- Men at man føler sig hørt betyder ikke nødvendigvis, at der sker handling, siger hun.

Flere udstykninger

Det er en vigtig del af snakken om området vest for Frisenholt, at det er inden for den gældende kommuneplanramme. Det vil sige, at der gerne må bygges i den tæthed og størrelse, der foreslås i lokalplanen.

Tranbjerg Fællesråd, der også har indsendt høringssvar og haft foretræde for Teknisk Udvalg for at uddybe bekymringer om lokalplanforslaget, påpeger dog, at selvom kommuneplanrammen tillader byggeri, behøver man ikke nødvendigvis bygge der. For Fællesrådet handler det om Tranbjergs helhed, understreger formand Helle Søby Degn.

- Der flere udstykninger tæt på området og ud mod Jegstrup, og hvis man bevarede området her, ville man have en grøn kile, når der bliver bygget derude. Det kan godt være, de ikke bygger derude nu, men hvad så om fem år? Jeg synes godt, man kan tænke lidt fremad, siger hun med henvisning til den temaplan, som Aarhus Kommune vedtog i foråret.

Fællesrådsformanden påpeger desuden, at naboerne til området har været indstillet på dialog fra starten.

- De stiller sig ikke fuldstændig imod, at der bliver bygget. Men de ønsker, at det bliver på en mere hensigtsmæssig måde, og det har man ikke lyttet til indtil videre i processen, siger hun.

Anders Taylor foreslår, at man blander portvin frem for gin med tonic. Her nyder han en portvin og tonic med isterninger og en skive citron. Foto: Stig Atzen

Fire spiritus-tips fra lokal ekspert: Anders fra Mårslet har spiritusviden, som er lige til at tappe

Hen over efteråret holder Munch & Taylor fra Mårslet spiritussmagninger i Borgerhuset i Mårslet. Det handler om at få noget viden med hjem om de forskellige typer spiritus, samtidig med at man får lov at smage, hvor forskelligt mousserende vine, øl, rom og portvin kan smage, fortæller Anders Taylor fra Mårslet. 


23. september klokken 19 er der smagning af mousserende vine, som Anders Taylor mener, vi drikker for lidt. Han anbefaler, at man nogle gange skifter hvidvinen ud med den mousserende vin, og at generelt man ikke blander en tør mousserende vin med dessert. 
24. september klokken 14 er der øl-smagning. Selvom specialøl og især øltypen Indian Pale Ale er blevet populært over de senere år, foretrækker Anders Taylor mørkere øltyper som eksempelvis en porter. Han anbefaler desuden en frisk øl til sushi, hvor de stærke og skarpe smage kan være svære at finde en passende vin til. 
24. september klokken 19 er der rom-smagning. Rom er for Anders Taylor noget, han drikker, når der er ro omkring ham, og han kan sidde og reflektere lidt. Han foretrækker en rom, der ikke er for sød. 
24. november kan du smage portvin. En spiritus, som vi ifølge Anders Taylor også bruger for lidt, og som man kan lave en rigtig god velkomstdrink med, hvis man blander den op med tonic. Samtidig er det en spiritus, man skal passe på med at lade stå for længe i barskabet.

Efteråret byder på spiritussmagninger i Mårslet, hvor Anders Taylor gennem virksomheden Munch & Taylor deler ud af spiritusviden. Du får her indblik i, hvornår mousserende vine, rom, øl og portvin er allerbedst, og hvordan du kan komme til at få det galt i halsen.

Forestil dig, at du skal imponere en date, ægtefælle eller kammerat. Du har købt en flaske. En dyr en. Men efter halvanden slurk af de dyre dråber, kan I konstatere, at det smager omtrent så besk som en halvrådden æggemad. Resten af flasken ryger i afløbet, og du har ikke imponeret nogen som helst.

Fortrydelsen kan du undgå, hvis du lytter til Anders Taylor fra Mårslet. Sammen med Kasper Munch arrangerer han gennem virksomheden Munch & Taylor lokale spiritussmagninger i løbet af efteråret, hvor man kan prøve kræfter med mousserende vine, rom, øl og portvin.

Spiritussmagningerne handler om alt fra, om man kan få et godt glas mousserende vin til omkring en 100-kroneseddel til, hvilke forskellige teknikker, der ligger forud for, at alkoholen varmer svælget op. Alt fra landbrugsmetoder til gæring.

- Det handler ikke bare om at få en skid på. Det er vigtigt for os, at man får noget viden ud af at være med, fortæller Anders Taylor.

Anders Taylor har druer i hjemmet i Mårslet, men de er til at spise og skal ikke blive til spiritus. Foto: Stig Atzen

Fra landbrug til lækkerier

Interessen for  spiritus begyndte for Anders Taylor, da han gik i tiende klasse i Beder, hvor de var på en studietur i Frankrig. Her fik de indblik i den komplekse verden af vin.

- Det var helt vildt fascinerende at se, hvordan man kunne stå med et landbrugsprodukt, som man så behandlede på en måde, hvor man fik noget helt andet ud af det, end man gjorde ved nabogården, siger han.

Interessen har han sidenhen dyrket - og han har også fået papir på det. Både Anders Taylor og partneren i Munch & Taylor, Kasper Munch er certificeret med WSET niveau 3. Det betyder kort fortalt, at de ved, hvad de taler om, når det kommer til forskellige former for alkohol.

For at få sådan en certificering, skal man kunne blindsmage de forskellige typer. Mårslettens venner har sidenhen også efterprøvet hans blindsmage-evner.

- De synes jo, det er sjovt at se, om jeg kan sige, hvad de forskellige ting er. Heldigvis er det ofte sådan, men det kan godt være svært. Mine kammerater synes, det er sjovt at se, om jeg nu også kan finde ud af det, griner han.

Mousserende vine

Ifølge Anders Taylor, drikker vi alt for lidt mousserende vine. 

- Der er en fejlopfattelse af, at mousserende vine kun er noget, vi skal drikke, når vi skal fejre noget. Så hiver man champagnen frem. Desværre er det også der, rigtig mange ødelægger deres mousserende vin, forklarer han. 

Har man en tør mousserende vin, som man serverer sammen med en sød dessert, går sukkeret fra desserten ind og ødelægger den tørre vin. 

Skal man servere mousserende vin til en dessert, er det ifølge Anders Taylor vigtigt, at man vælger en sød vin. På etiketten vil der ofte stå enten "brut", der er mere tørt, mens de flasker, hvor der står "demi sec", vil være sødere.

Ifølge ham bør man dog drikke mousserende vin til meget mere end dessert. 

- Jeg kan anbefale, at man bruger mousserende vin til fisken for eksempel i stedet for hvidvin. Mousserende vin er rigtig godt til fisk. Derudover er det rigtig godt til ost, forklarer han. 

Nogle vil måske rynke på næsen ved tanken om at skulle købe champagne til måltidet eller ostebordet. Men man behøver ikke betale en bondegård. Man kan ifølge Anders Taylor få billigere mousserende vine fra Tyskland, Spanien eller Italien og ikke nødvendigvis fra Champagne-provinsen i Frankrig. 

23. september klokken 19 er der smagning af mousserende vine i Mårslet Borgerhus. 

Øl

Det er nok de gået de færreste tørstige ganer forbi, at øltypen Indian Pale Ale - ofte forkortet IPA - er blevet meget populær over de senere år. Det er dog ikke umiddelbart den øltype, som Anders Taylor tyer til, hvis han skal have sig en god øl. 

- Jeg synes godt, at IPA kan blive lidt for bittert til min smag. Jeg er er nok mere til det lidt mørkere, og jeg synes, at en god porter er virkelig lækkert. Men der er jo også en grund til, at IPA er blevet populært. 

Der er mange små og store bryggerier - også i Danmark - og derfor er der også lokal øl på drikkekortet, når Munch & Taylor holder smagninger. De har blandt andet øl med fra Aarhus-bryggeriet Hantwerk.

- Vi serverer de øl, som vi selv godt kan lide at drikke, fremhæver Anders Taylor, som anbefaler en øl til sushi: 

- Ingefær og wasabi gør, at der er nogle skarpe og stærke smage i sushi, og derfor kan det være svært at finde en vin, der passer til. Tit synes jeg, at en frisk og kold øl er bedre til at balancere smagene. 

Der er ølsmagning 24. september klokken 14 i Borgerhuset Mårslet. 

Rom

Mens øl og mousserende vine ofte indtages i selskab med andre, er rom ifølge Anders Taylor en spiritus, som egner sig rigtig godt til de stunder, hvor man finder ro i sig selv. De reflektive stunder. 

- Rom er noget, jeg drikker, når der er fred og ro omkring mig, og når min kone eller mine børn ikke kan forstyrre mig. Så sidder jeg alene med en god rom og små-filosoferer lidt, fortæller han. 

- Du kan både få rom, som er sødt, og rom som ikke er. For mig må den ikke være for sød. Den skal gerne være lidt frisk i smagen. Når vi laver smagninger, er det vigtigt for os, at man får lov at prøve lidt af hvert, uddyber han. 

Selvom man kan finde mange forskellige former for rom - og med lige så varierende prisskilte - er der ifølge Anders Taylor én ting, som er gennemgående. 

- Lad være med at blande god rom med cola. Det er en synd og en skam. Insisterer man på, at den drink stadig er et hit, så sørg for at vælge noget af den billige spiritus at blande i, smiler han. 

Munch & Taylor holder rom-smagninger i Mårslet 24. september klokken 19 i Borgerhuset Mårslet. 

Portvin

Som tilfældet er med de mousserende vine, ønsker Anders Taylor også, at vi udvider vores idé om anledninger, som portvinen passer til. Portvinen egner sig ifølge ham glimrende til at blive blandet op. 

- Portvin med tonic er en fremragende velkomstdrink. Prøv for eksempel at blande en relativ billig og tør portvin med tonic. Det kan være en rosé portvin eller en hvid portvin, som også er noget, man drikker for lidt, siger han. 

Nogle forbinder nok portvin med noget, der drikkes sjældent og til særlige anledninger. Samtidig er det ikke som med vin, hvor man drikker flasken til ende. Portvinsflasken ryger måske halvtom ind i skabet igen, efter man har fået en dram til en særlig anledning. Det skal man undgå, påpeger spiritus-eksperten. 

- Man kan godt sætte proppen på en god flaske portvin, sætte den i køleskabet og nyde den over tid, men det er ikke alle portvine, der egner sig til, at man gemmer demlænge – hvis det eksempelvis er en vintage portvin med alder, så skal den helst drikkes ret hurtigt, forklarer han. 

- De lyse portvinstyper kan som regel holde sig længst, da de i forvejen har været udsat for meget ilt i deres tilblivelsesproces, men jeg vil ikke anbefale at man gemmer den i flere år i et varmt barskab. En god "tawny portvin" kan holde sig to måneder, hvis man opbevarer den på køl, tilføjer han.

Portvinssmagningen med Munch & Taylor finder sted i Borgerhuset 24. november klokken 19. 

Det er frivillige, der fører penslerne sammen med Merete Aude Graversen. Her er det Charlotte Vind Pless og Line Rasmussen fra Kirketorvet 10. Foto: Stig Atzen

Tranbjerg-kunstner farvelægger byens busskure

Den lokale kunstner fra Tranbjerg Merete Aude Graversen er gået i gang med et projekt, hvor hun maler byens busskure. Motiverne bliver skabt i forening mellem kunstnere og de borgere, som bor i Tranbjerg. Blandt andet tager hun ud til en børnehave for at få børnenes fantasi til at danne baggrund for de motiver, der skal være på et af busskurene. 
I alt kommer 11 busskure til at få kolorit på tilværelsen. De kommer til at være på Torve Allé (3), Landevejen (2), Skovgårdsvænget (2), Grønløkke Allé (2), Hovedgaden (1) og Obstrupvej (1).

Kunstneren Merete Aude Graversen har sat et projekt i bevægelse, hvor Tranbjergs busskure skal udsmykkes med inspiration fra de lokale og med penselstrøg fra frivillige.

Ventetiden ved busstoppet er sjældent en farverig oplevelse. De fleste står og tripper og skuler mod den retning, bussen skal komme fra. I Tranbjerg kommer der dog anderledes kolorit på ventetiden.

11 af byens busskure skal således males i forskellige motiver, som bliver skabt af kunstneren Merete Aude Graversen i forening med frivillige og vigtigst af alt: byens borgere og busskurenes brugere.

- Jeg kunne selvfølgelig have valgt at sige, at jeg skal male de her 11 busskure, og det gør jeg selv. Men jeg vil gerne vise, at kunsten skaber fællesskaber og give ejerskab over byen, siger hun.

Projektet er bestilt af Teknik og Miljø i Aarhus Kommune og har til formål at forskønne bybilledet. Der kommer til at være på Torve Allé (3), Landevejen (2), Skovgårdsvænget (2), Grønløkke Allé (2), Hovedgaden (1) og Obstrupvej (1).

Merete Aude Graversen er kunstner fra Tranbjerg, og hun glæder sig over at stå bag projektet. Privatfoto.

Lokalt ejerskab

Helt lavpraktisk kommer det lokale ejerskab til at bestå i, at Merete Aude Graversen har en form for kreativ grundidé med de enkelte busskure. Den idé bliver så videreudviklet ude hos forskellige grupper af borgere. Eksempelvis i børnehaver.

- Ved en af børnehaverne har jeg for eksempel en grundidé om, at det skal handle om fantasi. Så tager jeg ud og spørger, hvordan det ville være, hvis man kunne alt. Så kan man måske sejle i en avisbåd. Ved en anden børnehave handler det om natur og biodiversitet, forklarer kunstneren.

Merete Aude Graversen har fået en kage af forbipasserende, som var begejstrede for projektet. Privatfoto

Når idéen er skabt og færdigudviklet skal den blive til virkelighed i Tranbjergs busskure. Her får Merete Aude Graversen assistance fra velvillige ildsjæle.

- Jeg får hjælp fra en gruppe kunstnere og andre frivillige med at male busskurene.

Kage til kunstneren

De tranbjergensere, som har set Merete Aude Graversen og gruppen af frivillige i gang med at udsmykke busskurene, har reageret aldeles positivt ifølge Merete Aude Graversen.

- Folk har været så positive. Nogle er kørt forbi med en iskaffe, og der var nogen, som gav mig en kage, mens jeg var i gang, fortæller hun.

Hun får travlt det næste stykke tid, hvor hun arbejder med projektet ved siden af andet arbejde. Men det er hele indsatsen værd for Tranbjerg-kunstneren.

- Det er jo fantastisk, at jeg er med til at udsmykke byen og skrive byens historie, siger hun.

Det skal du også vide i Tranbjerg og Mårslet. Illustration: Jysk Fynske Medier

Det skal du også vide: Ultraløb i Tranbjerg, sparetid i kommunen og cykel-stjerne fra Mårslet

Der er ultraløb, besparelser, cykelstjerner og den gode slags "lopper" hos dyreinternatet i Tranbjerg i det korte overblik denne gang.

Der er snart tilmeldingsfrist til Tranbjerg Løbers sekstimersløb, så hvis du har gode ben, er det med at melde sig til, mens chancen er der. Samtidig har Aarhus Kommune meldt ud, at den må spare et trecifret millionbeløb.

Julie Leth fra Mårslet har vundet bronze til EM i banecykling, og så er der godt nyt til de krejlere, der elsker dyr til den store guldmedalje. Der er nemlig loppemarked 10. september hos Dansk Dyreværn Aarhus i Tranbjerg.

Tranbjerg Løber i seks timer

Skribenten bag Tranbjerg-MårsletLIV fik tidligere på året sved på panden, da han deltog i Tranbjerg Løbet. Selfie: Stig Atzen

Der er tale om et vaskeægte ultraløb, når Tranbjerg Løber 10. september fra klokken 11 til 17 snører skoene og begiver sig ud på et seks timer langt løb. Tilmeldingsfristen er lørdag 3. september for hold og 8. september for solo-løbere, og man kan tilmelde sig ved at klikke her

Man kan deltage som solo-løber, hvor man løber så lang tid som muligt i de seks timer, løbet foregår. Vil man hellere dele oplevelsen med andre, kan man tilmelde sig et hold med op til seks løbere, som skiftes til at være ude på ruten. 

Løbet foregår rundt om Tranbjerg Sø. Det er en flad rute uden trafik. 

Det koster 150 kroner i engangsbeløb samt 225 kroner per løber, hvis man tilmelder sig som hold. Har man tilmeldt sig inden 11. august er det lidt billigere. 

Man mødes ved Tranbjerg Sø, hvor pladsen åbner klokken 9.30, og man kan få startnummer fra 9.30 til 10.30. Der er depot ved startområdet, som man løber gennem cirka hver kilometer, hvor man kan få vand, cola, slik og frugt. Man får desuden en sandwich, en øl eller vand samt kaffe og kage, når løbet er slut. 

Der er præmier til den person, som løber flest omgange og det hold, der løber længst.

Aarhus Kommune skal spare 229 millioner

Sparekniven skal slibes i Aarhus Kommune. Foto: Henrik Havbæk Madsen

Inflation, krig i Ukraine og udgifter til den grønne omstilling betyder, at Aarhus Kommune må spare 229 millioner i næste års budget. Det skriver Aarhus Stiftstidende

Aarhus Kommunes seks magistratsafdelinger skal spare 1,6 procent af deres samlede budgetramme, og selvom det ikke lyder af meget, kommer det til at gøre ondt, siger kommunaldirektøren til avisen. 

De områder, der har det svært i forvejen, får dog et løft på 200 millioner i året, siger borgmesteren. Det gælder ældre, udsatte voksne, voksne med handicap og børn i vanskeligheder, skriver avisen. 

EM-bronze til cykelstjerne fra Mårslet

Julie Leth fører an i Danmarks farver til europamesterskaberne i banecykling. Foto:  REUTERS/Wolfgang Rattay

Cykelrytteren Julie Leth, der er opvokset i Mårslet, vandt 16. august bronze ved EM i banecykling. Det skete i disciplinen parløb, hvor hun sammen med cykelmakkeren Amalie Dideriksen sikrede sig tredjeflest point i parløbet. 

Julie Leth vandt ved seneste OL sølv i selvsamme disciplin med samme makker. Parret blev desuden ved årets begyndelse kåret til årets kvindelige cykelryttere for blandt andet deres flotte præstation ved OL i 2021. 

Loppemarked hos Dansk Dyreværn Aarhus

dansk dyreværn aarhus katte, juli 2022. Foto: Jesper Bech Pedersen

De færreste dyr og dyreejere er særlig begejstrede for lopper. Men lørdag 10. september kan du i Tranbjerg både sælge og købe lopper, når Dansk Dyreværn Aarhus holder loppemarked til fordel for internatets pelsede beboere. 

Det koster 150 kroner at opsætte en stand, og loppemarkedet foregår fra klokken 10-15. Du kan tilmelde dig på ved at skrive en mail til ssj@dyrenesbeskyttelse.dk. Der vil også være mulighed for at klappe en kanin eller nusse en kat ved loppemarkedet.