Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Der er gang i renoveringen på Testrup Højskole. Foto: Stig Atzen

Renovering for 25 millioner i Testrup

Kære læser

Jeg har ikke selv været på højskole, men jeg har ad utallige omgange fået fortalt, hvor livsændrende og fantastisk en oplevelse, det er. Venner, der lyser op i animerede anekdoter, for til sidst at sige, "du skulle bare have været der", eller "det er en højskole-ting". Ak og ve - jeg var der ikke, om end jeg i bagklogskaben nok havde været lige så begejstret for oplevelsen.

I fremtiden vil den slags anekdoter af Testrup Højskoles kursister og elever på teater- eller billedkunstlinjen nok centrere sig om bygningen "Kunstens Hus". Lige nu er højskolen nemlig ved at omdanne den gamle gymnastiksal og og elevboligerne ovenpå til storslåede rammer for teater og billedkunst.

Bygningen skal stå klar fra begyndelsen af 2023, og håndværkerne er i øjeblikket i fuld sving. Forstander Simon Axø glæder sig til, at han kan vise fremtidens potentielle højskole-elever rundt i moderne lokaler med "optimale betingelser" for dem, der skal bruge dem.

Det gavner både elever, undervisere og borgere i Tranbjerg og Mårslet. For ifølge Simon Axø skal højskolen, der i forvejen forsøger at være åben, være endnu mere åben for de lokale borgere, som gerne vil tage del i foredrag eller andre aktiviteter på højskolen.

Jeg har været med rundt på byggepladsen og fået fortalt, hvordan det hele skal tage sig ud. Du kan se billederne af det igangværende arbejde samt en illustration af, hvordan det skal se ud, når det er færdigt, i artiklen længere nede i nyhedsbrevet.

Jeg glæder mig til at se resultatet, når det er klart. Gør du? Eller har du andet, du går og glæder dig til eller bekymrer dig over, håber jeg, du tager fat i mig. Så vil jeg gerne kigge på det og fortælle den historie, der skal fortælles. Mit telefonnummer er 42 18 97 24, og min email er stdat@tranbjerg-maarsletliv.dk.

Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
Det er vanskeligt for forstander Simon Axø ikke at være begejstret over mulighederne, der kommer med renoveringen af Vesterhus. Foto: Stig Atzen

Testrup Højskole renoverer for 25 millioner: Se, hvordan det kommer til at se ud

Med fem millioner i støtte fra Salling Fonden er Testrup Højskole gået i gang med en renovering af bygningen "Vesterhus" til i alt 25 millioner kroner. Renoveringen kommer til at omdanne elevboliger og en gymnastiksal til en ny teatersal, udstillingslokaler og værksteder, hvor elever på både teaterlinjen og billedkunstlinjen kan udfolde sig kreativt.
Det bliver kort fortalt optimale vilkår for billedkunst og scenekunsten, lyder det fra forstander Simon Axø, der også glæder sig over, at rammerne bliver endnu bedre for besøgende kunstnere og undervisere. 
Også lokale borgere fra Tranbjerg og Mårslet kan få meget ud af rammerne, fordi lokale kunstnere som eksempelvis kunstnergruppen Stiplet kan få lov at fernisere i de nye udstillingsrammer. Men også de mange foredragsholdere kommer til at få endnu bedre rammer at tale i, hvilket betyder, at de lokale borgere til foredragene vil få endnu bedre oplevelser. Forstanderen ønsker i endnu højere grad at åbne højskolens arrangementer op for de lokale borgere, siger han til Tranbjerg-MårsletLIV.

Scenekunsten og billedkunsten får nye og moderne rammer at udfolde sig i hos Testrup Højskole, hvor den tocifrede millionrenovering skal komme elever, kursister, kunstnere og hele lokalsamfundet til gode.

Det er ikke indlevende recitationer af digte, dragende teatermonologer eller våde klask fra ler, som rammer drejebænken, der lander i ørene, når man går forbi Testrup Højskole denne august formiddag. I stedet er det en dyb generatoragtig brummen afbrudt af højtonede skrig fra byggematerialer, som bliver skåret til.

Frygt dog ikke. Lyden af byggeri er der kun, så de kunstneriske sjæle på højskolen fra næste år kan få endnu bedre muligheder for at mætte deres utrættelige skaberlyst. Med fem millioner i tilskud fra Salling Fonden er Testrup Højskole i gang med at renovere det, der førhen var gymnastiksal og elevboliger i højskolebygningen "Vesterhus".

Ved indgangen til bygningen kommer der til at være en bredtrinnet trappe, hvor man kan sidde og få en sludder uden for bygningen. Lidt ligesom ved Åboulevarden i Aarhus. Foto: Stig Atzen

25 millioner kommer renoveringen til at koste. "Kunstens Hus" kommer bygningen til at hedde i fremtiden. Ifølge Simon Axø, forstander på Testrup Højskole, er navnet ganske retvisende.

- Det kommer til at blive et sted, hvor scenekunsten og teatret samt billedkunsten får helt moderne rammer. Det er klart siger han og uddyber:

- Det er også en stor investering i den forstand, at vi har lagt penge til side over lang tid. Som højskole bruger vi vores penge på at lave god undervisning for vores elever og kursister, og vi er ikke til for at lave store overskud. Men nogle gange sparer vi op på kistebunden for at kunne realisere et projekt som det her, der jo også er med til at skabe gode rammer for undervisningen.

På illustrationen her er der øverst til venstre afsat værelser til kunstnere. Dette er ikke længere retvisende. Lokalerne bliver i stedet værksteder for elever. Ellers kan du på illustrationen få overblik over, hvordan renoveringen kommer til at se ud. Illustration: Testrup Højskole

Renoveringen vil kunne tages i brug i begyndelsen af 2023.

Fernisering med højt til loftet

Testrup Højskole har blandt andet linjefag i teater, kunst, musik og en skrivelinje, hvor eleverne kan dyrke de forskellige fagligheder. Når den igangværende renovering er færdig, løfter den ifølge forstanderen teater- og kunstlinjernes faglighed.

- Kunstens Hus kommer med forskellige værksteder, hvor man kan øve sig på sit håndværk. Det kan være ved at øve sit skuespil, sidde ved drejebænken, male eller redigere fotografier. Samtidig bliver det også et sted, hvor man virkelig kan vise det frem, når man har skabt noget, fortæller han.

Helt konkret kommer lokalerne, som førhen var gymnastiksal, til at være en ny teatersal, hvor scenekunsten kan få frie tøjler. Samtidig bliver der installeret lydanlæg, så det også bliver velegnet til koncerter fra højskolens egne musikere og udefrakommende. Foredrag vil også fylde teatersalen.

Den gamle gymnastiksal er ved at blive omdannet til en teatersal. Foto: Stig Atzen

Det, der før var teaterscenen bliver i stedet til et øverum, som ligger i forlængelse af scenen.

- Scenekunsten får helt optimale betingelser, siger Simon Axø.

Øverste etage husede før elevboliger. Her vil der være et gangareal, hvor der på hver side vil være åbent mellem 2. og 3. etage. Åbenheden betyder, at man vil opleve bygningens ovenlysvinduer bade fotografier, malerier og andet kunst til forskellige ferniseringer i lys. Det kan komme en lokal kunstnergruppe fra Mårslet og omegn til gode.

- Før har eksempelvis kunstnergruppen Stiplet haft ferniseringer ovre i musiksalen. Det er jo helt oplagt, at de kan komme herover, fortæller Simon Axø.

I siderne på øverste etage vil gulvet blive fjernet, så man kan udstille i et åbent rum mellem 2. og 3. etage. Foto: Stig Atzen

Tilbud til lokalsamfundet

Udover eleverne får også underviserne og de mange kunstnere, som kommer forbi Testrup Højskole endnu bedre muligheder for at udøve deres talenter. Og så kan Kunstens Hus faktisk komme til at huse Tranbjerg og Mårslets borgere fra tid til anden, forklarer Simon Axø:

- Vi er allerede en åben højskole i den forstand, at vi gerne vil invitere folk fra Tranbjerg, Mårslet og hele Aarhus med, når vi har et foredrag eller lignende. Men vi vil gerne være endnu mere åbne, og vi vil invitere de lokale ind til en masse spændende arrangementer i Kunstens Hus.

Før var der elevboliger i bygningen. De bliver omdannet til kreative rammer, hvor kunstnere kan skærpe sit håndværk og udstille sine værker. Foto: Stig Atzen

Idéen om at opgradere Vesterhus-bygningen har ifølge forstanderen eksisteret i lang tid. Men da man i 2019 havde færdiggjort elevboliger, der kunne erstatte de elevboliger, som er i bygningen, begyndte planen for alvor at tage fat, men blev bremset lidt af coronapandemien. Det er derfor ikke overraskende, at Simon Axø er glad for at komme i gang.

- Det er en kæmpe forløsning, at vi endelig kan komme i gang. Det er fedt, understreger han.

For de gangbesværede kommer renoveringen også til at rumme en glædelig nyhed. Der vil i fremtiden være en elevator, som kan fragte folk mellem etagerne, så gangbesværede også kan nyde kunsten.

Den eneste bebyggelse, der er i området nu, er en villa i den nordlige del. Der vil kunne komme endnu en villagrund til. Billedet til venstre er sattelitfoto fra Google Earth, mens billedet til højre er illustration af lokalplanforslaget fra Aarhus Kommune.

Flere byrådsmedlemmer var ude med riven om op til 53 boliger ved Frisenholt: - Der er ikke ændret en tøddel

Ved byrådsmødet blev lokalplanen om 53 boliger ved Frisenholt vest for Tranbjerg sendt til udvalgsbehandling, da der i byrådet var bred enighed om, at der skulle gøres mere for, at dyrelivet kan færdes langs områdets vandløb, samt at området bedre skal kunne løfte den trafik, 53 boliger vil medføre. 


Dansk Folkeparti og SF var især ude med riven, da de ikke mente, at der var taget hensyn til borgerne gennem høringsperioden. Det mente rådmanden for Teknik og Miljø dog, men han anerkendte, at det kunne være tydeligere, hvor botgernes input viste sig i lokalplanen. 


Enhedslisten udtrykte dertil bekymringer om mængden af boligerne og deres højde. Det har naboer til området også udtrykt bekymringer tidligere, men både rådmanden for Teknik og Miljø og Socialdemokratiet stillede spørgsmålstegn ved, om det ville være en god idé med lavere byggeri.

En lokalplan, der giver mulighed for op til 53 boliger vest for Frisenholt i Tranbjerg var torsdag til behandling i byrådet. Her udtrykte flere byrådsmedlemmer ønske om bedre naturpassage, trafikhåndtering, og de stillede spørgsmål ved, om borgerne havde været nok med.

Torsdag 17. august havde Aarhus Byråd et muligt byggeri med 53 boliger ved Frisenholt i Tranbjerg oppe at vende. Læs om naboerne til det mulige byggeris bekymringer ved lokalplanen her. Lokalplanen endte med at komme i teknisk udvalg, da byrådet endnu ikke var klar til at vedtage lokalplanen i sin nuværende form.

Til byrådsmødet var især løsgænger Jakob Søgaard Clausen og Enhedslistens Solveig Munk utilfredse med inddragelsen af borgerne i processen.

De lagde begge vægt på, at der ikke er taget hensyn til høringssvar fra Tranbjerg Fællesråd og mulige naboer til byggeriet.

- Vi synes, det er fint, der sker udvikling i området, men det skal også ske på områdets præmisser og med udgangspunkt i ønsker fra naboer og fællesrådet. Det er langt fra tilfældet, sagde Jakob Søgaard Clausen og fortsatte:

- Det her er så endnu en lokalplan, hvor vi lige så godt kunne have ladet være med at have en høringsproces.

Solveig Munk fra Enhedslisten var også utilfreds med inddragelsen af høringssvar.

- Jeg synes ikke, det ser ud til, at der er ændret en tøddel ud fra høringssvarene. Vi synes, der skal være færre boliger, det skal være noget lavere, og så er der den her faunakorridor. Det vil vi gerne have set på, om vi kan gøre lidt bedre.

Rådmand for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo (K),  mente dog, at der var taget overvejelser med fra høringssvarene, men at det i udvalgsbehandlingen kunne blive tydeligere, hvor det kommer til udtryk.

Bedre trafik

Steen Bording Andersen fra Socialdemokratiet talte først i byrådet, hvor han lagde vægt på, at han sidste år sammen med daværende rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, var på besøg, og at de lyttede til naboernes og fællesrådets ønsker.

Han sagde samtidig, at mulighederne for at færdes både mennesker og dyr, kunne være bedre i lokalplanen.

- Vi oplever, at den grønne kile, som er et forbindelsesled mellem et område og et andet, og som er rigtig vigtigt, den skal vi kigge på, om vi kan udvide. Bare fem meter betyder noget her sagde Steen Bording Andersen (S) med henvisning til afstanden mellem den mulige bebyggelse og det vandløb, hvor dyr i øjeblik færdes.

- Vi har samtidig brug for at genbesøge løsningen, der er i forhold til bilisterne. Lige nu lægger vi op til 53 husstande gennem et villaområde, som ikke er gearet til det, fortsatte han.

Punkterne om bedre håndtering af trafikken og en bedre løsning i forhold til passagen langs vandløbet mødte bred opbakning i byrådet.

Stor efterspørgsel på boliger

Som nævnt var Solveig Munk fra Enhedslisten ikke helt tilfreds med højden, der er lagt op til i byggeriet. Nogle af bygningerne i lokalplanens nuværende form vil nemlig nå op i 8,5 meters højde. Det har flere naboer udtryk utilfredshed med.

Rådmanden for Teknik og Miljø, Steen Stavnsbo (K), mente dog ikke umiddelbart, at højden var urimelig.

Formålet er, at området kan anvendes til rækkehuse og lave etageboliger. Der er nok ikke mange lavere i to etager. Vi er i et plan. Og så er det nogle boligtyper, der er stor efterspørgsel på, forklarede han.

Også Steen Bording Andersen fra Socialdemokratiet var usikker på, om lavere bebyggelse vil være en god idé:

- Vi skal bygge boliger, som er familieegnede, og som er billigere end andre huse, sagde han.

Kenneth Vinge Torkos fik smag for at arbejde med strøm og elektronik, da han som dreng rodede med højttalere. Foto: Stig Atzen

Kenneth sætter strøm til Tranbjerg: Vil være den lokale installatør

Kenneth Vinge Torkos er ny selvstændig elinstallatør i Tranbjerg. Han håber, at han på sigt kan blive den, man ringer til, når man i Tranbjerg, Mårslet eller andre steder i lokalområdet har brug for hjælp med det elektriske. 
Han er en disciplineret herre, som studerede til elinstallatør samtidig med, at han arbejdede som elektriker og skulle være familiefar i en familie på tre og med endnu en på vej.

Kenneth Vinge Torkos fra Tranbjerg vil prøve kræfter med at være selvstændig el-installatør i lokalområdet. Han er en ægte selvstændig, der har brugt sin disciplin til at tage installatør-uddannelsen ved siden af livet som familiefar.

Hvis elektronikken driller i dit hjem i Tranbjerg, Mårslet eller Hasselager, er der ikke langt til den lokale elinstallatør. Kenneth Vinge Torkos fra Tranbjerg vil i fremtiden prøve kræfter med at være ham, man ringer til, når elektronikken svigter i lokalområdet.

- Jeg har været selvstændig de sidste år, hvor jeg har lejet min arbejdskraft ud til andre virksomheder. Nu har jeg svært ved at forestille mig andet end friheden ved at være selvstændig, og jeg vil gerne prøve kræfter med at være den lokale installatør. Jeg tænker, vi prøver at se, hvordan det kommer til at gå, smiler han.

Han har boet i Tranbjerg siden 2017, og selvom byen har omkring 10.000 indbyggere, er det ikke, fordi det bugner med lokale elinstallatører. Hvis man søger på Google, finder man kun en enkelt, mens der er flere i Viby og Skåde.

- Det er mit indtryk, at folk her i Tranbjerg gerne vil støtte op om det lokale erhvervsliv. Om det så er tømreren, caféen, tøjbutikken eller elinstallatøren. Det er også en del af det, at der ikke er så mange andre muligheder her i lokalområdet, forklarer Kenneth Vinge Torkos.

Disciplineret under uddannelse

Det er efterhånden mere end ti år siden, at elinstallatøren fra Tranbjerg blev uddannet elektriker. De sidste 3 år har han videreuddannet sig fra elektriker til elinstallatør med henblik på at kunne starte sin egen elektrikervirksomhed i Tranbjerg.

Med et lyn som logo har elinstallatøren sin uniform klar, når han skal ud og hjælpe folk i lokalområdet. Foto: Stig Atzen

Det har han gjort sideløbende med sit arbejde som elektriker, hvor han har været på skoleforløb hver tredje måned med fysisk fremmøde én dag om ugen og så en masse hjemmearbejde. Han har desuden skullet være ægtemand for sin hustru, Rikke Vinge Torkos og deres sammenbragte familie på tre med endnu en på vej.

- Jeg har skullet hænge i. Det har handlet om at være disciplineret, fortæller han og fortsætter:

- Heldigvis har hun været god til at tage en ekstra tørn herhjemme, når jeg har siddet med hjemmearbejde fra studiet i hverdags- og weekendaftener. Både hun og jeg vidste til gengæld også, at der var en gulerod i den anden ende, når jeg blev færdig.

Forhåbentlig kommer elinstallatøren til at have nok at se til i de lokale husstande hen over den næste årrække. Men han har ikke tænkt sig at slide sin krop op undervejs.

- Jeg vil gerne, at det er sådan, at når jeg bliver 50, så skal jeg ikke kravle rundt på mine knæ længere. Så kan det være, jeg skal sidde mere på kontor eller måske sælge virksomheden. Det må vi se, siger han.