Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Der er lokalt sankthans overblik, kritik af 21 mulige boliger, bæredygtige ildsjæle og en kunstner med en genoplivet malerpensel i dagens nyhedsbrev. Foto: Google Earth, Aarhus Kommune, Stig Atzen

Nabokritik af 21 boliger og guide til Sankt Hans

Kære læser

Embedsmændene blev ikke just mødt med jubel, da Aarhus Kommune holdt orienteringsmøde om de mulige 21 boliger ved Tingskov Allé i Tranbjerg. Området er oprindeligt udlagt til park, men parken er aldrig blevet realiseret. Nu foreslår Aarhus Kommune 21 boliger, der kan fastholde børnefamilier.

Borgerne var udover de ændrede udsigter fra park til boliger skeptiske over for, om Aarhus Kommune egentlig kommer til at tjene penge på projektet. Men hvis det ikke giver et plus, kan kommunen ikke gå videre med det, lød det fra kommunens repræsentanter.

Opfordringen fra mødet var klar: Man skal skrive høringssvar, så politikerne forholder sig til kritikpunkterne.

Torsdag aften er vejrudsigten varm, og det bliver endnu varmere omkring de tre bål i lokalområdet. Det er nemlig sankthans, og det betyder, at der midsommeren skal fejres med flammer. I både Tranbjerg og Mårslet er der rig mulighed for, at børnene kan hygge sig til enten det større arrangement i Tranbjerg eller det lidt mindre med tilmelding i Mårslet.

For det mere voksne publikum er der et arrangement i Vilhelmsborgskoven med mulighed for lækre lokale fristelser og live-musik, hvis man er mere til amerikansk blues med nordiske rødder og traditionel jødisk folkemusik end højtonede heksehyl.

Hvis du har noget på hjerte, håber jeg, at du tager fat i mig på 42 18 97 24 eller på stdat@tranbjerg-maarsletliv.dk.

God sankthans.

P.S:

Som du måske har opdaget, så er Tranbjerg-MårsletLIV blevet et betalingsmedie, og hvis du ikke allerede har tegnet et abonnement, vil vi rigtig gerne have dig med på holdet.

Som abonnent får du adgang til alle vores artikler, ligesom du ugentligt modtager nyhedsbreve om det vigtigste fra dit lokalområde.

Du kan tilmelde dig som abonnent her.

Og hvis du lige vil se os lidt an først, kan du fortsat modtage selve nyhedsbrevet ganske kvit og frit.

God læselyst.


Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
John Jensen fra Trankær Vænge nummer 11 tror, at han kommer til at få sin nuværende udsigt over marken udbyttet med en udsigt direkte ind i en mur, der kommer til at stå, hvor han står på billedet. Foto: Stig Atzen

Centrale pointer fra orienteringsmøde om 21 boliger: - Det lader til, at man bare ændrer lokalplanen når det lige passer

Til orienteringsmøde om op til 21 boliger ved Tingskov Allé i Tranbjerg, gav borgerne især udtryk for frustration over, at området var udlagt til park, men blev lejet ud til en landmand, og fordi parken ikke er blevet realiseret i de 30 år, landmanden har dyrket jorden, foreslår Aarhus Kommune nu en lokalplan med 21 boliger. 

Borgerne mente, at det var urimeligt, at Aarhus Kommune ændrer i lokalplanen, mens embedsmændene, der ikke har truffet beslutningen, vurderede, at det faldt i tråd med den politik, byrådet fører for Aarhus Kommune. 

Spørgsmål om, hvor meget Aarhus Kommune ville komme til at tjene på grundene fyldte også meget ved orienteringsmødet. Flere udtrykte skepsis om, hvad det ville koste at byggemodne den bakkede jord til de grunde, der skal være. Derudover påpegede nogle, at de to nordligste boliger ville ødelægge udsynet for naboerne. 
Slutteligt var der diskussion om trafikstøj, der allerede er på et højt niveau ifølge områdets beboere, og Tranbjerg Fællesråd gjorde opmærksom på, at Tingskov Allé mange steder er et farligt sted at køre ud. Fællesrådet opfordrede desuden alle til at indsende høringssvar, så politikerne kan behandle borgernes input.

Aarhus Kommune mødtes med omkring 30 borgere fra Tranbjerg for at svare på spørgsmål vedrørende et forslag om 21 boliger i et område, som var udlagt til park. Især ændringen fra park til boliger, lokalplanens økonomi og trafikstøj fyldte ved mødet.

I 30 år var det en mark. Naboerne troede, det skulle blive til en park bagefter. I stedet er der nu snak om 21 boliger i området ved Tingskov Allé. Projektet er lige nu i høring, og i den forbindelse holdt Aarhus Kommune orienteringsmøde 14. juni.

Mange af borgernes indvendinger ved mødet drejede sig om, hvordan et område i en lokalplan kan være udlagt til park for aldrig at blive realiseret, og nu bliver lokalplanen ændret, så området skal bebygges.

- Er en lokalplan så ikke det papir værd, den er skrevet på. Det lader til, at man bare ændrer den, når det lige passer, spurgte en af de omkring 30 fremmødte borgere.

Der var ingen lokalpolitikere ved orienteringsmødet, og embedsmændene til stede havde ikke truffet beslutningen om at arbejde med en ny lokalplan, så derfor kunne de af gode grunde ikke svare. De kunne til gengæld komme med et bud på ræsonnementet bag.

- Det kan være en måde at holde børnefamilier i Aarhus Kommune. Det har man et politisk ønske om i Aarhus Kommune, og på den måde er den nye lokalplan i tråd med politikken, forklarede repræsentanterne fra Aarhus Kommune.

Naboernes tre centrale pointer

1: Ændringen fra park til boliger. Borgerne var generelt meget uforstående over for, hvordan man kan ændre på en lokalplan, der ikke bliver realiseret. 

2: Skepsissen for, om det giver økonomisk mening at bygge. Mange af borgerne tvivler på, at grundprisen bliver til at betale, når man skal udjævne den bakkede jord og dræne fugt ud af den ret våde jord. De er desuden bange for, at drænet vil bevæge undergrunden og betyde, at de får sætningsskader i deres egen bolig. 

3: Trafikken og trafikstøj. Flere borgere henvendte sig til de fremmødte embedsmænd med bekymringer for, at der allerede er tæt trafik i området, og at støjen allerede er høj. De påpegede, at 21 boliger kommer til at betyde endnu mere fast trafik og deraf højere trafikstøj. 

¨

Hvad er det værd?

Flere borgere til orienteringsmødet var nysgerrige på, hvorvidt der overhovedet var en fortjeneste at hente på de boliger, såfremt lokalplanen bliver en realitet. Skepsissen bunder blandt andet i, at grundene ligger på en bakke, hvor man skal jævne jorden, førend man kan bygge boliger på det.

- Hvor meget tjener I på grundene? Spurgte John Jensen, der er nabo til området, blandt andre.

- Vi kan sige, at der er fortjeneste på grundene, men det er umuligt at sige, hvor meget det vil være, fordi priserne kan ændre sig på sigt, og renterne kan ændre sig. Jeg kan sige, at hvis det viser sig, at det går i minus, må vi ikke gå videre med det. Hvis det går i nul, må man gå videre, og hvis det giver overskud, vil overskuddet komme Aarhus Kommunes borgere til gode, lød svaret fra Aarhus Kommunes grundsalgsafdeling.

En af bekymringerne blandt borgere i nogle af husene, der støder op til området, er, at der i forbindelse med byggemodningen af området skal fjernes vand fra jorden. I den forbindelse frygter de, at jorden bevæger sig og laver sætningsskader i deres boliger.

- Hvem skal erstatte de sætningsskader, spurgte John Jensen.

De fremmødte kunne ikke umiddelbart svare på, hvor det juridiske ansvar ville være for de eventuelle sætningsskader, John Jensen spurgte ind til.

To fra toppen

Selv om der ikke kom nogen præcis vurdering på, hvad Aarhus Kommune vil tjene på de enkelte grunde, lød det, at man forventer at kunne få mellem 3,5 og 4 millioner for de to boliger nordligst i lokaplanforslaget. Netop de to boliger var flere borger uforstående over for, fordi de ligger tæt på naboerne fra Trankær Vænge.

Her svarede Aarhus Kommune, at der er taget hensyn ved ikke at lade de to nordligste boliger bygge i to plan, som det ellers er tilladt ved de andre grunde. Fremmødte borgere bemærkede dertil, at de to boliger ville ligge i et meget vådt bælte af området.

De to boliger i den markerede røde firkant, som flere borgere spurgte ind til, da de mente, at selvom de kun måtte være i et plan ville ødelægge de nordliggende huses udsigt. Illustration: Aarhus Kommune

Hertil svarede Aarhus Kommune, at man kan hæve boligerne med en halv meter for at undgå, at grundene bliver oversvømmet.

Husk høringssvar

Nogle af de fremmødte borgere gjorde opmærksom på, at trafikken i forvejen er tæt i området, og at der er et højt niveau af trafikstøj.

Aarhus Kommunes repræsentanter kunne fortælle, at kommunen ikke har pligt til at støjsikre eksisterende bebyggelse. Det skal grundejerne selv stå for. Til gengæld skal ny bebyggelse støjsikres, lød det.

Formanden for Tranbjerg Fællesråd, Helle Søby Degn, gjorde desuden opmærksom på trafikken på Tingskov Allé.

- Lige nu er vejen meget befærdet. Det kan godt være, Giber Ringvej forbedrer det, men så kommer der så også trafik fra de her boliger. Der er mange steder, hvor det er farligt at køre ud, fordi udsynet er dårligt. Vi kunne godt se idéen i, at man satte farten ned. Ikke nødvendigvis til 40 kilometer i timen, men 50 kilometer i timen kan også gøre det, sagde hun.

Som en af de sidste bemærkninger opfordrede Helle Søby Degn til at indsende høringssvar. Det kan du gøre ved at klikke her. Du kan finde andre høringssvar i bunden af hjemmesiden her.

- Det er sådan, vi gør byrådet opmærksom på problemstillingerne, sagde hun.

Der kommer gang i bålet på torsdag, når der fejres Sankt Hans i Tranbjerg og Mårslet. Arkivfoto: Morten Pedersen

Det bliver varmt med udsigt til koncert: Her bliver bålene tændt til sankthans i Tranbjerg og Mårslet

Der er tre sankthans-arrangementer i Tranbjerg og Mårslet. Ét i Tranbjerg og to i Mårslet. Tranbjergspejderne og Mårslets Grønne Spejdere skaber rammerne for børnevenlige sankthans fejringer i hver deres by. I Mårslet er der begrænsede pladser, så du skal melde dig til. I Tranbjerg er der 3-400 pladser og mulighed for at købe mad og drikkelse på pladsen og med båltale fra Hans Skou, tidligere byrådsmedlem. 


For det mere voksne publikum er der en koncert i Vilhelmsborgskoven, hvor mårsletter kan hente vin og tapas fra WineCollective. Til koncerten vil der være traditionel, jødisk festmusik samt amerikansk blues med nordiske rødder. Der vil derudover være fællessang og båltale ved udviklingslederen for Det Jyske Musikkonservatorium. 


Der er meldt godt vejr i både Tranbjerg og Mårslet, hvor vejrudsigten lover omkring 20 grader under fejringen af sankthans.

I Tranbjerg og Mårslet vil der være garanti for en varm sankthans. Spejderne sørger for børnehygge i både Tranbjerg og Mårslet, mens der vil være en koncert i Vilhelmsborgskoven.

Mens de fleste brænder for rejse væk i sommerferien, er det nok de færreste, der brænder helt så meget for at komme til fra Tranbjerg og Mårslet til Bloksbjerg, som heksene gør.

Torsdag 23. juni ryger heksene afsted i både Tranbjerg og Mårslet, hvor Tranbjergspejderne og Mårslets Grønne Spejdere står for et arrangement i hver sin by. Mårslets Grønne Spejdere har plads til 30 børn og tilhørende forældre. Derfor kræver det tilmelding.

- Kapaciteten på vores spejdergrund er ved at være brugt, når 30 børn har mor og far med. Samtidig har vi ikke prøvet at holde sankthans før, så vi prøver det lige af, siger Sheila Truelsen fra Mårslets Grønne Spejdere.

Tranbjergspejderne forventer 3-400 deltagere i arrangementet.

- Det er en stor dag, hvor vi vil vise vores fantastiske faciliteter frem og forhåbentlig får vi nogle flere medlemmer. Det er ikke noget, vi tjener penge på. Tværtimod. Men vi kan til gengæld vise, hvad vi kan, og hvad vi gør. Og så kan jeg godt love, at det bliver et ordentligt bål, siger Bent Sejersen, gruppeleder hos Tranbjergspejderne.

Find de forskellige arrangementer og tilhørende programmer i kortet nedenfor. 

Sankthans koncert ved Giber Å

Foreningen Giber Å Kulturdage holder midsommerkoncert til sankthans i Vilhelmsborgskoven. Du kan læse om foreningen her. Her kommer der musik ved de to bands Klezmerduo og Waterfahl. Klezmerduo spiller den traditionelle jødiske festmusik, "klezmer". Waterfahl spiller "nordicana" - amerikansk blues med nordiske rødder.

Det vil være muligt for folk, der bor i Mårslet at hente en picninc-kurv ved WineCollective på Mustrupvej 75. Der vil være hvidhvin fra WineCollective og tapas fra Østjysk Vildt. Kurven koster 200 kroner. Alternativt kan man medbringe egen kurv. Hanne Fahl er medarrangør og sanger i Waterfahl, og hun glæder sig 'helt vildt' til arrangementet.

- Jeg tror, det bliver en helt fantastisk dag, siger hun.

Varme udsigter

Ifølge DMI er der lovende vejrudsigter for sankthans i både Tranbjerg og Mårslet. I Mårslet lyder prognosen på solskin og over 20 grader allerede fra klokken 17.

Vejrudsigten for 23. juni i Mårslet lyder umiddelbart på solskin ifølge DMI. Vejrudsigt: DMI

I Tranbjerg vil der ifølge DMI være overskyet, når arrangementet begynder, men temperaturen vil være over 20 grader.

I Tranbjerg skal man sankthansaften ikke umiddelbart frygte regnvejr, hverken før under eller efter bålet bliver tændt ifølge DMI. Vejrudsigt: DMI

Hvad er det egentlig, vi fejrer?

Sankthans er en fest for midsommeren, og dagen er blevet fejret i norden over flere århundreder.

Man fejrer Johannes Døberens fødselsdag til sankthans. Han har egentlig fødselsdag 24. juni, men i Danmark fejrer vi Sankt Hans aftenen før, 23. juni. Bålene til sankthans er egentlig vågeblus, fordi man ved sankthans varsler, at dagene begynder at blive kortere. Den reelle dato for årets længste dag var ifølge Illustreret Videnskab 21. juni i år.

Kirken var tidligere kritisk over for sankthans, selvom det er en fejring af Johannes Døberen. Det skyldtes især, at der til sankthans blev danset og drukket alkohol til sent ud på aftenen. De store bål blev dertil set som lemfældig omgang med ild, som blev anset for en af guds plager.

Fra venstre: Ane Koch, Bo Nordby, Emilie Lange, Brita Bartels og Inge Mikkelsen forsøger genne konkrete tiltag og ved at forbinde lokale kræfter at arbejde med FN's verdensmål. Foto: Stig Atzen

Ildsjæle fra Tranbjerg og Mårslet brænder for en bedre verden, og det starter med dit affald

En gruppe ildsjæle fra Tranbjerg og Mårslet med base i Tranbjerg arbejder med, hvordan man i lokalsamfundet kan mindske mængden af affald, man smider ud, og bedst muligt genanvende det affald, man smider ud.

Det gør de ved at kigge på konkrete tiltag, som eksempelvis hvordan man ved hjælp af gær kan omdanne husholdsningsaffald til livgivende jord og hjælpe med informationsmateriale om eksempelvis den ti-delte affaldssortering, der skal indføres i Aarhus i 2023.

Derudover vil gruppen forbinde forskellige, lokale kræfter, der kan gøre hinanden endnu bedre til at mindske mængden af affald. Eksempelvis arbejder de med mere bæredygtig indpakning i det lokale supermarked.

En gruppe ivrige frivillige med base i Tranbjerg og Mårslet forsøger at omsætte FN’s verdensmål til virkelighed i lokalområdet, fordi de vil aflevere kloden i ordentlig stand til fremtidige generationer. Og de vil gerne have dig med på holdet.

Dystre prognoser er der nok af for tiden: Temperaturen stiger og dyrearter uddør. Men det betyder ikke, at der ikke er noget at gøre. En gruppe borgere fra Tranbjerg og Mårslet arbejder i samarbejde med Tranbjerg Biblioteket om at sørge for en verden, der er nemmere at overtage for de næste generationer.

- For mit vedkommende er det vigtigt at aflevere kloden i en ordentlig stand til dem, der kommer efter os, siger Bo Nordby fra Tranbjerg.

- Jeg synes, det gør ondt, når jeg hører, at børn og børnebørn ikke er sikre på, at de vil sætte børn i verden, forklarer Inge Mikkelsen fra Mårslet.

- Hvis vi ikke gør noget, får det jo store konsekvenser. Ikke bare for os her i denne gruppe, men for alle, fortæller Brita Bartels fra Tranbjerg.

Direkte betydning

De udgør sammen med Emilie Lange fra Tranbjerg Biblioteket og Ane Koch fra Aarhus Bibliotekerne den hårde kerne, der mødes stort set hver mandag. De går dog snart på sommerferie, men starter op igen 15. august.

Her vil de arbejde konkret med hovedsageligt FN’s 11. verdensmål om bæredygtige byer og samfund ved at arbejde med affald. Det går kort sagt ud på at være mere effektiv med de ressourcer, man har, ved ikke at smide ting ud, som stadig gør nytte.

Ved hjælp af gær, tålmodighed og jord kan man omdanne husholdningsskrald til livgivende jord. Det kaldes Bokashi, og gruppen har haft Marianne Mikkelsen inde til at fortælle om metoden. Foto: Bo Nordby

- Vi besluttede fra starten, at vi ville arbejde med noget, der har en direkte betydning for alle borgere i Tranbjerg. Det må man sige, at det her har, siger Bo Nordby.

Opgaven med affald kan opdeles i to, uddyber Brita Bartels.

- Vi vil gerne genanvende det affald, vi kan. Og så forsøger vi at arbejde med, hvordan man mindsker affald, siger hun.

Fra affald og avispapir til frugtbar jord

Siden begyndelsen af året har gruppen søsat flere tiltag, som skal være medvirkende til en lysere fremtid. Blandt andet har de afviklet et arrangement om den såkaldte ”Bokashi-metode”. Det går i sin enkelthed ud på, at man fermenterer sit affald ved hjælp af gær, så det bliver til livgivende jord.

- Det er noget, man kan gøre, selv hvis man bor i en 2-værelses lejlighed. Det er noget, alle kan gøre i princippet. Affaldet gærer i to uger, og når det så kommer i kontakt med jord efterfølgende, bliver det virkelig hurtigt omdannet til frugtbar jord, fortæller Inge Mikkelsen.

Gennem temadage har gruppen gjort flere lokale borgere klogere på deres arbejde med verdensmålene. Privatfoto.

Derudover håber gruppen at kunne supplere udrulningen af den udvidede affaldssortering i Aarhus Kommune, som træder i kraft fra 2023.

- Vi vil gerne lave informationsmateriale, holde informationsmøder og lave udstillinger om sortering, og hvordan man kan gøre det bedst muligt, så man ikke bare står med nogle nye skraldespande, siger Bo Nordby.

Klodekampens kerne

Det er som nævnt hovedsageligt verdensmål nummer 11 om bæredygtige byer og samfund, gruppen arbejder med. Man kan dog også argumentere for, at de arbejder med verdensmål nummer 17 om partnerskaber for handling.

Gruppen forsøger udover at arbejde konkret med affald at forbinde lokale, bæredygtige kræfter for at mindske affaldsspild i lokalområdet.

- Vi håber, at vores projekt kan udvides til at inkludere netværkssamarbejde med andre foreninger, der også arbejder med genbrug og affaldssortering. Arbejder man for eksempel med at bekæmpe madspild, kan det stadig være, at man ikke kommer af med alle sine madvarer. Det kan så bruges af nogle andre til kompost eller Bokashi, forklarer Bo Nordby.

- Vi arbejder også med at forbinde producenter af speciallavet papindpakning til kød med SuperBrugsen. Den slags indpakning giver mindre affald, uden at det betyder, at kødet gennemvæder pappet for eksempel, siger Brita Bartels.

Hvis netværket for alvor skal komme ud i alle kroge, håber gruppen at få endnu flere frivillige med, som kan bidrage til både idéudvikling og konkrete handlinger.

- Det er ikke sådan, at man forpligter sig, hvis man prøver at være med, selvom vi selvfølgelig håber, at flere gerne vil hjælpe, siger Inge Mikkelsen.

Mette Albæk har genfundet sit kunstnergen i Kirketorvet 10, hvor hun nu også udstiller sit værk. Det er planten til højre i billedet, der er afbilledet sammen med udsigten ud gennem vinduet. Foto: Stig Atzen

Mette har genoplivet sin indre kunstner: Nu udstiller hun sit Tranbjerg

Mette Albæk fra Tranbjerg havde ikke tid til at passe sin malerhobby, da hendes børn var små. Gennem initiativer på Kirketorvet 10 er hendes hobby blevet genoplivet, og hun udstiller lige nu et værk i udstillingen 'Mit Tranbjerg' som en hyldest til bylivshuset, der ifølge hende "ser fortællingerne med nye øjne og vender tingene lidt på hovedet". 


Tranbjerg er for hende et sted, hvor man skal føle sig tryg, og fællesskaber om eksempelvis kunst er med til at fremme trygheden, mener hun. 

Mette Albæk er ifølge arrangøren af udstillingen Merete Aude Graversen lige det, hun forsøger at ramme med kulturarrangementer i Kirketorvet 10. Det handler netop om at aktivere Tranbjergs kreative sjæle, så Tranbjergs kulturliv kommer til at blomstre.

Mette Albæk fra Tranbjerg havde egentlig lagt penslen fra sig, da hun fik børn, men nu er den tilbage i hendes hånd, og hun udstiller et værk i udstillingen ’Mit Tranbjerg’ på Kirketorvet 10. Arrangøren håber, at hun kan inspirere endnu flere kunstnerspirer.

De fleste har en hobby eller en interesse, der er lagt på hylden hen over årene. Det kan være saxofonen, som samler støv i hjørnet, skakbrættet, der er røget på loftet eller i Mette Albæk fra Tranbjergs tilfælde, malerpenslen der blev tør.

- Mens mine børn var små var tiden ikke til at male. Nu er jeg lige så stille ved at komme i gang igen, men teknikken er noget rusten. Jeg så, at nogle medborgere arrangerede ‘croquis med tøj på’ på Kirketorvet 10, og tænkte at det var en god mulighed for at træne mine evner, siger hun.

Hun blev til croquis-arrangementet tilbudt at deltage i udstillingen 'Mit Tranbjerg', og det takkede hun ja til. Hendes værk afbilleder planten, som står lige til højre for maleriet. Det er en fortælling om Kirketorvet 10, påpeger hun:

- Værket handler om, at når vi ser på tingene med nye øjne og vender fortællingerne lidt på hovedet, så opstår der nye fortællinger og muligheder. Det er det, man prøver på her i huset, og det inspirerede mig.

Udstillingen skulle egentlig være løbet frem til 17. juni, men er blevet forlænget, så du kan se Mette Albæk og de andre kunstneres værker frem til 24. juni.

Merete Aude Graversen spejler sig i kunstneren Line Hjorts værk, et stort øje med spejl i øjets iris. Hun er imponeret over kunstnernes kreativitet. Foto: Stig Atzen

By med egen kunst

Idékvinden bag udstillingen er den lokale kunstner, Merete Aude Graversen, der har lavet det i samarbejde med Kirketorvet 10. Hun håber at kunne aktivere flere som Mette Albæk, hvis malerpensel er blevet tør for en periode.

- Jeg er selv uddannet kunstner, og jeg har siddet meget selv. Det er mit håb, at vi skal skabe mere fællesskab om kunsten her i Tranbjerg. Jeg har boet i Tranbjerg i mange år, og det er ikke længere en lille oplandsby. Det er en stor by, hvor vi også selv kan lave kunst, siger hun og roser Mette Albæk.

- Hun er lige det, vi håber at ramme med vores kunstarrangementer. Mette og jeg bor tæt på hinanden, og selvom jeg kendte hende inden, vidste jeg ikke, hun havde en kunstner i sig. Nu har jeg en masse idéer til projekter, som vi kan lave sammen.

Merete Aude Graversen er uddannet kunstner og var med til at vurdere, hvem der skulle vinde førstepladsen i udstillingen 'Mit Tranbjerg'. Foto: Stig Atzen

Mit Tranbjerg

’Mit Tranbjerg’ er navnet på udstillingen, og derfor har kunstnerne skullet tænke over, hvad Tranbjerg betyder for dem.

Tranbjerg er mit hjem. Det er her, jeg har brug for at føle mig tryg, tilpas, og at mine børn har det godt. Jeg tror, at fællesskabet er meget vigtigt for følelsen af tryghed, og at man har det godt. Derfor er jeg også glad for, at Kirketovet 10 skaber fællesskaber om eksempelvis kunst, siger Mette Albæk.

Hun er selv forbløffet over, hvor forskelligt de lokale kunstnere har grebet opgaven an. Kunstnernes syn på Tranbjerg er således vidt forskelligt.

Mikkel Noe-Nygaard vandt både juryens pris og publikumsprisen for hans værk, der lægger vægt på realisme og helt korrekte størrelsesforhold. Foto: Stig Atzen