Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

På en mark mellem Holme og Tranbjerg kan et stort boligområde være på vej. Der er dog et par forhindringer, som lige nu står i vejen for projektet. Byggeriet i baggrunden er Aarhus Friplejehjem og ungdomsboliger. Foto: Christian Gnutzmann

400 boliger, der ikke er til at lægge fra sig

Kære læser

Kender du det, når du har fået en idé, som du ikke kan slippe? Du ved, den er god. Du er stålsat på, at den skal gennemføres.

Den slags idéer er givetvis nemmest at arbejde med, når man selv bestemmer. Og når det handler om 400 boliger ved Slet Møllevej, som ejendomsudvikleren MVM-Ejendomme gerne vil opføre, bestemmer man ikke selv. Det gør byrådet i Aarhus.

Området er lige nu erhvervsområde, og det vil sige, at man ikke kan bygge boliger. For ikke længe siden besluttede byrådet i Aarhus, at det skulle forblive sådan, da de 24. marts 2021 vedtog temaplanen for erhvervsarealer i Aarhus.

Afslaget på at gøre det til et boligområde ville nok få de fleste til at lægge idéen fra sig. Men ikke Mikael Mortensen fra MVM-Ejendomme. Han forsøger endnu en gang at få byrådet til at kigge på mulighederne for at gøre området til et boligområde i stedet for et erhvervsområde.

Argumentationen i byrådet handlede ved behandlingen i 2021 i høj grad om miljørisici fra en virksomhed i nærheden. Risikovurderingen ønsker MVM-Ejendomme at tage op igen. Det synes umiddelbart som en enkel problemstilling; kan man påvise, at der ikke er miljørisici, kan området blive til boliger.

Men så nemt er det ikke.

Byrådspolitikerne er nemlig ikke enige om, hvorvidt området er naturligt at udvikle, uanset om der er miljørisici eller ej.

Hvad synes du?

Husk, at du hjertens gerne må hive fat i mig, hvis du har noget på hjerte. Det er nemlig sjældent, du står alene med det, og jeg vil rigtig gerne forbinde lokalområdet om de udfordringer og styrker, der er. Mit telefonnummer er 42 18 97 24, og min e-mail er stdat@tranbjerg-maarsletLIV.dk.

Vi tales ved.

Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
Det er ikke hverdagskost, at en byudvikler og en fællesrådsformand er enige om, at et byggeprojekt med hundredevis af boliger er det helt rigtige. Men det er tilfældet på Slet Møllevej mellem Tranbjerg og Holme, hvor afgående formand Helle Søby Degn fra Tranbjerg Fællesråd og Mikael Mortensen fra MVM-Ejendomme er på bølgelængde. Foto: Christian Gnutzmann

Planer om 400 nye boliger ved Holme får et nyt forsøg: - Der er brug for den her type boliger

Op til 400 boliger ved Slet Møllevej er ifølge ejerne af jordlodsen sat på pause. Det er det, fordi krigen i Ukraine har gjort alting dyrere, og når det i forvejen er en dyr affære at bygge så mange boliger, venter investorerne på, at det bliver normaliseret. 

Derudover fastholder Aarhus Kommune, at området skal være et erhvervsområde. Det giver ifølge Mikael Mortensen ingen mening, da der både er friplejehjem og ungdomsboliger meget tæt på området, og man har byggemodnet området til boliger. 

Han henviser også til, at Tranbjerg Fællesråd har været åben for, at man bygger ved Slet Møllevej.

Der er plads til cirka 400 boliger, og Tranbjerg Fællesråd er allerede positive overfor projektet. Problemet er bare, at kommunen så sent som sidste år sagde nej, fordi der skal være plads til erhverv på grunden. Nu får planerne et forsøg mere.

Det er på en måde et lille smørhul.

Til den ene side er der udsigt til Jelshøj. Til den anden side ligger det nye friplejehjem og ungdomsboliger.

Mod syd er der grønne områder, inden Tranbjerg begynder, og vender man sig rundt, kan man se industrikvarteret i Holme med Proshop i frontlinjen.

Det er markerne ved Slet Møllevej, der er tale om.

Lige nu er det landbrugsjord, men måske kan det blive hjemsted for op imod 400 boliger. Det er i hvert fald den ide, Mikael Mortensen, som er direktør i MVM-Ejendomme, forsøger at føre ud i livet.

- Vi snakker om etageboliger, som skal være til at betale. Det skal være sådan, at seniorerne og skilsmissefamilier også kan finde et sted at bo i nærheden af det område, de allerede bor i, siger Mikael Mortensen, som synes, at den sydlige del af Aarhus er blevet forsømt.

- Der mangler den her type boliger i vores del af byen. Vi har brug for, at de ældre kan flytte i noget billigere, så nye familier kan komme ind i deres huse, så vi får en naturlig udskiftning, siger Mikael Mortensen, der selv bor i Tranbjerg i bunden af den mark, han gerne så boligbyggeriet på.

Skal bare være pænt

Siden 2003 har MVM-Ejendomme ejet landbrugsjorden ved siden af friplejehjemmet. Planen er, at jorden skal sælges, og så er det Arkitema, der skal være arkitekter på det.

- Vi vil bare være sikre på, at det bliver et godt byggeri, og så skal det være pænt at kigge på, siger Mikael Mortensen.

Snart kan han forhåbentlig se det første udkast til et konkret projekt. For lige nu er projektet endnu ikke fattet ned på papir.

- Men vi håber, at Arkitema kan komme i gang inden sommerferien, og så skal det sendes til kommunen, som ikke tager stilling til det, før der er noget konkret.

Fik nej sidste gang

Når Arkitema står klar med et konkret bud på et projekt, bliver det lidt af en milepæl for MVM-Ejendomme. Siden 2005 har virksomheden forsøgt at få ønsket om at bygge boliger igennem til kommunen.

Senest i løbet af 2020 og 2021, hvor det blev drøftet på Rådhuset. Her blev det et nej fra politikerne.

Den store udfordring er, at området er udlagt til erhvervsområde. Det betyder, at arealet er forbeholdt virksomheder. Den slags arealer findes der mange af i kommunen, så man sikrer sig, at der altid er plads til nyt erhverv.

Et af argumenterne for, at området egner sig til bebyggelse, er, at der ikke er en park eller lignende, som må lade livet for boliger. Det er derimod "bare" en mark, som skal agere byggegrund. Det vægter Tranbjerg Fællesråd højt. Foto: Christian Gnutzmann

Sidste år vedtog byrådet en temaplan for erhvervsarealer, hvor der netop var forslag om at ændre området ved Slet Møllevej fra erhverv til boligområde. Men det var der altså ikke opbakning til, på trods af at flere politikere ellers var lune på tanken.

Det helt store benspænd var, at virksomheden Carpenter ligger små 300 meter nord for der, hvor arealet begynder.

Carpenter bliver betegnet som en risikovirksomhed, hvilket betyder, at det kan få alvorlige konsekvenser for mennesker omkring virksomheden, hvis noget går galt. Det kan være på grund af giftige eller brandfarlige stoffer.

Det fik byrådet til at bakke ud og sige nej til at ændre områdets karakter, og dermed måtte Mikael Mortensens boligdrømme forblive drømme lidt endnu.

Prøver igen

Mikael Mortensen tror dog stadig på, at boligerne bliver til virkelighed. Også selvom Carpenter stadig ligger, hvor den gjorde for et år siden.

- Lokalplanen giver tilladelse til at bygge et hotel, men det vil være mere fornuftigt at bygge de boliger, man mangler i Tranbjerg og Aarhus Syd, siger han.

En aktindsigt, sendt afsted af MVM-Ejendomme, viser, at der er lavet en beregning af konsekvenser ved forskellige uheldsscenarier hos Carpenter.

Beregningerne viser fem forskellige scenarier for brand eller en utæt slange. Her vil kun et af scenarierne have konsekvenser for personer udenfor virksomhedens matrikel, og her vil det være nabovirksomheden i den østlige ende, der risikerer at blive påvirket.

Samtidig vurderer Center for Miljø og Energi, at ”der er truffet effektive foranstaltninger, der hindrer, at et uheld sker eller udvikler sig, så det kan medføre alvorlige farer udenfor virksomheden samt på miljøet”.

Kan starte i morgen

I princippet har de været klar til at bygge boliger på grunden i små 20 år. Så hvis tilladelsen kommer fra kommunen, kommer de ikke til at sidde på hænderne.

- Vi kan starte i morgen, sådan lidt sat på spidsen. Der er jo byggemodnet her. I forbindelse med at man byggede plejehjem og ungdomsboliger, har man etableret kloaksystem, varme og veje. Det hele er her jo, siger Mikael Mortensen.

Aarhus Friplejehjem åbnede i 2015. Måske kan flere naboer være på vej. Arkivfoto: Axel Schütt

Der mangler bare grønt lys fra byrådet, så området kan ændres fra erhvervsareal til boligområde.

- Jeg synes, det er uhensigtsmæssigt med mere erhverv herude, når der er bygget plejehjemsboliger og ungdomsboliger. Der er 130.000 kvadratmeter ledigt erhvervsareal i Aarhus Syd, og nye virksomheder vil hellere tættere på motorvejen. Vi haft grunden siden 2003, og der er ikke kommet en eneste henvendelse fra en virksomhed, der ville bygge, siger Mikael Mortensen.

Lige hvad vi har brug for

Det sker ikke så tit, at byudviklere møder stor opbakning fra borgere og fællesråd. Men i det her tilfælde håber Helle Søby Degn, formanden for fællesrådet i Tranbjerg, også på, at projektet bliver til noget.

- Jeg har forhørt mig hos vores medlemmer, og der er ikke nogen, der har noget i klemme ved det her område. Det er bare en mark nu, så det er ikke sådan, at man mister et grønt område. Og den grønne kile vil fortsat være her, siger hun.

Helle Søby Degn kender flere, der er ved at være oppe i årerne, og som kunne være klar til at rykke i noget mindre. Det tilbud findes bare ikke lige nu.

- Det er det, vi har brug for, så vi får noget udskiftning. Det vil også være en mulighed for industrien, som jo har brug for at tiltrække folk.

Samtidig peger hun på, at området ved Slet Møllevej mere eller mindre er køreklart. Det vil ikke give en masse problemer med manglende stisystemer, skoleveje og hvad man ellers oplever af udfordringer ved nybyggede boligkvarterer.

- Man bør kigge på steder, som her, hvor man har tingene i forvejen. Der kan blive noget ekstra trafik, og her kunne man passende omlægge Sletvej, så den går bag om Ellemosevej. Det kan godt være, at det er en dyr løsning, men det vil betyde rigtig meget for de mennesker, der skal til og fra arbejde, og ikke mindst de mennesker som vil potentielt kommer til at bo her, siger formanden for Tranbjerg Fællesråd.

Gert Bjerregaard (V) mener, at det er en god idé, at området ved Slet Møllevej får et formål ved, at man laver boliger, i stedet for at det ligger hen som erhvervsområde. Foto: Axel Schütt

Unaturligt eller en god mulighed: Byrådspolitikere uenige om boliger i Slet

Jan Ravn Christensen fra SF er imod udviklingen af området ved Slet Møllevej til 400 boliger, som MVM-Ejendomme ønsker at udvikle til boliger, og som Tranbjerg Fællesråd støtter op omkring. Han mener, at det vil være unaturligt at have boliger i området, fordi infrastrukturen ikke er til det. Ifølge ham vil det ikke ændre noget, at man vurderer, at der ikke er miljørisici i området. 


Modsat Jan Ravn Christensen er Gert Bjerregaard fra Venstre positiv over for ideen, såfremt det altså kan fastslås, at området ikke indeholder miljøfarer for potentielle beboere. Han synes i stedet, det er ærgerligt, hvis området ligger hen, fordi det er et erhvervsområde, når der er et ønske om at bygge der. Han påpeger, at man vil kunne finde andre områder, der kan gøres til erhvervsområder, hvis området ved Slet Møllevej omdannes.

Gert Bjerregaard (V) mener, at hvis man kan påvise, at der ikke er miljørisici, kan det være en god mulighed med boliger i Slet, mens Jan Ravn Christensen (SF) kalder det for et unaturligt sted at lave boliger.

Byudvikleren MVM-Ejendomme ønsker at lave 400 boliger i ”etageboliger, som skal være til at betale” på markerne ved Slet Møllevej syd for Aarhus Friplejehjem. Tranbjerg Fællesråd bakker op om projektet. Men byudvikler og fællesråd sidder ikke med beslutningerne i sidste ende.

Det gør Aarhus Byråd.

Sidst området blev behandlet af byrådspolitikerne, var miljørisici fra virksomheden nordøst for området Carpenter årsagen til, at området ikke blev omdannet fra erhvervsområde til boligområde. Man var simpelthen bange for, at det ville gå udover boligerne og de potentielle beboere, hvis noget gik galt på virksomheden.

Miljørisici er ifølge medlem af teknisk udvalg gruppeformand for Venstre og Gert Bjerregaard i høj grad det, der skal på plads, før området kan gå fra erhvervsområde til boligområde.

- Det, der er afgørende, er, at vi ikke etablerer boliger på et areal, hvor der er høje miljørisici. Er der ikke en risiko, synes jeg, der er en god mulighed i det. Det skal vi selvfølgelig have undersøgt grundigt, før vi træffer nogen beslutning, siger han.

Jan Ravn Christensen synes ikke, at det er naturligt at lave boliger på området ved Slet Møllevej uanset mijørisici. Foto: Kim Haugaard/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

Selvom MVM-Ejendomme kan påvise, at nabovirksomheden ikke udgør en risiko for potentielle boliger, tilslutter Jan Ravn Christensen (SF) sig ikke idéen om 400 boliger på området.

- Det er ikke et naturligt område at lave boliger på. Det ændrer ikke noget, at der ikke er miljørisici, vurderer han.

Jan Ravn Christensen og Gert Bjerregaard var begge med til at debattere området, da det var i byrådet første gang. Her blev det ikke omdannet fra erhvervsområde til boligområde.

Ikke hensigtsmæssigt

Byrådsmedlemmet fra SF mener ikke, at der er den nødvendige infrastruktur i området til at omlægge det til boligområde. Han synes ikke, at boliger vil forekomme naturlige i forlængelse af virksomhederne nord for området, der blandt andet tæller Jem & Fix, Norlys, Toldstyrelsen og Volkswagen.

- Det interessante for os i SF er, at man udvikler boligområder i overensstemmelse med den infrastruktur, der er. Der er ikke lige nogen skole i nærheden, nogle stier, man kan gå til og fra daginstitutioner. Det er ikke hensigtsmæssigt at bygge boliger i området, siger han.

Men Fællesrådet vurderer jo, at det giver god mening, og de er vel lokalområdets talspersoner for, om området er egnet?

- Mit indtryk er, at der er delte meninger om, hvorvidt det er en god idé, selvom Fællesrådet vurderer, at det er en god idé.

Hvor er erhvervet?

Området er lige nu en mark, selvom det er udlagt til erhvervsområde. Det giver ifølge Gert Bjerregaard anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden ikke vil gøre mere gavn som boligområde, mens man kunne udlægge noget andet til erhverv.

- Der er nok ikke nogen, der har lyst til at udvikle det som erhverv, siden det har ligget hen så længe. I stedet for at lade det ligge hen, synes jeg, man kunne imødekomme ønsket om at lave boliger i stedet, såfremt området altså egner sig til det i forhold til miljørisici, fortæller han og supplerer:

- Så kan man se på, om der ikke er andre områder, der kan komme i spil til erhverv.

Jan Ravn Christensen tror stadig på, at området kan fungere til erhverv, fordi der er stor efterspørgsel på erhvervsområder i Aarhus.

- Det kan jo være en rigtig god forretning, at man ikke får erhverv ind og i stedet får lov at bygge boliger i et område. Men jeg er ikke sat i verden for, at nogle kan tjene en masse penge. Jeg er sat i verden for at tjene den almindelige borger.