Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Naboer til Landevejen råber op: Støjen er der konstant. Foto: Stig Atzen

Landevejen larmer konstant

Kære læser

Der er noget, der larmer i Tranbjerg. Naboer til Landevejen forsøger i dagens nyhedsbrev at overdøve trafikstøjen fra Landevejen, som går tværs gennem Tranbjerg. For støjen er der hele tiden, råber naboerne enstemmigt.

Jeg har været på besøg ved tre forskellige naboer til Landevejen, og alle tre steder har jeg ved selvsyn kunnet konstatere, at larmen fra Landevejen var høj. Jeg havde ikke professionelt måle-udstyr, og jeg er ikke ekspert på feltet, men jeg oplevede vejen som støjende.

Jeg var dog kun besøgende hos de mennesker, der bor ud til vejen. Derfor kunne jeg efter vores snak pakke min blok, kuglepen og kameratelefon i tasken igen, inden jeg smuttede. Det kan de selvsagt ikke. De føler, at støjen nærmest er flyttet ind.

Og som du også kan læse i dagens nyhedsbrev, er støjen ikke noget, man har lyst til at dele husstand med. Det kan ifølge en seniorspecialist i støj give stress-følger, og det betyder en øget risiko for sygdomme, der kan ramme hårdt.

Udover støjen er der noget andet, der larmer. En uklarhed over, hvornår det bliver bedre. Og om det bliver bedre - og ikke værre - når Giber Ringvej står færdig. Fælles for alle naboerne er, at de tror, støjniveauet vil stige, når Giber Ringvej er køreklar.

Tranbjerg-MårsletLIV forsøger at få politikerne i tale og forhøre, om de kan give naboerne til Landevejen den forløsning, de efterspørger. Historien her blev til ved, at Landevejens naboer tog kontakt til os. Det kan du også gøre på telefonnummer 42 18 97 24 og email stdat@tranbjerg-maarsletliv.dk.

Tak for, at du følger med.

Billede af Stig Atzen
Billede af skribentens underskrift Stig Atzen Journalist
En måling med Jan Søgaards mobiltelefon viser, at der i hans og Janni Søgaards have en fredag eftermiddag er et støjniveau på 65 decibel. Miljøstyrelsen har fastlagt en grænse på 58 decibel i boligområder. Foto: Stig Atzen

Langs landevejen er støjen konstant: Naboer kræver garanti for, at de kan være i hjemmet

Naboerne til Landevejen i Tranbjerg oplever, at trafikstøjen er konstant generende. Faktisk er den så slem, at de ikke føler, at de kan være på deres egen matrikel eller få den nattesøvn, de ønsker.

Det er selvsagt ikke en situation, som nogen ønsker at være i. De overvejer at flytte. Over de senere år, er støjen blevet værre og værre, og havde de vidst, hvordan det ville udvikle sig, havde de ikke flyttet ind i deres bolig, siger de.

Nu er der udsigt til, at Giber Ringvej kommer til at kobles til Tranbjerg med to svingbaner ind ad Landevejen. Det får borgerne til at råbe op. De tror, at støjen bliver meget værre, og de ønsker at få en garanti på, at Aarhus Kommune har tænkt sig at støjsikre dem.

På Tranbjerg Hovedgade, Kirkevænget og Jegstrupvænget betyder støjen, at borgere ikke kan være i haven eller have vinduet åbent. Med Giber Ringvej frygter de, at udviklingen tager fart, og de vil gerne have vished om, at der bliver gjort noget ved problematikken.

Det højtonede metalliske trafiksus langs Landevejen i Tranbjerg er ifølge naboer på Tranbjerg Hovedgade, Kirkevænget og Jegstrupvænget konstant. Nogle gange bliver det konstante sus overdøvet af et dybt accelerationsbrøl fra en motorcykel eller lignende, men trafikstøjen er der hele tiden.

Sådan oplever borgere fra Kirkevænget, Jegstrupvænget og Tranbjerg Hovedgade det.

- Vi kan ikke have vinduet åbent, og vi kunne ikke finde på at invitere vores gæster ud at sidde i haven. Vi synes ikke, det er rimeligt, at man skal leve på den her måde. Støj har også betydning for vores og vores naboers helbred, fortæller Janni Søgaard, som bor på Kirkevænget med sin ægtefælle, Lars Søgaard.

Hun er ikke alene om at mene, at støjen er overdøvende langs Landevejen.- Vi har vejen lige i baghaven. Støjen betyder, at vi ikke kan bruge vores udendørs arealer. Vi kan ikke få den fred og ro i haven, når vi kommer hjem fra arbejde. Støjen er der bare hele tiden, siger Rasmus Poulsen, som bor på Tranbjerg Hovedgade med sin hustru Line Poulsen.

- Jeg bliver vækket om natten af det. Det påvirker ens hverdag, at man sover dårligt, tilføjer hun.

Rasmus og Line Poulsen bor på Hovedvejen i Tranbjerg. Landevejen løber forhøjet bag deres hus, og derfor ryger støjen lige ned i deres have. Foto: Stig Atzen

Carina Graae Rasmussen, der bor på Jegstrupvænget, stemmer i:

- Støjen er der hele tiden. Vi kan ikke sidde ude i haven, for den der susen er der konstant. Hvis vi har vinduerne åbne, hører vi det også indenfor, fortæller hun.

Har overvejet flytning

Den konstante støj har fået flere af naboerne til at overveje, om de skulle flytte. Ikke fordi de ikke kan lide Tranbjerg eller deres kvarterer. Men fordi støjen ikke er til at holde ud.

- Vi har overvejet, om vi skulle flytte på grund af støjen, siger Carina Graae Rasmussen fra Jegstrupvænget.

Også Janni og Lars fra Kirkevænget har overvejet at flytte væk fra vejstøjen.

- Vores søn talte på et tidspunkt om, at han gerne ville overtage vores hus. Men det kan vi slet ikke nænne at gøre mod ham. Vi er egentlig glade for at bo i Tranbjerg. Men det her er ikke til at være i, siger Janni Søgaard fra Kirkevænget.

- Vi kan ikke være i det, hvis det bliver ved med at blive værre, end det er, siger Line Poulsen.

Hvis man kan finde penge til et så stort projekt som Giber Ringvej, bør man også kunne finde penge til at støjsikre de borgere, som bor ud til den.

Carina Graae Rasmussen, bor på Jegstrupvænget.

Blevet værre med årene

Landevejen var der jo også, da I flyttede hertil. Hvorfor flyttede I, når I vidste, at der var en landevej tæt på?

- Det er mit barndomshjem, som vi købte af mine forældre. Det er kun blevet værre med årene. Som barn lagde vi ikke rigtig mærke til det, og da vi købte det, var det godt nok blevet værre, men det var ikke i nærheden af, hvad det er nu. Det er steget markant, siden vi overtog det, siger Line Poulsen fra Tranbjerg Hovedgade.

- Da vi flyttede hertil i 2004, kunne man godt høre vejen. Men det var jo ikke sådan her. Det er bare blevet værre med årene, det er der hele tiden, og det bliver kun værre, når Giber Ringvej er færdig, siger Lars Søgaard fra Kirkevænget.

- Jeg kan godt forstå, du spørger. Men det var slet ikke sådan her, da vi flyttede ind, tilslutter Carina Graae Rasmussen.

I kortet herunder kan du med blå markering se, hvor Landevejen løber. Du kan se med gul markering, hvor Giber Ringvej kommer til at gå, og med rød markering kan du se, hvor borgerne, vi har talt med, bor. Zoom ind ved at klikke på krydset nederst i venstre hjørne eller ved at scrolle med musen.

Mangler garanti

De stigende støjgener har lange perspektiver. Til efteråret forventer man, at Giber Ringvej bliver færdig, og med en dobbelt svingbane fra Giber Ringvej ind mod landevejen, er det ifølge borgerne på de tre forskellige adresser helt tydeligt, at man forventer større trafik.

Fakta om støj

  • Miljøstyrelsen har fastlagt en støjgrænse på 58 decibel i boligområder. Det vil sige, at styrelsen har vuderet, at støj op til 58 decibel er acceptabelt. Den grænseværdi bruges også af Aarhus Kommune.
  • Boliger, der bliver bygget efter vejstøjvejledningen fra 1984, skal opføres med støjsikring, hvis trafikstøjen overstiger 58 decibel.
  • Støjen beregnes ved brug af Nordic2000-metoden. Det er en beregningsmodel, der bygger på støjmålinger på tværs af nordiske lande. Beregningsmodellen tillægger desuden støj om natten ekstra værdi for eksempel, fordi det er mere forstyrrende.
  • Aarhus Kommune går i gang med en ny støjkortlægning i enten 2022 eller 2023, og det vil blive fulgt op af en støjhandlingsplan i 2024. Den seneste handlingsplan er fra 2018. Kortlægningen vil bygge på tal fra 2021.
  • Støjen fra Giber Ringvej er beregnet særskilt i VVM-undersøgelsen, som blev lavet i forbindelse med anlæggelsen af Giber Ringvej. Beregningerne viser, at der i den sydlige del af Tranbjerg vil være et decibelniveau over 58, hvilket er grænseværdien for støjværn.

- De planlægger med to svingbaner fra Giber Ringvej og ind ad landevejen. Det gør man jo ikke, hvis man ikke forventer, at der kommer mange flere biler, siger Lars Søgaard.

Den forventning betyder, at man på Tranbjerg Hovedgade, Kirkevænget og Jegstrupvænget ønsker en garanti. I det nuværende budgetforlig står der således:

"Såfremt der ikke fuldt ud bliver brug for den centrale reserve for Bering-Beder Vejen til naturinvesteringerne, ønsker forligspartierne, at det undersøges, hvordan der bedst kan sikres yderligere støjreduktion ved anlæg af Bering-Beder Vejen."

Man kan også høre Landevejens sus langt henne ad Kirketorvet, konstaterer Jan Søgaard. Foto: Stig Atzen

Det ønsker borgerne omsat til en konkret garanti fra rådmand Steen Stavnsbo (K) fra Teknik & Miljø.

- Hvis man kan finde penge til et så stort projekt som Giber Ringvej, bør man også kunne finde penge til at støjsikre de borgere, som bor ud til den. Det må være småpenge i forhold til hele vejen. Hvis man gerne vil have, at Tranbjerg er et attraktivt sted at flytte til, må det også have noget at sige, fortæller Carina Graae Rasmussen fra Jegstrupvænget.

- Jeg siger ikke, at der skal stå en støjvold klar samtidig med vejen. Men vi vil gerne have en bekræftelse på, at det sker. Vi ved jo heller ikke, hvor meget mere støj der kommer med Giber Ringvej, og vi er allerede hårdt ramt, pointerer Rasmus Poulsen fra Tranbjerg Hovedgade.

- Vi vil gerne invitere Steen Stavnsbo på en kop kaffe herude også. Så kan han selv høre, hvordan det står til, siger Janni Søgaard.

Tranbjerg-MårsletLIV vil fortsætte med at dække støjproblemerne langs Landevejen i Tranbjerg, og vi forsøger løbende at få en kommentar fra Steen Stavnsbo (K), der er rådmand for Teknik & Miljø.

Langs den sydlige del af Landevejen har nogle af de nyere boliger fået et støjhegn, fordi støjniveauet er for højt. Ifølge Allan Jensen virker støjhegn bedst for husene tæt på, mens det virker ringest for huse langt fra. De vil dog typisk opleve mindre støj i kraft af at være længere væk fra støjkilden. Foto: Stig Atzen

Trafikstøj øger risiko for sygdom, selv hvis det ikke generer dig

Det er mere end bare småirriterende at være udsat for høj trafikstøj, lyder det fra Allan Jensen, som er seniorspecialist i støj ved rådgivningsfirmaet Rambøll.

Støjen kan give stress, og stress kan betyde en øget risiko for alvorlige sygdomme som hjertekarsygdomme eller diabetes. Det gælder faktisk også, hvis du ikke umiddelbart føler dig generet af støjen.

Man kan ikke sige entydigt, at konstant støj er slemmere end varierende støj. Men motorvejsstøj opleves som værre end landevejsstøj, og det, der blandt andet kendetegner motorveje, er ifølge Allan Jensen, at støjen er konstant.

Hvis du lever et sted, hvor du generes af trafikstøj, kan det udløse stressreaktioner fra din krop, som øger din risiko for sygdom. Selvom du ikke er meget generet af støjen i din dagligdag, kan det øge risikoen. Især hvis det forstyrrer din søvn.

Forestil dig, at du kommer hjem fra arbejde og åbner dit vindue for at lufte ud. Med ind ad det åbne vindue kommer sammen med den friske forårsluft en susende trafikstøj fra den nærliggende vej. Irriterende. Du fortsætter din dag, indtil det er sengetid. Du har lidt svært ved at falde i søvn til suset fra vejen. Selv da du falder i søvn, vågner du midt om natten til lyden fra den nærliggende landevej.

Læs her, hvordan borgere langs Landevejen i Tranbjerg oplever støjgener fra vejen.

Den irritation og søvnforstyrrelser kan give stresssymptomer. Disse symptomer får måske dit blodtryk til at stige, dit insulin-niveau til at falde, eller måske svækker det dit immunforsvar.

På den måde medvirker trafikstøj til, at du har en øget risiko for hjertekarsygdom eller diabetes. Det fortæller Allan Jensen, seniorspecialist i akustik og støj ved rådgivningsfirmaet Rambøll.

Allan Jensen er seniorspecialist i akustik og støj ved rådgivningsfirmaet Rambøll. Foto: Stig Atzen

- Det er vigtigt at understrege, at støj opleves meget individuelt. Men hvis man lever i et område med et højt støjniveau, kan det forringe livskvaliteten og øge risikoen for negative helbredseffekter. De to ting spiller faktisk sammen, for en forringet livskvalitet kan øge de negative helbredseffekter, som så kan forringe livskvaliteten, fortæller han og tilføjer:

- Det, man bor i et område med meget støj, betyder ikke, at man får hjertekarsygdomme eller stress. Men der er en øget risiko for det.

Rammer også ugenerede

Du har måske hørt en nabo klage over støjen i dit nabolag, men du oplever det ikke selv som sådan generende. Det betyder dog ikke, at du går helt fri fra støjens effekt.

Ved den støjgrænse på 58 decibel, der blev fastsat af Miljøstyrelsen i 1984, vil der i gennemsnit være 10 procent af beboerne i et område med 58 decibel, som oplever støjen som meget generende. Det betyder, at 90 procent ikke vil sige, at de er meget generede af støjen.

- Men selvom man ikke siger, at man er generet af støjen, kan man godt være påvirket af den ubevidst. Man kan godt være irriteret over støjen, selvom man ikke tror, man er det, og man kan også opleve søvnbesvær på grund af støjen, selvom man ikke er bevidst om det, fortæller Allan Jensen.

Støjramte borgere kan altså være uopmærksomme på, hvor høj en indflydelse støjen har på deres liv. Det kan give anledning til prekære situationer.

- Det er en mulighed, at en borger ikke vil have en støjvæg eksempelvis, fordi den er grim, og den skygger for vedkommendes udsigt. Men hensynet til borgeren og naboernes sundhed vægter højere, og så kan den komme op, siger Allan Jensen.

Motorvejsstøj er værre

Støjniveauet bliver udregnet – ikke målt. Det gør man, fordi det er ressourcekrævende at lave målinger, som er omfattende nok til, at det giver et retvisende billede fa støjen. Beregningerne bygger på målinger og erfaringer fra forskellige nordiske lande.Beregningerne tager blandt andet højde for, at det på visse tidspunkter er mere generende at blive udsat for støj.

Fakta om støj

  • Miljøstyrelsen har fastlagt en støjgrænse på 58 decibel i boligområder. Det vil sige, at styrelsen har vuderet, at støj op til 58 decibel er acceptabelt. Den grænseværdi bruges også af Aarhus Kommune.
  • Boliger, der bliver bygget efter vejstøjvejledningen fra 1984, skal opføres med støjsikring, hvis trafikstøjen overstiger 58 decibel.
  • Støjen beregnes ved brug af Nordic2000-metoden. Det er en beregningsmodel, der bygger på støjmålinger på tværs af nordiske lande. Beregningsmodellen tillægger desuden støj om natten ekstra værdi for eksempel, fordi det er mere forstyrrende.
  • Aarhus Kommune går i gang med en ny støjkortlægning i enten 2022 eller 2023, og det vil blive fulgt op af en støjhandlingsplan i 2024. Den seneste handlingsplan er fra 2018. Kortlægningen vil bygge på tal fra 2021.
  • Støjen fra Giber Ringvej er beregnet særskilt i VVM-undersøgelsen, som blev lavet i forbindelse med anlæggelsen af Giber Ringvej. Beregningerne viser, at der i den sydlige del af Tranbjerg vil være et decibelniveau over 58, hvilket er grænseværdien for støjværn.

- En bil, der kører forbi om natten, tæller ti gange så meget, som en der kører forbi om dagen, siger Allan Jensen.

Beregningerne finder et gennemsnit for støjen. Det betyder, at man ud fra beregningerne ikke kan se, om støjen i et område er konstant, eller nogle høje yderpunkter trækker gennemsnittet op. Derfor kan Allan Jensen ikke med sikkerhed vurdere, om konstant støj er værre end et mere svingende støjniveau.

- Man kan se, at folk, der bor tæt ved en motorvej, er mere generede end andre. Det, der kendetegner en motorvej, er blandt andet, at støjen er meget konstant. Jeg bor selv ved en vej, hvor støjen i perioder overskrider grænsen, men jeg oplever det ikke så generende, fordi det kun er i perioder, siger specialisten.