Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Tranbjerg-MårsletLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Tranbjerg-MårsletLIV har flere gange besøgt "åndehullet" i Tranbjerg, som borgergruppen Bevar Tranbjergs Åndehuller har kæmpet for at få taget ud af temaplanen "Arealer til alle boligtyper". Privatfoto

Borgergruppe kan ånde lettet op, men venter med at juble

Det har gjort indtryk.

Sådan lød det, da teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek i august besøgte et grønt Tranbjerg-område, som indgår i temaplanen ”Arealer til alle boligtyper”. Det var borgergruppen Bevar Tranbjergs Åndehuller, der viste området frem med en forhåbning om, at deres grønne åndehul ville blive taget ud af planen.

Den konstruktive kamp har nu givet pote, da rådmanden har bedt sin forvaltning om at pille arealet ud af den samlede temaplan.

I en af dagens historier kan du høre, hvorfor rådmanden foreslår at tage åndehullet i det sydvestlige hjørne af Tranbjerg og et areal i det nordlige Mårslet ud af planen. Ligeledes får du selvfølgelig en reaktion fra en af initiativtagerne bag Bevar Tranbjergs Åndehuller.

Fra ét grønt område til et, der snart bliver grønt igen. Der er nemlig nye træer på vej i Tranbjerg Skov, efter en lokal borger ulovligt fik fældet en række træer på et areal i den sydlige del af skoven.

Et andet sted i Tranbjerg er der også nyt på vej. Tranbjerg Børnenes Venner er nemlig nået i mål med indsamlingen til en hoppepude, som skal danne grobund for et nyt samlingssted til byens unge mennesker.

Og måske ildsjælene bag den lokale støtteforening snart kan hoppe af glæde. De er i hvert fald blandt de nominerede til ”Årets Lokale Indsats”. Hop længere ned og se, hvad det betyder.

God læselyst.

Billede af Mathilde Bach Callesen
Billede af skribentens underskrift Mathilde Bach Callesen Journalist
Teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek besøgte i august åndehullet i Tranbjerg, som Anders Thiim Harder sammen med Bevar Tranbjergs Åndehuller kæmper for at bevare. Det gjorde indtryk. Foto: Mathilde Bach Callesen

Lokal borgergruppe føler sig hørt: Rådmand vil droppe byggeplaner i Tranbjerg-åndehul

Der er endnu en gang nyt at fortælle om kommunens temaplan ”Arealer til alle boligtyper”, som lægger op til, at der er nye boliger på vej i Tranbjerg og Mårslet.

Det er der stadig planer om, men nu kan det være, at nogle af de lokale arealer bliver fritaget for boligplanerne.

Rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), har i hvert fald bedt sin forvaltning om at pille to områder i Tranbjerg og Mårslet ud af den samlede temaplan.

Det vækker glæde hos den lokale borgergruppe Bevar Tranbjergs Åndehuller.

Teknik- og miljørådmand vil pille en fjerdedel af de foreslåede arealer ud af ”Arealer til alle boligtyper” heriblandt to områder i Tranbjerg og Mårslet. Det vækker glæde hos borgergruppen Bevar Tranbjergs Åndehuller, som har kæmpet for at få deres grønne åndehul ud af planen.

Nogle gange betaler det sig at give sin mening til kende og kæmpe for det, man har kært.

Det har i hvert fald givet pote hos borgergruppen Bevar Tranbjergs Åndehuller, der siden foråret har kæmpet for at få taget deres grønne åndehul ud af temaplanen ”Arealer til alle boligtyper”, hvilket vi tidligere har skrevet om på Tranbjerg-MårsletLIV.

Det er vores pligt som borgere at gøre dem opmærksomme på, hvis der er noget, der ikke er hensigtsmæssigt for dyr eller mennesker i området.

Anders Thiim Harder, medinitiativtager til Bevar Tranbjergs Åndehuller

Åndehullet er nemlig blandt fem områder, som teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V) har bedt sin forvaltning om at pille ud af den samlede temaplan. Det er dog i sidste ende byrådet, som skal afgøre det.

Udmeldingen vækker begejstring hos Anders Thiim Harder, som er initiativtager til borgergruppen Bevar Tranbjergs Åndehuller og nabo til området, som han og familien ofte besøger.

- Vi er selvfølgelig rigtigt, rigtigt glade, fordi det ser ud til, vi er blevet hørt og lyttet til. Som vi hele tiden har sagt, så ved vi godt, at boliger er en mangelvare, så på den måde synes vi kun, at det er positivt, at kommunen kommer med nogle forslag. Selvfølgelig vil de ikke kunne have indsigt i samtlige områder, hvor der eventuelt vil kunne blive bebygget. Derfor synes vi, at det er vores pligt som borgere at gøre dem opmærksomme på, hvis der er noget, der ikke er hensigtsmæssigt for dyr eller mennesker i området, siger Anders Thiim Harder.

Han glæder sig over, at de gav sig i kast med processen og dens nu positive udvikling, men sammen med borgergruppen forholder han sig samtidigt afventende.

- Jeg er nok indrettet sådan som menneske, at jeg ikke tør juble hundrede procent, før jeg er helt sikker på, at det er sådan, det bliver, siger Anders Thiim Harder.

Naturherlighed skal bevares

Det er blandt andet størrelsen på åndehullets lille areal, som ligger til grund for, at rådmanden har peget på, at det kan tages ud af temaplanen. Det gjorde desuden indtryk på rådmanden, da han i august besøgte området, som ifølge den lokale borgergruppe har et rigt dyreliv, levende sø og vild eng.

- Jeg så den naturherlighed, som det oprigtigt er, og som borgerne værner om. Borgerne fortalte, at de ikke har noget imod udviklingen, men de synes, at naturherligheden skal bevares, og det er jeg fuldstændig enig med dem i, siger Bünyamin Simsek.

Her ses arealet i det sydvestlige hjørne af Tranbjerg. Teknik- og miljørådmanden foreslår, at det sorte område skal tages ud af temaplanen, mens det lyserøde angiver, hvor der kan bygges boliger. Kort: Aarhus Kommune

Rådmanden gav både dengang og nu ros til de lokale borgere for at gå konstruktivt til værks i deres kamp for området.

- Vi mennesker er indrettet sådan, at hvis vi bare får at vide, at det er for dårligt, så har vi en naturlig mekanisme til at lukke af. Men når dialogen foregår på en konstruktiv og engageret form, så er vi lydhøre, og det her er et godt eksempel på, at det nytter noget at reagere, at det nytter at tage dialogen, og det nytter at have en mening og bekymre sig om sit lokalområde, siger Bünyamin Simsek.

I temaplanen fremgår det også, at der er planer om nye boligområder i Mårslet, men også her foreslår rådmanden at tage et areal ud af boligplanen. Det drejer sig om området mellem Jelshøjvej og Hørretvej.

Den mørke farve viser området i Mårslet, som teknik- og miljørådmanden vil tage ud af den samlede temaplan. Den lyserøde farve viser det areal, som stadig kan komme til at byde på forskellige boliger. Kort: Aarhus Kommune

- Det er et mindre areal, som jordejer og naboer har en holdning om, at det ikke skal medtages. Det synes jeg, at vi skal lytte til, siger Bünyamin Simsek.

Stadig boligplaner i Mårslet og Tranbjerg

Man fastholder dog et stort areal i det nordlige Mårslet. Ligeledes indgår et større areal i Tranbjerg stadig i temaplanen, hvori det fremgår, at kommunen har planer om at etablere i alt 3600 nye boliger rundt om i Aarhus Kommune.

Der skal derfor findes alternative arealer til nye boligområder, nu hvor rådmanden foreslår at tage en fjerdedel af arealerne ud af indstillingen, som skal behandles i byrådet på et senere tidspunkt.

- I høringsperioden er der mange, der er kommet med indspark til, hvor man kan tage nye arealer ind. Hvis jeg tog stilling til nye arealer på nuværende tidspunkt, skulle indstillingen endnu en gang i høring, og jeg ønsker ikke at gøre processerne for abstrakte og lange, og derfor bliver de arealer, som vi foreslår skal medtages som nye arealer, indstillet i en særskilt indstilling, siger rådmanden.

Derefter kommer der en ny høringsperiode, hvor borgerne atter kan give deres besyv med til de nye arealer, der foreslås. Og det er helt sikkert, at der skal medtages nye arealer, fastslår han. Men der er stadig uvist, hvor de nye arealer skal være.

- Det areal, vi fjerner i et lokalområde, behøver ikke blive tilført i det samme lokalområde, lyder det.

Ved Tranbjergskolens afdeling på Grønløkke Allé, hvor udskolingen går, er Tranbjerg Børnenes Venner i gang med at skabe et "Ungested", som Helle Søby Degn kalder det. I første omgang er en stor hoppepude på vej, men med tiden skal der komme mere til byens unge. Foto: Mathilde Bach Callesen

Ungested er på vej i Tranbjerg: - Det skal være et trygt samlingssted

Tranbjerg Børnenes Venner har gennem sine første to leveår haft succes med at iværksætte flere lokale projekter. Nu er foreningen så klar med endnu et projekt, som skal danne grobund for et ungested i byen.

- Byen har manglet et sted, hvor man kan være som ung. De unge føler måske lidt, at de bliver jaget rundt, siger Helle Søby Degn, som er formand for Tranbjerg Børnenes Venner og Tranbjerg Fællesråd.

Formanden sætter flere ord på projektet og fremtidige planer i artiklen.

På udearealet ved Tranbjergskolens Grønløkkeafdeling er lokale initiativtagere i gang med at skabe et værested for byens unge. Arbejdet gik i gang for to år siden, efter byen havde været plaget af hærværk.

Der går ikke længe, før der bliver sat et punktum på to års coronapræget arbejde omkring et ungested i Tranbjerg. Punktummet bliver i første omgang sat med en hoppepude, som bliver en del af udearealerne ved Tranbjergskolens Grønløkke-afdeling. Men på sigt skal der udvikles på ungestedet.

- Det skal være et sted, hvor de unge har lyst til at være, og vores håb er, at vi får skabt noget aktivitet, hvor alle kan være med. Det skal være et trygt samlingssted, siger Helle Søby Degn, som er i dialog med de lokale natteravne.

Helle Søby Degn er formand for støtteforeningen Tranbjerg Børnenes Venner, som har stået i spidsen for projektet om at skabe et uderum for byens unge.

Arbejdet går tilbage til efteråret 2019, hvor Tranbjerg Fællesråd holdt borgermøde på baggrund af en sommer, der var præget af hærværk i byen blandt andet på Tranbjergskolens to matrikler.

- Byen har manglet et sted, hvor man kan være som ung. De unge føler måske lidt, at de blive jaget rundt, siger Helle Søby Degn, som også er formand for Tranbjerg Fællesråd.

Med idéer fra de unge

Projektet er født af voksne, men i løbet af processen er unge mennesker blevet inddraget i arbejdet. Det har medført, at man gik væk fra den oprindelige plan om at omdanne en ældre hytte til et mere hyggeligt sted.

- De unge, som kom med idéer, ville rigtigt gerne have noget mere aktivt. Der var flere, som sagde, at de gerne vil have trampoliner og bordbænkesæt, hvor man kan spille kort, siger formanden.

Støtteforeningen tog derfor kontakt til virksomheden Aktiv Leg, som frarådede trampoliner, fordi der kun kan være få brugere ad gangen, og trampoliner kræver meget vedligehold. I stedet foreslog virksomheden en stor hoppepude på hundrede kvadratmeter, som flere kan have glæde af.

Dén hoppede Tranbjerg Børnenes Venner med på. Hoppepuden krævede dog, at foreningen samlede flere midler ind, da de 40.000 kroner, som den i sin tid modtog fra kommunens deltagerbudget, ikke slog til. Tranbjerg Børnenes Venner har derfor samlet pant og solgt trøjer med teksten ”Sammen om Tranbjerg”.

For få dage siden kom de sidste 7000 kroner i kassen, som nu kan betale hoppepuden.

- Nu er vi ganske tæt på, for hoppepuden tager ikke lang tid at producere eller sætte op, så vi regner med, at den står klar om en måneds tid, siger hun og fortæller, at byggetilladelsen er i hus.

Flere planer på tegnebrættet

Foruden at være et punktum på en længere proces, er hoppepuden første skridt i en plan om at udvikle udearealerne ved Tranbjergskolens Grønløkke-afdeling. Der er planer om overdækkede bordbænkesæt ved siden af hoppepuden og basketbanen, som skal ligge mellem Klubben og 10. klassernes bygninger.

Desuden er der planer om at opføre redskaber til parkour.

- Vi vil gøre udearealerne ved skolen til et fedt sted at være, så de unge får lyst til at samles og være aktive her. Vi ligger gerne nogle frivillige timer i arbejdet, hvis de kommende generationer får et godt sted at være fremadrettet.

Her ses arealet i Tranbjerg Skov, hvor der nu plantes nye træer. Foto: Jens Thaysen

Efter ulovlig træfældning: Nu vokser Tranbjerg Skov på ny

I efteråret 2019 fik en Tranbjerg-borger ulovligt fældet en større mængde af kommunens træer i Tranbjerg Skov.

Her to år efter bliver der så plantet nye træer og dermed sat et punktum på sagen, efter borgeren har betalt et erstatningsbeløb på over 100.000 kroner.

Der bliver plantet nye træer i den sydlige del af Tranbjerg Skov. Det får en lokal borger lov til at betale for, efter han i efteråret 2019 ulovligt fik fældet en større mængde af kommunens træer.

I den sydlige del af Tranbjerg Skov ligger lige nu et nøgent stykke jord, efter en Tranbjerg-borger ulovligt fik fældet 80-100 større og mindre træer på arealet. Men nu er nye træer på vej, efter borgeren har betalt en erstatning på over 128.000 kroner plus moms.

Det skriver Århus Stiftstidende, som har skrevet om sagen flere gange.

Historien begyndte 13. december 2019, hvor en borger anmelder ”hærværk” i en mail til borgmester Jacob Bundsgaard (S). Anmelderen mente, at der var fældet 80-100 træer på kommunens areal i den sydlige del af Tranbjerg Skov. Nogle af dem ganske store.

En skov- og landskabsingeniør fra kommunen konstaterede efterfølgende, at anmelderen havde ret: På området, der før bestod af blandet skov, lå der en masse væltede 10-15 meter høje træer med en diameter på op til 45 centimeter.

Egetræer lukker hullet

Manden, der angiveligt fik fældet træerne, havde ikke tænkt sig at erstatte træerne. Derfor udførte han et par krumspring, lyder det på stiften.dk, hvor du også kan læse, at manden blev politianmeldt.

Senere blev kommunen enig med manden og politiet om, at politianmeldelsen ville blive trukket tilbage, hvis han sagde ja til at betale det fulde erstatningsbeløb. Det har manden nu gjort.

Dermed bliver der plantet nye træer - primært egetræer.

- De nye træer bliver en meter til halvanden meter i højden, så der vil gå nogle år, før arealet ligner sig selv. Det er selvfølgelig ærgerligt, at de ikke er så store som dem, der blev fældet, men sådan er det, siger Andy Tomes, der er afdelingsleder for Grønne Områder i Aarhus Kommune, til Århus Stiftstidende.

På de første to år har Tranbjerg Børnenes Venner lavet mange projekter i byen blandt andet junglestien, som ligger ved  naturcentret i Tranbjerg. Privatfoto

Lokal forening er med i kampen om ”Årets lokale indsats”

Det strømmer ind med rosende ord til Tranbjerg Børnenes Venner, der sammen med 74 andre projekter er med i kampen om ”Årets Lokale Indsats”, som Go´on står bag.

De rosende ord kommer fra de personer, som har stemt på den lokale forening. Man kan stemme frem til 29. oktober.

Go´on hylder de mange lokale aktive borgere, som har skabt glæde og aktiviteter i deres lokalsamfund. Derfor uddeles en halv million kroner til 25 forskellige lokale initiativer, og jagten på dem er i gang. Blandt de nominerede er Tranbjerg Børnenes Venner.

Det kan være, at der snart ryger lidt ekstra penge i kassen hos den lokale støtteforening Tranbjerg Børnenes Venner, som arbejder målrettet for bedre vilkår for byens børn og unge til leg, læring og bevægelse i det fri.

Foreningen er nemlig blandt de mere end 75 projekter, som er med i kampen om ”Årets lokale indsats”, som brændstofselskabet Go´on står bag.

Det danske brændstofselskab hylder de mange lokale aktive borgere, som har skabt glæde og aktiviteter i deres lokalsamfund. Derfor uddeler selskabet 500.000 kroner til 25 forskellige lokale initiativer, og i disse uger er jagten på initiativerne godt i gang.

- Ofte glemmer vi at give de mange frivillige et klap på skulderen for deres indsats. Det er et skulderklap, som vi gerne vil give dem med konkurrencen "Årets Lokale Indsats". Selvom ikke alle nominerede vinder pengepræmier, så præsenteres de på konkurrencens hjemmeside, og her er folk inde og skrive kommentarer og begrundelser for, hvorfor de har stemt på vedkommende, siger Mick Kjær, som er administrerende direktør hos Go´on, i en pressemeddelelse.

Vinderen af "Årets Lokale Indsats" får 100.000 kroner. De resterende penge skal fordeles mellem de 19 projekter, som har fået flest stemmer online, samt fem regionale vindere.

Du har mulighed for at afgive din stemme i en onlineafstemning, som slutter fredag 29. oktober. Flere har allerede stemt på Tranbjerg Børnenes Venner, som får rosende ord med på vejen i de medfølgende kommentarer. Foreningen får blandt andet ros for, at den fremmer byens fællesskab, og den realiserer byens drømme om et fedt børne- og ungdomsmiljø.